Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

S?r ?le ?lgili Sözler

Ba?kalar?n?n senin s?rr?n? aç?klamas?n? istemiyorsan, sen kendi s?rr?n? aç?klama. Seneca

Bir s?rr?n ucunu veren, tamam?n? elinde tutamaz. J. P. Richter

Cahile verme s?rr?n?, s?r elden ç?kar. Kul Nesimi

Dü?man?n?n bilmesini istemedi?in ?eyi, dostuna söyleme. Schopenhauer

En a??r yük s?rd?r, a?kolsun ta??yabilene. La Fontaine

En budala kad?n?n bile s?rlar?n? gizleyebilecek kadar akl? vard?r. F. Herczeg

Her insan s?rda? olamaz, her testi su tutmaz. Nas?r-? Hüsrev

Her s?rr?n? dostuna söyleme, günün birinde, dü?man?n olmayaca??n? nerden bilirsin. Sadi

Hiçbir s?r yoktur ki herkes duymu? olmas?n. Dostoyevski

?ki ki?iyi a?an, bir ba?kas?na da söylenen her s?r, yay?l?r. Mevlana

Kad?nlar?n saklayabildikleri tek s?r, bilmedikleri s?rd?r. Seneca

Kendi s?rr?n? senden daha iyi kim saklayabilir? Nas?r-? Hüsrev

S?r senin esirindir, söyledi?in zaman, sen onun esiri olursun. Hz. Ali (r. a. )

Üç ki?i bir s?rr? saklayabilir, e?er ikisi ölmü?se. Benjamin Franklin

Zaman?n aç??a vurmad??? s?r yoktur. Racine

#1181

 
© 2015
AŞK