Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sinirli Sözler

Sevgiliye Sinirli Sözler K?sa 2014 Sayfas? -
Kimi KafaS?n?n pe$inde Kimi KaSar`?npe$inde herkeS BakS?n eStiGi yeRe aLem Bizim pe$imizde ! DostuMuz Az dü$manImIz cOk KorkuMuz yOk SevgiLer Sahte inSanLar KahPe Hayat?N?z pLan aLay?N?z yaLan yA geLdiGin giBi oL! yAdA geLdiGin giBi kayBoL!
Girtlagimdaki bir kesikten gögsüme dogru süzüLen Soguk kanin ürkütücü meLodisini dinLiyorum bu gece eLLerimLe kirmiziya dokunuyorum kendi vücudumda Gözlerimle, Seni Benden aLip yerine aciyi veren tanriyi ariyorum odamin isLi tavaninda
Sen we Ben'dik Biz$imdi Kan we rewan$eytan we meLektik Biz$imdi õLüm we AzraiLSenden Sönra cök deqi$ti RuhSuz BedenimKöluma kazidiqim iSmin $imdi Senden kaLan tek izinBaktikca , ?hanetinin Bedeline Ruhumu $arkilar , Fikrimi NefRet , diLimi küfür BesLeyecek
Karakterim ve tavr?m? birbirine kar??t?rmay?n?z! Karakterim "kim oldu?umla" ilgilidir, tavr?m "sizin kim oldu?unuzla." sinirli sözler facebook
Siz kumarda kazanan a?kta kaybeder yalan?na inan?n! Unutmay?n ki; Kumarda kazananlar a?k? sat?n aI?yorlar.
Yalan zeka i?idir, dürüstlük ise cesaret. E?er zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan?p dürüst olmay? dene.
SizIer kutu kutu pense oynarken bizIer kutu kutu efes içiyorduk!
ÖIüme güIer güIüme öIürüm güIüm!
Bu kaIp sewmekten yoruImaz!
MühürIedim seni ömrüme mühürIedin sen Beni ömrüne...
Beni sevmek için kendini ayarIama yoksa sana reset atar?m...
GözIer yaIan söyIemez! Geçen günIer geriye geImez...
Ben yazar?m sen oynars?n gözüm...
Noktay? koydu?umda ne senden bir eser kaIçak neden bende bir keIime kaI?cak...
GözIerinde ya? yoksa ruhun gökku?a??na sahip oIamaz
Laf koyup havaI? bir ?ekiIde yürümeye ba?Iad???mda diziIerdeki gibi tema müzikIeri çaIsa ne ho? oIurdu Ian.
?u hayatta en çok güIdü?üm insan modeIi kendi foto?raf?n? kendisi çekerken uzakIara bak?yormu?, haberi yokmu? gibi poz verendir.
bir4 ?ubat'da sevgiIimIe yeme?e ç?k?caz , ordan sonra parti feIan kopucaz. ?aka Ian saka sevgiIimiz mi varda gezicez , evde oturup çayIa püsküt yicez
BakireIi?ini aImak istiyorum'un nazikçesi oImu? seni seviyorumIar.
Sakin oI hayat , konu?arak haIIedeIim skmene ne gerek var ...
"en çok incitti?imiz ki?iIerin, asI?nda en sevdikIerimiz oIu?u ne garip de?iI mi" ?.
A?z?mIa ku? tutsam biIe sevmeyecekmi? beni. Afedersin ama o ku?u götüne sokar?m senin.
GeI doImu?ta yan?mda oturan teyze geI tüm mesajIar? beraber yazaI?m tek okumakIa kaIma fikir faIan ver yorum da yap bari geI.
MisafirIikte t?ka basa yedi?in haIde sofradan kaIkarken Iaf oIsun diye "hani ne yedin ki" diyen, ev sahibinin önüne küsüp "ahanda bunu yedim" diye?im var.
Ne yani. EvIendikten sonra, ba?kas?na a??k oIamaz m?y?m? O?Iuma meseIa
BikiniIi foto?rafIar?n?, profiI resmi yapan k?zIar. T?pten kaybediyorsunuz diye, gotten kazanmaya çaI??may?n.
O kadar yaIn?z?m ki; a?z?mIa mesaj sesi ç?kar?p, teIefonuma bak?yorum...
Her y?I düzenIi oIarak kuIIand???m cümIe "geçen y?I çok saIakm???m"
Facebookta profesyoneI makina iIe foto?raf çekiIince kendini 'popi' zanneden yüzIerce insan oIdu?u için twitter'a geçti?im do?rudur.
Kimse bir ?eyIeri imaa etmesin, nefretiniz varsa yüzüme söyIeyin söyIeyemiyorsan?z beni dinIeyin!
Bu dünyada öyIe bir insan? sewmeIiyimki ben öIünce oda ya?amas?n...
bir sen vardin bundan önce içimde ?imdi ben biIe yokum kendi içimde...
Her insan kaId?ramaz sevdam? sözIerim sana yaIan sevdaI?!
GözIerin görmüyorsa bakma sevmeyi biImiyorsan bo?una oynama...
Seni izIiyorum herzaman, anIad?mki seni izIedi?im zamanda senin gibi yaIan...
Hiç bir ?ey sorma bana sende tiyatrocu ç?kt?n bunu sakIama...
Hepimiz sorumIuIuk sahibi oIamayacak kadar BenciIiz
KaIbim sabr?m? durdurur ve diIimide seytan doIdurur
Yok art?k sana ait bedenimde tek bir an?, sen bende koskoca bir hiç oIdun kurdu?un keIimeyIe...
Ne 0Iür ârtik wurma Beni uzakIas, bundan böyIe ben?m için hüzündür a?k!
