Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?irin Sözler

K?sa ?irin sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik ?irin sözler haz?rlamaya çal??t?k..Sizdede burada olmayan farkl? ?irin sözler mesajlar varsa lütfen a?a??dan bize gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun ?irin sözler:

DI?TAN GÖRÜNÜ?Ü GÜZEL ?ÇTEN GÖRÜNÜ?Ü SAHTEKAR TAM B?R MELEK YÜZLÜ SAHTEKAR. ROL YAPIYOR GÜYA BANA TATLIM ROL YAPMASANA ?NANIRMIYIM BEN SANA SEN? SEV?YORUM DED? BANA BEN? SEV?YORMU? GÜYA MELEK YÜZLÜ SAHTEKARLARDAN B?R? SÖYLED? BUNU BANA

gözlerin nekadar güzel bak?yor bana sen bana bakt?kça sar?l?yorum hayata okadar derin bakma bana sevgilim a?k?nla eriyorum sensizken deliriyorum.

Hatayla De?il Do?rularla Sevdim Seni, Hata Olan Sevgimizin An?lar?n? Düzletiriz Do?ruluklarla.

hayat?n renklerini görüyorum her hareketinde gülü?ün pembe bir dünya gözlerin k?rm?z? içimi yakan renklerin en ate?lisi, sözlerin mavi deniz gibi, ellerin bembeyaz özgürlük gibi.

Seni Severken ?eker hastas? Oldum Sen benim tek ilac?ms?n Ama Hasta Eden Tek Varl???ms?n.

Senin gibi ?ekeri Çay?mda içerim süper ?ekerli, hasta ettin beni kendine Seviyorum Seni Delice.

Çok ?irinsin A??k?m Seninle Güzel Sözler yazd?m, Sözlerimin Ad?na Ad?n? yazd?m, hepsine Seni Anlatt?m...

Beyaz Bir güvercinin Kanat Ç?rp???ndaki özgürce uçabilmenin verdi?i Azimle Sevdim Seni A?k?m..

Yollarda bekleyerek De?il, Yollara Ad?n? yazarak yürüyorum, Sonunda Benim olucaks?n Biliyorum..

E?siz Bir Sevgi benimkisi, Romanlara S??mayacak kadar A??r, Hikaye Olamayacak kadar gerçek, Masallarda Anlat?lacak kadar Özendirici, Efsane Olacak kadar Dinlettirici A?k?m..

kalbini göster bana büyüle beni bir bak???nla senden ye?il ???k bekliyorum, hayat?m? seninle birle?tirmek istiyorum.

kötü günleri uzatmam, iyi günleri yazar?m hep yar?nlar?m için, gelece?imi kimseden saklamam senin için gelecek kuruyorum yaz?d???m yar?nlar?ma birtanem.

yaln?z De?il kalbim Seni Sevdi bebe?im, Ac? Çeksede Yüre?im Senden Ba?kas?na bakmaz Gözlerim Seviyorum Seni mele?im..

Sana Söylenmemi? Sözler Söylemek istiyorum Ama iLk Önce Dinle beni, Sana Kimseye Vermedi?im kalbimi vermek istiyorum Ama iLk önce Sev beni..

K?sa Sevgiler büyütmedim Sana, K?sac?k Duygular?m Tutmad?m Asla! Seni Hayat?ma Yazd?m ismin ve Sengin içimde Koca bir Dünya...

Sana Kar?c?m Demek istiyorum Bu hayatta sevgili oyunlar? bitti hayat?m?zda Benim e?im Ol köLen Olay?m Yan?nda Al beni kollar?na.

Ben gözlerin için ya?amak istiyorum kalbin için umutlar besliyorum ad?n için ?iirler yaz?yorum Sevgilim.

sen benzemezsin kimseye hiç bir nesne ile tarif edemem seni sen beyaz bir meleksin ancak sevgimden sen anlars?n birici?im.

hayat?m?z Zor Olsada Bu Dünyada Seninle Zor hayat ya?anmaya De?er Zorluklar içinde Seni nas?l Sevdiysem hayatada ö?retirim Zorluklar içinde bizi Sevmesini.

Küresel ?s?nma Gibisin A?k?m Seninle Buz Tutan kalbim Eridi Sular?n? Sevinç Gözya?lar? iLe Bo?altt?m ?imdi Sadece Senin için var?m bebe?im..

Sen hayat?mda tek ba??na iktidara Gelmi? tek Sevgisin Bütün organlar?m Seninle Mutlu huzurlu Sensin benim Ba?kan?m Seninle hayat?m Mutlu Ba?kan?m

Seninle Ayr?l?nca Bombo? geliyor Dünya bana Zevk Alm?yorum yemek yemiyorum, Sevginle Doyuyorum Senin Dü?ününce, Seni Dü?ününce Seviyorum hayat? A?k?m.

Senin için ne Söz Ezberledim ne ?ark? Ezberledim, Senin için ne Sözler Yazd?m ne ?ark?lar Besteledim ne ?iirlerde Ad?na Maniler yazd?m, Seni kendime Yazd?m yazacak yer Ar?yorum Seviyorum Seni Bebe?im..

Bukadar ?irin olmak Zorundam?s?n, Beni benden Almak Ho?unam? gidiyor? o zaman Al Seninim Bir Sende At?yor Kalbim Seninle Ya??yorum Sevgi Çiçe?im.

Bu Sözlerin hepsini Sana Kar?? yazd?m bebe?im Seni Dü?ünerek geliyor Akl?ma içimdeki Sözlerim gözlerinden ilham al?yorum dudaklar?nla yazmaya ba?l?yorum, sözlerinle anlam kazand?r?yorum yaz?lar?ma bebe?im..

