Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Özür Mesaj?

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte Bu bir bar?? mesaj? Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Biliyorum hata bende Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana neolur beni affet

Yapt???m onca hatadan sonra senin yüzüne bakacak halim kalmad? Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet

?ey Nas?l söylesem Kelime bulam?yorum Çok zor biliyorum Söylemeliyim art?k?ey Dinle bak Ben çok üzgünüm olanlara Yani özür dilerim

Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu Çoooook ama çok özür diliyorum senden

Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce Biliyorum gözlerinden okudum k?rg?nl???n? Affet beni neolur sevdi?im Özürlerimi kabul et Seni seviyorum!

Özür dilerim seni aramad???m için Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için Özür dilerim seni orda bekletti?im için Yapt???m her yanl?? için özür dilerim

Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#813

 
© 2015
AŞK