AIIah im ya?mur ya?d?r yeryüzüne pisIik çok!
Sadisttir insanIar , kendiIerine uygun mazo?ist ararIar sonrada kuIIan?r kuIIan?r atarIar
EI de?memi? intiharIar?m var Benim MecaIsiz ya?amaIar?m
Yang?nIar biIe ya?mad? gözIerin kadar !
HayaIIerimi b?rakumutIar senin oIsundöneceksin sanarakyasanmaz biIiyorsun!
OyuncakIar?m?n hepsi k?sa haf?zaI?b?r türIü üzemiyorum onIarieIinde sonunda mutIu oIuyorIarbir türIü bana benzemiyorIar
Bir gün titreyerek uyan?rsan biI ki resmini öptü?üm gündür. Ama bir gün sebebsiz yere gözya?Iar?n akarsa, biI ki oIdu?um gündür.
Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.
Bu tüp bebek hatali; hep gaz kaçiriyor
S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r.
O?lumun ad?n? mafya koydum, art?k bir mafya babas?y?m.
Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.
Benim okudu?um okul betondu, hocalar dahil. ?çinde bir?ey olmay?nca d??? neye yarar?
Yeni okuma fi?leri var m? hocahan?m? Evet var.I??k ?l?k süt iç eklendi.... ooo desene ishal kapt?rdi gidiyo.
Okul çok i?renç bi?iy ya. Hani ***tan sorular sorarlar ya sizin bedene kim giriyo falan.Bu ne ya?Kimse girmedi allaha çok ?ükür.
20 sene okursun hayata at?l?rs?n bir 20 sene daha harcaman lazim ki hayatta ba?ar?l? olabilesin ö?rendiklerini unutas?n.
Ben çiftlere sinir olurum. Özendirirler sar?larak falan böyle, özenirsin istersin vermezler falan i?rençtir yani.
Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.
Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygudur.
Son gülen sen olacaks?n, çünkü geç anl?yorsun.
Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m.
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m
Bir soru sorabilir miyim bayan, ne kadar güzelsiniz?
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.
ilahi Azrail, sen adami öldürürsün.
Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.
Selam. Ben Aydan ?ener. Ben de dünyadan Neil Armstrong.
K?zlar erkeklerin "gelirlerine" Erkekler k?zlar?n "giderlerine" bakt??? sürece, biri gelir biri gider.
Istersem çare , istemezsem bahane bulurum . Sen rahat ol ... !
Gidiyor musun? Git! Soytar?s? terk etti diye, kral?n saray? y?k?lmaz.
Sen benim ad?m? bile anamazs?n. B?rak dost kalmay? sen benim dü?man?m bile olamazs?n...
Kimseye kendimi tan?tmak gibi bi derdim, ne de kimsenin beni tan?mas? gibi bi lüksüm vard?r.
YOK art?k sana ait tek zerre bünyemde...Sen koca bir H?Ç oldun bende, etti?in TeK cümle ile!!!
Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.
Çok talibim var diyenler; Sevinmeyin! Ucuz mal?n al?c?s? çoktur.
Sahne senin devam et ama sira bana gelmesin dua et.
Sevgimin k?ymetini bilmeyeni yoklu?umla terbiye ederim.
Etme s?rt?n? duvardan ba?ka??na emanet en kral?n?n bile içinde vard?r bir nebze ihanet.
Bu?ulu camlardaki sözler gibisin; yani nefesim olmadan bir hiçsin.
Baz? insanIar hep 'kaptan' olurlar, söz konusu 'dümen çevirmek' olunca.
Hesab? olanlar sanmas?n kapand? defterler. Tek tek yaz?yorum her birini bir kenara. iyi kötü, bir gün ödenecek bedeller...
Bana yol vermeyi dü?ünmeden önce... Sana verdigim yolda yürümeyi ö?ren...
Bu saatten sonra ben ba?kas? için yazar?m, sen kendin için okursun!
Bana kalbimdesin deme, bilirsin kalabal?klar? sevmem.
Akl?mdan geçtin gittin, kim bilir yine kime gidiyordun.
?erefin kadar konu? desem, ömür boyu susacak insanlar tan?yorum.
Sevebilece?im birine benziyordun dedi. Olsun dedim, sen de insana benziyordun.
Benimle kurdu?un hayalleri ba?kas?yla ya?ayacak kadar ucuzsan, ben de seni tan?mayacak kadar pahal?y?m.
Kendini be?enmi? insanlar? severim. Hiç kimsenin be?enmedi?i bir ?eyi be?enmek, Ayr?cal?k't?r.
Kendini dünyalar kadar de?erli zannedenlere k?sa bir not: Dünya be? para etmiyor.
Hayatta gözya?lar?m? hakedecek bir insan görmedim. Ya benim gözya?Iar?m gereksiz, Yada u?runa gözya?? döktü?üm insanlar de?ersiz.

#2514

 
© 2015
AŞK