Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Yaz?lacak Anlaml? Sözler

Seni severim, seni seveni de severim ama seni benden çok seveni Asla..

Zaman seni bana verecekse mesafelere raz?y?m..

sen surat?n? ast???n zaman, beni dara?ac?na götürüyorlar sanki.

Gözlerden uzakta kalsam kimse aray?p sormaz beni. Sen göz önüne getirdin varl???n göz bebe?i eyledin beni. Benim görmem Senin görmenin eseri..

Ölece?ini bile bile ya?amak gibiydin...Gidece?ini bile bile sevdim..

Ad?n? kalbime a?kla süsledim, günlerdir bir tek seni dü?ledim, bilmem ki nas?l bir günah i?ledim, selam?n geliyor sen gelmiyorsun..

Merak etme yeteri kadar adilim..Gecemin yar?s? senin.

Gökyüzü güne? olsa da sensiz karanl?ktay?m..

Seni sonsuza dek bekleyebilirim ama sonsuzlu?un sonunda sen oldu?un sürece..

Hep bo? konu?urduk hat?rlar m?s?n, bula bula, Kar??la?t???m?z zamanlarda. Sen, sevgiden ??maran çocuk, Ben ?a??ran budala. (Özdemir Asaf)

Ben seni sevmek için de?il, sevmenin ne demek oldu?unu bil diye sevdim!..(?ems-i Tebrizi)

Sak?n vazgeçme. E?er sen vazgeçersen, hak etmeyen biri kazanacak..

O kadar sevdim ki seni, o bekledi?in olmak istedim hep. Kalbinde bir misafir gibi de?il, bir a?k gibi kalmak istedim. (Kahraman Tazeo?lu)

Gel demiyorum ama bekliyorum..

Ve sen sus ne olur vurgun yersem kalkamam bir daha..

E?er beni bu sokakta, Bu ?ehirde ve bu dünyada bulamazsan bilki Gözlerinin dald??? yerdeyim..

Ya?am?n kayna?? sevgi ise, e?er sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir?eyleri biri ile payla?maksa, payla?mak

A?k; rahat rahat yeti?ip bindi?in vapura erken mi kald?k? demektir.

Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fetti?imi, kimsenin okuma yazma bilmedi?i bir kentte..

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum.

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m.

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünk&

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Benim için bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmektir meziyet.

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim.

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem hergün ya?mur ya?ard?.

Körün ?????, sa??r?n u?ultuyu, topra??n suyu özlemesi gibi özledim seni.

Bir muammad?r A?K. Kiminin vicdan?na at?lan ta?, kiminin fakir gönlüne kat?lan a?, kiminin de gözünden ak?t?lan ya?t?r, A?K.

?nan her günün sabah? gözlerimde senin gözlerinin görme umudu olmasayd? sevgilim hiç uyanmazd?mm.

#1018

 
© 2015
AŞK