Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Yaz?lacak Güzel Cümleler

Sevgiliye Yaz?lacak Güzel K?sa Cümleler

*S?k?nt? çekecek kadar gücüm, ac? çekecek kadar sabr?m kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vard?r.

-Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r.

*Hasretinle da?lar? delece?im Bu a?kla kendime gelece?im Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni sevece?im

-Ad?n? kalbime a?kla süsledim, y?llar y?l? bir tek seni dü?ledim, bilmem ki nas?l bir günah i?ledim, selam?n geliyor sen gelmiyorsun

*Kül olmu? ate? yanar m?, buz tutmu? su akarm?, bu gözler seni sevmi? ba?kas?na bakarm?

-Bo? hayaller kurdum inand?m sana, mutluluk yerine dert verdin bana

*Sana her ?eyimi veririm diyemem çünkü her ?eyim sensin

-Ya?ad???m her an Seni özlemeye itiyor beni A??r geliyor yoklu?un Bekledi?imsin, özledi?imsin, özlemimsin

*Sen kalbime giren bir sevda kur?unusun, seni ya orada b?rakacaklar ya da ç?kar?rken can?m? alacaklar

-Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayat?n tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek

*Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerimde onu parçalayacak kadar asildir.

-Sana gülüm diyorum gülü sevdi?im için. Güle benzetmiyorum çabuk soldu?u için.

*Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde yanan bir ?ey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#825

 
© 2015
AŞK