Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye En Güzel Anlaml? Sözler

En anlaml? yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir.

Bir kad?n, hem güzelli?inin fark?nda olup, hem de mütevazi kalabiliyorsa, güzel bir kad?ndan önce, güzel bir insand?r.

B?rak da aks?n zaman b?rak co?sun saatler b?rak kaçs?n yelkovan kovalas?n akrepler b?rak hayk?rs?n hayat inlesin yerle gökler nas?lsa biryerlerde seven kalp seni bekler..

Iyi agaç kolay yetismez;rüzgar ne denli güçlü eserse, agaç da o denli saglam olur.

Dü?manlar?n?z? affedin bu bir büyüklüktür. Ama onlar? unutmak büyük bir aptall?kt?r.

Mal kaybeden, bir ?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmistir.

Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerliyebiliyor.

Bir kere yanl?? trene bindiyseniz; Koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydas? yoktur...

Güne?in ilk ???klar? gününü ayd?nlatt???nda ve içinde do?an nedensiz sevinci biriyle payla?mak istedi?inde, pencereni aç yeter. Ben o tatl? sessizlikte seninleyim!

Hayatta iki ki?i tan?d?m. Birisi rüyalar kadar uzak sen, di?eri sevgililer kadar yak?n ben. Hayatta iki ki?i tan?d?m. Birisi asla benim olmayacak sen, di?eri senden ba?kas? olmayacak sen.

#1544

 
© 2015
AŞK