Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?irin Sözler

K?sa ?irin sözler 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik çe?itli sosyal payla??m siteleri için sevgiliye ?irin sözler facebook twitter haz?rlamaya çal??t?k.
DI?TAN GÖRÜNÜ?Ü GÜZEL ?ÇTEN GÖRÜNÜ?Ü SAHTEKAR TAM B?R MELEK YÜZLÜ SAHTEKAR.ROL YAPIYOR GÜYA BANA TATLIM ROL YAPMASANA ?NANIRMIYIM BEN SANA SEN? SEV?YORUM DED? BANA BEN? SEV?YORMU? GÜYA MELEK YÜZLÜ SAHTEKARLARDAN B?R? SÖYLED? BUNU BANA
gözlerin nekadar güzel bak?yor bana sen bana bakt?kça sar?l?yorum hayata okadar derin bakma bana sevgilim a?k?nla eriyorum sensizken deliriyorum.
Hatayla De?il Do?rularla Sevdim Seni, Hata Olan Sevgimizin An?lar?n? Düzletiriz Do?ruluklarla.
hayat?n renklerini görüyorum her hareketinde gülü?ün pembe bir dünya gözlerin k?rm?z? içimi yakan renklerin en ate?lisi, sözlerin mavi deniz gibi, ellerin bembeyaz özgürlük gibi.
Seni Severken ?eker hastas? Oldum Sen benim tek ilac?ms?n Ama Hasta Eden Tek Varl???ms?n.
Senin gibi ?ekeri Çay?mda içerim süper ?ekerli, hasta ettin beni kendine Seviyorum Seni Delice.
Çok ?irinsin A??k?m Seninle Güzel Sözler yazd?m, Sözlerimin Ad?na Ad?n? yazd?m, hepsine Seni Anlatt?m...
Beyaz Bir güvercinin Kanat Ç?rp???ndaki özgürce uçabilmenin verdi?i Azimle Sevdim Seni A?k?m..
Yollarda bekleyerek De?il, Yollara Ad?n? yazarak yürüyorum, Sonunda Benim olucaks?n Biliyorum..
E?siz Bir Sevgi benimkisi, Romanlara S??mayacak kadar A??r, Hikaye Olamayacak kadar gerçek, Masallarda Anlat?lacak kadar Özendirici, Efsane Olacak kadar Dinlettirici A?k?m..
kalbini göster bana büyüle beni bir bak???nla senden ye?il ???k bekliyorum, hayat?m? seninle birle?tirmek istiyorum.
kötü günleri uzatmam, iyi günleri yazar?m hep yar?nlar?m için, gelece?imi kimseden saklamam senin için gelecek kuruyorum yaz?d???m yar?nlar?ma birtanem.
yaln?z De?il kalbim Seni Sevdi bebe?im, Ac? Çeksede Yüre?im Senden Ba?kas?na bakmaz Gözlerim Seviyorum Seni mele?im..
Sana Söylenmemi? Sözler Söylemek istiyorum Ama iLk Önce Dinle beni, Sana Kimseye Vermedi?im kalbimi vermek istiyorum Ama iLk önce Sev beni..
K?sa Sevgiler büyütmedim Sana, K?sac?k Duygular?m Tutmad?m Asla! Seni Hayat?ma Yazd?m ismin ve Sengin içimde Koca bir Dünya...
Sana Kar?c?m Demek istiyorum Bu hayatta sevgili oyunlar? bitti hayat?m?zda Benim e?im Ol köLen Olay?m Yan?nda Al beni kollar?na.
Ben gözlerin için ya?amak istiyorum kalbin için umutlar besliyorum ad?n için ?iirler yaz?yorum Sevgilim.
sen benzemezsin kimseye hiç bir nesne ile tarif edemem seni sen beyaz bir meleksin ancak sevgimden sen anlars?n birici?im.
hayat?m?z Zor Olsada Bu Dünyada Seninle Zor hayat ya?anmaya De?er Zorluklar içinde Seni nas?l Sevdiysem hayatada ö?retirim Zorluklar içinde bizi Sevmesini.
