Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Yaz?lacak En K?sa Güzel Cümleler

Sevgilinize olan a?k?n?z? anlatman?zda size yard?mc? olacak birbirinden güzel k?sa ve anlaml? cümleleri a?a??da bulabilirsiniz.

Seni hayat?m boyunca yan?mda istiyorum.

Hiç kimsenin olamayaca?? kadar çok ?eyimsin sen benim.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sevmeye devam edece?im.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle.

Her gece uyumadan önce en son konu?tu?um ki?i olman? seviyorum.

A?ktan yana söz duyunca ben hep seni dü?ünürüm.

Zaman sen olmay?nca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor..

Ve gün be gün ben seni dü?ünürüm. Sen benim her ?eyimsin ey sevgili..

Kar??dan kar??ya geçer gibi sev beni. Önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak

Bizimkisi bir a?k hikayesi de?ildi. A?kt? bizimkisi gerisi hikayeydi

Seni ?stanbul yapt?m ?stanbul'u sen..Her soka??na ?iirini yazd?m sat?r sat?r. ?imdi bütün semtleri bu ?ehrin, seni anlat?r.

Kal böyle a?k?m kal böyle ve yaln?z bana bak. Bakmak a?kt?r.

#1028

 
© 2015
AŞK