Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Sözler

Bir a?k? ba?ka a?k söndürebilir. Askta ne yükseklik, ne alçakl?k, ne de akillilik ve akilsizlik vard?r. Haf?zl?k, ?eyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, a?a??l?k ve rintlik vard?r.

?nsanin topra??n? a?k ?ebnemi ile yo?urduklar? için alemde yüzlerce fitne ve karga?al?k peyda olur. a?k?n yüzlerce ne?teri, ruhun damarlar?na sokuldu ve oradan gönül adi verilen bir damla ald?... a?k öyle engin bir denizdir ki, ne kenar? vard?r, ne de ucu buca??. '

Günün birinde hepimiz sonsuza dek susaca??z onun için sevdiklerimize.. seni seviyorum.. demekten çekinmeyin!

Annem ya?? iIerIedikçe eIim koIum a?r?yo diyor, ah be annem benim ya??m kaç ki hergün soI yan?m a?r?yor..

Gecenin karanI???nda, güne?in ?????nda, suyun damIas?nda, seIin co?kusunda, kimi yan?mdas?n kimi rüyamda, ama hep akI?mdas?n sak?n unutma.

Sen, hayaIini kurup, sonunda buIdu?um o hayaIIerimdeki adam de?iIsin. Sen kar??ma ç?k?p, bana a?k? hayaI ettiren iIk sevgiIisin.

A?k, sak?zdan ç?kan sözIer kadar basit oImaya devam ettikçe, insanIar da onu çi?neyip tükürmeye devam edecekIer.

A?k bittikten sonra arkada? kaIaI?m diyenIer! GüIe ba?ka isim versen de?i?ik kokacak m??

Ünlü yazarlar, ?airler A?k ve Sevgi hakk?nda neler söylemi?tir?

Augustinus: 'Sevgi ruhun güzelli?idir. '

Franz Xaver Von Baader: 'Özgürlük a?k de?ildir, yaln?z a?k?n kap?s?d?r. '

François Bacon: 'Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanlar?n kendilerini budalaca a?ka kapt?rd?klar? görülmez. Büyük ruhlar ve büyük i?ler a?kla uzla?maz'

Bailey: 'A?k dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r'

Balzac: 'A?k ya?am?nda kad?n, ancak hünerli bir çalg?c?n?n elinde dile gelen bir lir gibidir. Kad?nlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu ba???larlar'

Basta: 'Erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez sever"

#1674

 
© 2015
AŞK