Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Söylenebilecek Birbirinden Güzel Sözler

Seni ?stanbul yapt?m ?stanbul'u sen..Her soka??na ?iirini yazd?m sat?r sat?r. ?imdi bütün semtleri bu ?ehrin, seni anlat?r.

Kal böyle a?k?m kal böyle ve yaln?z bana bak. Bakmak a?kt?r.

Seni seviyorum dedi?inde gerçekten mi diye sorarsam inanmad???mdan de?il, bir kez daha duymak istedi?imdendir.

Ö?rendik ki bir tek insan?n bize iyi ki vars?n demesi, var oldu?umuz için mutlu olmam?z? sa?lar.

Çok solcu tan?d?m ama hiçbiri seninki kadar kal?c? devrim yapmad? solumda.

Seni çok seviyorum. Çünkü sen hissettiklerimin dile gelmi? halisin.

Her gece uyumadan önce en son konu?tu?um ki?i olman? seviyorum

Sen uza??mda olsan bile, ben seni yüre?imde hissederim..

Sevgilim kokun hiç bir çiçekte bulunmayan nadide ve kendine has kokun var. Ben kokunun tesirindeyim.

Seni görmedikten sonra her gün benim için gece. Gecelerse parlak gün, rüyalar seni bana gösterince.

Seni sevdi?im günden beri sesler de?i?ti, renkler de?i?ti.

#1026

 
© 2015
AŞK