Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevilmi?

dü?ün nice günler geçecek aradan

nice y?llar geçecek, dü?ün

fark?nda bile olmayacaks?n

nas?l girdaba dü?tü?ümüzün

o simsiyah saçlar?n ak pak olacak

ince beyaz ellerin , nas?r nas?r

göreceksin zaman nas?l soldurur insan?

nas?l birdenbire ihtiyarlat?r

hat?ralar s?zlatacak kalbini

bir yara gibi derinden , derinden

birkaç sararm?? ka??t bir eski resim

kal?rsa ne mutlu bu a?k günlerinden

bileceksin ki geçmi? , sevgilerdir

her ak?am güne?le beraber batan

o ça?da aylar ve mevsimler birer i?aret

insana ölümü hat?rlatan

uyan?p bir gece uykunun en tatl? yerinde

"rüyalar?ma giren kim?" diyeceksin

i?te o zaman belki beni hat?rlay?p

"sevildim, sevildim " diyeceksin.

Yollayan : AR?F TARHAN

#2030

 
© 2015
AŞK