Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Söylenecek Ayr?l?k Sözleri

Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime. Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas? gerekenler de?ildir.

Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n? göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...

Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür...

Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç. çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim.

Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremedi?im, sesini duyamad???m Bir sevgilim var uzakta Elini tutamad???m, saç?na dokunamad???m Ama gün gelir sevgilim bana dünden yak?n olur.

Bu duvarlar duysa h?çk?r???m? belki beni anlard? kalbimde bir umut gönlümde bir alev beni unutana söyleyin beni unutan? ben unutmad?m elbet dönecek ya dönecek yada bu kalp onsuz ölüp gidecek.

Denizin dibinden bir avuç sevgi ç?kar?rken vurgun yedi dalg?ç ci?er bitse de yürek atmakta çünkü sevgi dipte hala ???ldamakta..

Dün Gece Yine Akl?mdayd?n Saatlerce, önce ölümü Sonra Sensizli?i Dü?ündüm. Hiç Fark? Yoktu Biberinden, çünkü ölüm Sensizlikse, Sensizlik Zaten ölümdü...

Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler... Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden dönen yok seferinden...

Duygular vard?r elletilmeyen, sevgiler vard?r kelimelere s??mayan, bak??lar vard?r insan? a?latan, insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n !!!

E?er bir gün beni unutursan öyle biriyle unut ki sana savurdu?um KUR?UNLARIN önüne geçecek kadar cesur olsun..

E?er bir gün gökyüzünün kara mavi çizgisinde bir k?rlang?ç sürüsü görürsen bil ki kanatlar?ndaki buruk gülümsemelerle ?slak tebessümler benden sana kalanlard?r.

E?er birini unutmak istiyorsan, onun ad?n? kumlara yaz, Sabahleyin dalgalar?n ve f?rt?nan?n onu sildi?ini göreceksin. E?er birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki hiçbir f?rt?na ya da dalga onu silemesin.

En güzel yar?nlar senin olsun, ömrün mutlulukla dolsun çünkü sen buna lay?ks?n. e?er gün gelirde beni unutursan inan ki gülüm can?n sa? olsun.

En sevdi?im seni özlemekti, en sevdi?im kendimi özletmekti, en sevdi?im ellerim aras?ndaki parmaklar?n? s?ms?k? tutmak, bir yaprak dökümü gibi hafif ürkek ü?üyerek seninle orada yürümek.

Geceyi deniz tutmu?, kalbimi hasret, hangi sularda ayak izlerin, hangi kaptan?n seyir defterinde kalm?? gözlerin.

Gelece?i benimle karanl?k görüyorsan, umutlar?n solmu? yüre?inde. Hadi git beni hiç dü?ünme e?er mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca. Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen ku?larda ölür bende.

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere , ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle..

Gittin... ?imdi bir mevsim de?il, bir hayat girdi aram?za. Ne sen dönebilirsin art?k geriye, ne de ben kap?y? açabilirim sana.

Gökte rahmet olsan umudum de?ilsin seninde ya?murunda ?slanm?yor bedenim k?zg?nl???m sana de?il kendime senin mevsiminde açm?yor açam?yor çiçeklerim..

Gözlerim yollarda bekletme ne olur, bu a?ka bir hüzün ekletme ne olur, bana sensizli?i öretme ne olur, yoklu?un cehennem, cennetim sensin...

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#790

 
© 2015
AŞK