Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevilen Ki?iye ?iirler

F ?rt?nalar kopuyor ?u küçücük kalbimde

A rd?ndan simsekler cak?yor gözlerimde, korkuyorum...

T amamen ba?lad?m yine sana. .

M adem gideceksin neden ya?at?yorsun a?k?

A r?yor gözlerim yine seni, yine seni...

G önlümü al?p götürmü?sün uzaklara

Ü mit ediyordum belki bir gün gelirsin diye

V eda ediyorum gönlüme.

E lveda diyorum hayata, mutlulu?a, a?ka...

N edensizce gidiyorum i?te...

Erhan ESEN

#2058

 
© 2015
AŞK