Küresel ?s?nma Gibisin A?k?m Seninle Buz Tutan kalbim Eridi Sular?n? Sevinç Gözya?lar? iLe Bo?altt?m ?imdi Sadece Senin için var?m bebe?im..
Sen hayat?mda tek ba??na iktidara Gelmi? tek Sevgisin Bütün organlar?m Seninle Mutlu huzurlu Sensin benim Ba?kan?m Seninle hayat?m Mutlu Ba?kan?m
Seninle Ayr?l?nca Bombo? geliyor Dünya bana Zevk Alm?yorum yemek yemiyorum, Sevginle Doyuyorum Senin Dü?ününce, Seni Dü?ününce Seviyorum hayat? A?k?m.
Senin için ne Söz Ezberledim ne ?ark? Ezberledim, Senin için ne Sözler Yazd?m ne ?ark?lar Besteledim ne ?iirlerde Ad?na Maniler yazd?m, Seni kendime Yazd?m yazacak yer Ar?yorum Seviyorum Seni Bebe?im..
Bukadar ?irin olmak Zorundam?s?n, Beni benden Almak Ho?unam? gidiyor? o zaman Al Seninim Bir Sende At?yor Kalbim Seninle Ya??yorum Sevgi Çiçe?im.
Bu Sözlerin hepsini Sana Kar?? yazd?m bebe?im Seni Dü?ünerek geliyor Akl?ma içimdeki Sözlerim gözlerinden ilham al?yorum dudaklar?nla yazmaya ba?l?yorum, sözlerinle anlam kazand?r?yorum yaz?lar?ma bebe?im..
Sana Verdi?im bütün Sözler benim yeminimdir, Sen benim gelinimsin Sen Benim helalimsin Sen benim Biricik bebe?imsin Yabangülüm.
ALLAH'?ma dua ediyorum seni kar??ma ç?kartt??? için dualar?mda a?l?yorum senin için, seni nekadar seviyorum bunu daha çok anlaman için prensesim..
Sen Dualar?mdaki tek insans?n sen gelece?ime emin ad?mlarla gitti?im tek umutlar?ms?n sen benim gelece?e haz?rlan???ms?n Sen Benim Ya?ad???m en büyük Anlar?ms?n.
Gülmek Sana Yak???yor Sevgilim gülerken yüzünde güller aç?yor açan güller söz oluyor kalbime doluyor sözlerinle büyülüyorsun beni inan çok seviyorum seni.
Sen ALLAH'?m?n bir Arma?an?s?n bana Bu hayatta Kimseye yâr Etmem Seni Sen benimsin Bu Deli o?landa Senin..
Seninle ya?amak hayat? Sevmek Benim için Birtanecik Sevgilim. Hayat Senin Sayende Seviliyor.
Ye?il hayat?m?n Sevgi Tomurcuklar?s?n Sayende çiçek Aç?yorum Sayende Nefes Al?yorum her?eyim benim.
Nerden bileceksin be gülüm her gece silah?m?n jarjörüne seni koyup defalarca kalbime s?kt?g?m?!!
Kimine göre kral kime göre yalan bundan sonra adam?n?za göre adam?z ona göre!!!
Seni seviyorum dige b?rak beni öldürsünler!!
?nsanlar?n kendilerine bile söylemege utand?g? bir s?rlar? vard?r!!
Sen sen ol kimsenin arkas?ndan konu?ma cünkü yar?n senin ne olacag?n belli degil!!!
?erefsiz dostumus olmaktansa delikanl? dü?man?m?z olsayd?n yaa!!!
Hayat yalansa gercek sen ol!!!
Biz insanlar?n insna olanlar?n? severiz!!
ayr?l?k küçük a?klar? söndürür büyük a?klar? ise güclendirir t?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yakmas? gibi!!!
Aglamay? bilmeyen gözler sevmegide bilmez!!
Nokta kadar menfehat için virgül kadar egilme!!
Sevenler gözleriyle YEM?N eder!!!
Sen s?mar?k son derece uyuz ukala biri olsayd?n seni yinede cok severdim be gülüm!!
