Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Romantik Sözler 2015

Sen benim do?an güne?im biricik a?k?m dünyadaki tek sevdi?imsin

Benim kalbim senin için çarp?yor sen gidesen ben sensiz ya?ayamam biricik sevgilim.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.

Birgün Ya?mura Yakalan?rsan Benden Kaçt???n Gibi Ya?murdanda Kaç. Çünkü Bulutlar?n Arkas?nda Kaybolan A?k? ?çin A?layan Benim.

A?k?m?z?n üzerinden zaman geçtikçe ben sana daha çok ba?lan?yorum hayat sensiz anlams?z geliyor bana seni çok seviyorum bitanem sen benim hayat?mdaki tek a?k?ms?n.

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun.

Sen var ya sen ayn? sigaram gibisin. Duman? gözlerin? Külü dudaklar?n... Yaln?z aran?zda bir fark var sigaram? ben, beni ise sen yak?yorsun...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çicekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pkk? senin gibi.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.

Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kals?nlar.

Benim ?çin Hayatta ?ki ?ey Önemlidir, Biri Sen Di?eri Özgürlü?üm. Özgürlü?üm ?çin Can?m?, Senin ?çin Özgürlü?ümü Feda Ederim.

Güller Hep Ellerinde Açs?n Ama Dikenleri Batmas?n. Sevda Hep Seni Bulsun Ama Seni Yaralamas?n. Mutluluk Hep Yüre?ine Dolsun Ama Beni Unutturmas?n.

Bir Dost Yüzüne ?htiyaç Duydu?unda Ba??n? Kald?r ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutlar?n Geceleri Y?ld?zlar?n Arkas?ndan Gülümsüyor Olaca??m.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#806

 
© 2015
AŞK