Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sinir Bozucu Sözler Sinir Edici

Sinir bozucu sözler ve sinir edici sözler sayfas? -
Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygudur.
Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.
Siddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n.
Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygudur.
Son gülen sen olacaks?n, çünkü geç anl?yorsun.
Siddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n.
Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m.
Son gülen sen olacaks?n, çünkü geç anl?yorsun.
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m
Bir soru sorabilir miyim bayan, ne kadar güzelsiniz?
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.
ilahi Azrail, sen adami öldürürsün. sinir bozan sözler
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Selam. Ben Aydan ?ener. Ben de dünyadan Neil Armstrong.
Bir soru sorabilir miyim bayan, ne kadar güzelsiniz?
Be?binkere söyledim; abartmay? b?rak.
Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.
Bu tüp bebek hatali; hep gaz kaçiriyor
S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r.
O?lumun ad?n? mafya koydum, art?k bir mafya babas?y?m.
Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.
S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r.
*Bebe?inizin alt?na yapmas?n? istemiyorsan?z çevirin üstüne yaps?n.
*Yarasa çok faydal? bir hayvand?r. Öyle olmasa yaramasa derlerdi.
*Bu erikson, ba?ka erik yok.
*Kad?n hakk? yoktur çünkü hakk? erkek ismidir.
*En son gülen sen olacaks?n. . .çünkü geç anl?yorsun.
*Allah'?m kendim için bir ?ey istemiyorum. Sadece anneme elma yanakl? sütun bacakl? bal dudakl? bir gelin eyle.
*Gerçekler ac?d?r, baklava tatl?d?r. O zaman baklava gerçek de?ildir.
*Yerin kula?? vard?r, benimde kula??m var. Ben yer miyim? Yemem!
*Bilmemek ay?p de?il yeter ki çakt?rma.
*Tam ö?renmeye ba?lam??t?m ki okul bitti.
*Ey yükselen nesil... ?n ulan a?a??.
*E?er dünya delikanl? olsayd? yuvarlak olmazd?
*Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m
*Selam, ben Aydan ?ener - Hadi yaa... Ben de Dünyadan Neil Armstrong
*Yes abicim, Türkçe e?itime benden de okey!
*ilah? Azrail sen adam? öldürürsün.
*O?lumun adini mafya koydum, artik bir mafya babas?y?m!
*Sen hiç sahanda yumurta yedin mi? Evet... Peki deplasmanda yedin mi?
*Bu çekicilik, bu asalet, hele o büyülü gözler. allah bütün güzelli?i bir ki?ide toplam??. neyse benden çok bahsettik. sen nas?ls?n?
*Dün seni çok bekledik toplu resim çektirecektik. Sen gelmeyince topsuz çektirmek zorunda kald?k!
*sevmek cay, sevilmek seker bizim gibi garibanlar çay? ?ekersiz içer.
*Dünya döner ay kebap.
*Adam?n biri yerde elli bin lira bulmu?, ayakl? bin lira bulamam??...
*Noel baban?n niye hiç eli yoktur? ...çünkü NO-EL baba.
*Adam?n biri "saat kaç" demi? saat de kaçm??.
*O kadar iyi uyurum ki bu isi gözüm kapal? yapar?m.
*Kaptan ali sesleniyor kaptan ali sesleniyor; "ç?kar?n beni bu kaptan.
*Kaynanam? kaybettim görenlerin görmezlikten gelmeleri rica olur.
*Saç?m? süpürge yapt?m elektrik süpürgesi ç?kt? beni terk etti.
*Kabaday?l??a yer yok demi?ler, kabaday? ayakta kalm??.
*A?k havuzuna aptal dü?er ama beni ittiler!
*Ayda 200 milyon kazanmak ister misiniz? ...o zaman aya gidin.
*Eskiden her ?ey daha kolayd?, 4 i?lem için yeterliydi abaküs, ?imdi herkes biraz dik kenar, herkes oldu hipotenüs.
*ilk seferde kazamazsan, suçu amirlerine at, ikinci seferde kazamazsan hile yap, üçüncü seferde kazanamazsan vazgeç, salakl???n alemi yok.
* çok iyi halk oyunlar? oynayan bir kazana ne deriz? ...iyi oynayan kazans?n!..
* Kendini mutlu hissediyorsan, bir yerde yine bir salakl?k yapt?n ve fark?nda de?ilsin demektir.
* Dokuz parma??nda dokuz marifet var. Bir parma??yla hep burnunu kar??t?r?yor
* Mütevazi olun. Ben mükemmelli?imi buna borçluyum
* Say?n abone... Arad???n?z istikamete do?ru bütün hatlar doludur. Lütfen ba?ka istikamete do?ru telefon ediniz
* Herkes saç?yla oynarken, o favorisiyle oynuyordu. O bir RAD?KEL
* Hayatta hiç bir ?eyi tamamlayamad?m ama bu se...
* S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r...
* iki tür insan vard?r: "iki tür insan vard?r." diyenler ve demeyenler.
* insanlar üçe ayr?l?r: Saymas?n? bilenler, Saymas?n? bilmeyenler
* 1959 y?l?nda içilen kahvelerin hat?r? dolmu?tur, duyurulur!
* Yasamaya ayr?, yürütmeye ayr? zaman m? ? Ben darbe kullan?yorum. Y?k?yorum. Ç?k?yorum...
* Sizde bit ?ampuan? var m?? Kirlendi hayvanc?klar.
* Size yap?lmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi ba?kas?na yap?n. Çok zevkli oluyor...
* Abi beni niye anlam?yon. Sende idrak yollar? enfeksiyonu mu var?
* Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygu
* ?iddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n
* Be? bin kere söyledim abartmay? b?rak
* E?er turist sezonundaysak neden onlar? avlayam?yoruz?
* Bir ?eyleri hat?rlayamama ihtimaliniz ?eye ba?l?d?r, ?eye, hmmmm, kahretsin!
* Bu tüp bebek hatal?; Hep gaz kaç?r?yor...
* Bir fil elektrik dire?inden daha yükse?e z?playabilir mi? Elektrik dire?i z?playamaz ki!..
* Çocu?un biri bir gün kafas?n? ?slatmadan ?ampuanlamaya ba?lam??. Annesi de: -O?lum hiç saç ?slat?lmadan ?ampuanlan?r m?? deyince çocuk: Ama anne bu ?ampuanda "kuru saçlar için" yaz?yor!!!
* Adam?n biri bir gün eczaneye sinek ilac? almaya gitmi? ve eczac? ona "Sine?inizin nesi var acaba?" demi?.
* Ege bir yunan gölü deeldir. -Ege bir Türk gölü de deeldir. -Binanaleyhh Ege bir göl deeldir... (Kim söölemis bunu acaba)
* iki adam muhabbet yap?yormu?. Ne muhabbeti demi?ler, geyik muhabbeti demi?ler. Ne geyi?i demi?ler, Ren geyi?i demi?ler. Ne reni demi?ler, el freni demi?ler. Ne eli demi?ler, han?meli demi?ler. Ne hanimi demi?ler, ev han?m? demi?ler. Ne evi demi?ler, da? evi demi?ler. Ne da?? demi?ler, A?r? Da?? demi?ler. Ne a?r?s? demi?ler, bas a?r?s? demi?ler. Ne ba?? demi?ler, ku?ba?? demi?ler. Ne ku?u demi?ler, muhabbet ku?u demi?ler. Ne muhabbeti demi?ler GEYIK muhabbeti demi?ler. Ne geyi?i demi?ler..

#2649

 
© 2015
AŞK