Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eyh ?amil Sözleri

Sonunu dü?ünen kahraman olamaz.

Arkada??n? affet; affetti?ini hat?rlama ve hat?rlatma!

Söyleyin O Rus Çar'?na; ba??nda bulundu?um bu kahramanlar?n kalplerinde kökle?en zafer iman?, kökünden kaz?nmad?kça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kur?unlar? ve tek kollar? kal?ncaya kadar bu mübarek vatan?, son da??na, son köyüne ve en son kaya parças?na kadar kar?? kar?? müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu u?urda bütün evlad ve ailemi k?l?çtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek ba??ma ve son nefesime kadar; sizinle yine dö?ü?ece?im. Son cevab?m budur!

#1255

 
© 2015
AŞK