Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Yaz?lacak K?sa Mesajlar

Sevgilinizle payla?man?z için birbirinden güzel duygusal k?sa mesajlar:

Birgün çeker gidersen sana bir çift sözüm var sana..Seni seviyorum.

Bilmiyorum. Tek bildi?im bir ?ey var, sensiz ü?üyorum..

Ben yüre?imde a?k toplad?m senin için. Fark?na varmad?n. Çünkü sevgi senin dudaklar?n idi.

Bugünde yar?nda kalbin kadar yan?nday?m, kendini her yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine koy..Ben hep orada olaca??m.

Eksikli?ini hissetmiyorum..Eksildi?imi hissetti?im kadar.

Sen benim p?nar?ms?n içti?im ama kanamad???m, varl???na doyamad???m, yoklu?una Dayanamad???ms?n.

Gönlünün mahremine sar beni..Önce helalin eyle..Sonra gözlerin tutsun gözlerimi..

Ellerin ellerimde, Gözlerin gözlerimde, A?k?n hep içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im.

Hayat ikiye ay?rd? bizi..Ve ben tamamen sende kald?m.

Her ne olursa olsun, dua'lar?mda ve yüre?imde yer verdi?im birtanemsin..

Ben, bir kalem, birde ka??t ile sana dünyalar? yazan, saçma da olsa, sen oldu?un için sadece sana yazan.

Saçlar?na karlar ya?d???nda beni hat?rla sevgilim..B?rak saçlar?na dü?en kar taneleri, b?rak beyaza bürünsün dokunamad???m saçlar?n?n telleri..

Sessizlikten harfler oydum sana. Sesi bil, beni sus, Kendini gör diye..

Beceremem hislerimi anlatmay?, hep s???na??m sen oldun, f?rt?nlarda liman?m, konu?amad???m anlatamad???m duygular?md?n, herzaman oldu?u gibi yine sana muhtac?m sevgilim..Anla halimden yine sevginle sarho?um.

Seni sevmeyi seviyorum Yürek yang?n?m, seni sevdireni seviyorum. .

#1008

 
© 2015
AŞK