Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Günayd?n Mesajlar?

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n

Gözlerimi açt???m zaman senin güzelli?in benim akl?mdan ç?km?yor aç gözlerini uyan a?k?m sana en çok sevdi?in a?k?ndan günayd?n a?k?mmmm.

Günayd?n ay yüzlüm günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im günayd?n hayat?m?n anlam? a?k?m.

Günayd?n hayat arkada??m ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualar?m sevgim seninle.

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im, s?cak nefesim, sevda bak??l?m, her bi ?eyim GÜNAYDIN sana

Günayd?n diyorum seninle uyand???m sabaha, gece seninleydim gittim türlü diyara..!!

Gözlerimi açt???m zaman senin güzelli?in benim akl?mdan ç?km?yor aç gözlerini uyan a?k?m sana en çok sevdi?in a?k?ndan günayd?n a?k?mmmm

Geceleri uzaklara ç??l?k olur, sesim denizden ç?kan yosun kokusundan keskin, sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim.... Günayd?n can?m benim.

Gözlerimi açt???m zaman senin güzelli?in benim akl?mdan ç?km?yor aç gözlerini uyan a?k?m sana en çok sevdi?in a?k?ndan günayd?n a?k?mmmm.

Günayd?n a?k bahçem günayd?n sevgilim.

Herkes meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güne?in do?mas?n? beklerken, güne? ise senin uyanman? bekliyor, günayd?n sevgilim.

Güzel bir gün, umut dolu, ne?e dolu, arkada?ça, ya?am dolu, de?erli bir gün, ?l?ml?, nedensiz bir gün olmas? dile?i ile günayd?nlar olsun...

Günayd?n dünyalar güzeli biricik sevgilim hadi uyan art?k aç gözleri kocac?m seni çok özledim.

Günayd?n ay yüzlüm günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im günayd?n hayat?m?n anlam? a?k?m

Ya bende Diyorum Güne$ Ne Kadar ParIad? bi an demekki benim ask?m uyanm?s günayd?n Btnm

FuzuIiye Sormu?Iar Sevmek Mi? Daha GüzeI SeviImek Mi? Diye Sevmek Demi?. Çünkü Hiç Bir Zaman SeviIdi?inden Emin OIamass?n. !

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im, nefesim, gözüm, her ?eyim günayd?n

Geceleri uzaklara ç??l?k olur, sesim denizden ç?kan yosun kokusundan keskin, sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim.... Günayd?n can?m benim.

Günayd?n a?k?m o kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dedi?in ve bitmeye yak?nken yar?n?n özlemini çekti?in huzur sevgi a?k heyecan mutluluk ve sevinç dolu bir gün geçirmen dile?iyle...

#1023

 
© 2015
AŞK