Hani sana hep melegim derdimya azrailde melekmi? bilemedim azrailim olup can?m? alacag?n?!!
Ben a?k?m? bir yalanc? gülü?e satmam!!
Bizim sözümüz dosta;tatl? dü?mana;kur?undur namarde;hancer mertte;cand?r!!can?m?z dosta feda olsun dü?mana bela sevgimiz yücedir NE ALINIR NE SATILIR NEDE UNUTULUR!!!
Yemekten sonra i?tah?m kac?yor neden acaba:D
Sunu bilsin herkes PS?KO ve SERSER?N?N suskunlu KORKUSUNDAN degildir SAYGISINDANDIR!!
Dünyada gercek sevgi varm??A?k her?eymi?Sevenler birbirlerini gercekten seviyormu??
Sokaktay?m
Evdegim
Resturantay?m
Sevgilimleyim
Emniyettegim
Rallidegim
??te ben heryerdegim
Bozugum bu hayata bee!!
bir hiç olmaktansa onurlu bir PSIKO ve SERSER?i oluruz daha iyi be!!!
Yanl?zl?g?m?z bir c?kl?k ama herkes sag?r olmu?!!!
umutlar tükendi gene içiyorum be arkada?!!kahretsin!!!
bedenim karanl?klara ruhum sana ait!!!
Bak?yorumda herkesde bir hava bir cal?m sunu bilin herkes ART?ST olabilir ama sunu bilinki YÖNETMEN biziz istedimize ROL istegimize YOL veririz!!!
Beyaz?n kaderi kirlenmek siyah?n kaderi ise suclanmakt?r!!!
Rüzgar agac? sökemiyorsa bilsinki kuvvetsizliginden degil cok sevmesindendir!!!
mutluluk para kar??s?nda bugunde yenildi!!!
Dün gece sokakta dola??yordum kafam? kald?r?p seni sokak lambalar?na sordum gördünüzmü dige hiç bekleme gelmez dediler ve sonrada bana bak?p ZAVALLI dediler!
?irin Sözlüm, Güler Yüzlüm Seviyorum Seni cennet gözlüm...
Sen Dü?üncelerimin prensesi Sen kalbimin En tatl? Ve yumu?ak Sevgilisi Sen benim tatl? ?irin bebe?imsin...
Bir Güzel Sözün yetiyor inan Bana ?irin Sözlerinle Ya??yorum hayata Dönüyorum o Anda Sessiz kalma üzülüyorum Sonra..
yeni Yürümeye Ba?layan Tay Gibiyim yan?nda Zamanla Asil ve gururlu Sevgimizi ta??yacak At kadar Güçlü Ve Seni Omuzlayacak kadar Heybetli olmak istiyorum bebe?im.
Çok güzel An?lar payla?t?k Birlikte Bütün Kötülükleri Ve ?irinlikleri An?lar?m?za Yazd?m ?kimizde Seviyorum Seni bebe?im Hemdeeee Deliceeee.
kötülükleri b?rakt?m hazan rüzgarlar?na sevgilerimi sunuyorum sana o güzel yüzünden gülücük ?irin sözlerinden mutlu kelimeler tükenmesin a?k?m.
Dinledi?im ?ark?larda hayalim oldun yazd???m yaz?larda hep ad?n konu oldu yaz?lar?ma seni seviyorum her halinle bebe?im.
Baldan tatl?, Hayat Kadar gerçekci Sevgine tutuldum B?rakma Beni Seninle hayat Buldum.
Sessiz Gidi?le De?il Seninle Mutluluk Ç??l?klar? Atmak istiyorum A?k?m..
Hayat Süslü Sözler yazmad?m asla, seninle imza att?m bütün an?lar?ma seninle ç?kt?m seninle kurdum ?irin bir dünya kendi hayat?ma.
Sevenler yazar burda unutulmaz sözleri sevdim seni kalbim izler sevgini unutamaz seni bu gözler, kalbim seninle mutlu seninle hayat?m dolu.

#2690

 
© 2015
AŞK