?irin Sözlüm, Güler Yüzlüm Seviyorum Seni cennet gözlüm...

Sen Dü?üncelerimin prensesi Sen kalbimin En tatl? Ve yumu?ak Sevgilisi Sen benim tatl? ?irin bebe?imsin...

Bir Güzel Sözün yetiyor inan Bana ?irin Sözlerinle Ya??yorum hayata Dönüyorum o Anda Sessiz kalma üzülüyorum Sonra..

yeni Yürümeye Ba?layan Tay Gibiyim yan?nda Zamanla Asil ve gururlu Sevgimizi ta??yacak At kadar Güçlü Ve Seni Omuzlayacak kadar Heybetli olmak istiyorum bebe?im.

Çok güzel An?lar payla?t?k Birlikte Bütün Kötülükleri Ve ?irinlikleri An?lar?m?za Yazd?m ?kimizde Seviyorum Seni bebe?im Hemdeeee Deliceeee.

kötülükleri b?rakt?m hazan rüzgarlar?na sevgilerimi sunuyorum sana o güzel yüzünden gülücük ?irin sözlerinden mutlu kelimeler tükenmesin a?k?m.

Dinledi?im ?ark?larda hayalim oldun yazd???m yaz?larda hep ad?n konu oldu yaz?lar?ma seni seviyorum her halinle bebe?im.

Baldan tatl?, Hayat Kadar gerçekci Sevgine tutuldum B?rakma Beni Seninle hayat Buldum.

Sessiz Gidi?le De?il Seninle Mutluluk Ç??l?klar? Atmak istiyorum A?k?m..

Hayat Süslü Sözler yazmad?m asla, seninle imza att?m bütün an?lar?ma seninle ç?kt?m seninle kurdum ?irin bir dünya kendi hayat?ma.

Sevenler yazar burda unutulmaz sözleri sevdim seni kalbim izler sevgini unutamaz seni bu gözler, kalbim seninle mutlu seninle hayat?m dolu...

gözlerin nekadar güzel bak?yor bana sen bana bakt?kça sar?l?yorum hayata okadar derin bakma bana sevgilim a?k?nla eriyorum sensizken deliriyorum.

Hatayla De?il Do?rularla Sevdim Seni, Hata Olan Sevgimizin An?lar?n? Düzletiriz Do?ruluklarla.

hayat?n renklerini görüyorum her hareketinde gülü?ün pembe bir dünya gözlerin k?rm?z? içimi yakan renklerin en ate?lisi, sözlerin mavi deniz gibi, ellerin bembeyaz özgürlük gibi.

Seni Severken ?eker hastas? Oldum Sen benim tek ilac?ms?n Ama Hasta Eden Tek Varl???ms?n.

Senin gibi ?ekeri Çay?mda içerim süper ?ekerli, hasta ettin beni kendine Seviyorum Seni Delice.

Çok ?irinsin A??k?m Seninle Güzel Sözler yazd?m, Sözlerimin Ad?na Ad?n? yazd?m, hepsine Seni Anlatt?m...

Beyaz Bir güvercinin Kanat Ç?rp???ndaki özgürce uçabilmenin verdi?i Azimle Sevdim Seni A?k?m..

Yollarda bekleyerek De?il, Yollara Ad?n? yazarak yürüyorum, Sonunda Benim olucaks?n Biliyorum..

E?siz Bir Sevgi benimkisi, Romanlara S??mayacak kadar A??r, Hikaye Olamayacak kadar gerçek, Masallarda Anlat?lacak kadar Özendirici, Efsane Olacak kadar Dinlettirici A?k?m..

kalbini göster bana büyüle beni bir bak???nla senden ye?il ???k bekliyorum, hayat?m? seninle birle?tirmek istiyorum.

kötü günleri uzatmam, iyi günleri yazar?m hep yar?nlar?m için, gelece?imi kimseden saklamam senin için gelecek kuruyorum yaz?d???m yar?nlar?ma birtanem.

yaln?z De?il kalbim Seni Sevdi bebe?im, Ac? Çeksede Yüre?im Senden Ba?kas?na bakmaz Gözlerim Seviyorum Seni mele?im..

Sana Söylenmemi? Sözler Söylemek istiyorum Ama iLk Önce Dinle beni, Sana Kimseye Vermedi?im kalbimi vermek istiyorum Ama iLk önce Sev beni..

K?sa Sevgiler büyütmedim Sana, K?sac?k Duygular?m Tutmad?m Asla! Seni Hayat?ma Yazd?m ismin ve Sengin içimde Koca bir Dünya...

Sana Kar?c?m Demek istiyorum Bu hayatta sevgili oyunlar? bitti hayat?m?zda Benim e?im Ol köLen Olay?m Yan?nda Al beni kollar?na.

Ben gözlerin için ya?amak istiyorum kalbin için umutlar besliyorum ad?n için ?iirler yaz?yorum Sevgilim.

sen benzemezsin kimseye hiç bir nesne ile tarif edemem seni sen beyaz bir meleksin ancak sevgimden sen anlars?n birici?im.

hayat?m?z Zor Olsada Bu Dünyada Seninle Zor hayat ya?anmaya De?er Zorluklar içinde Seni nas?l Sevdiysem hayatada ö?retirim Zorluklar içinde bizi Sevmesini.

Küresel ?s?nma Gibisin A?k?m Seninle Buz Tutan kalbim Eridi Sular?n? Sevinç Gözya?lar? iLe Bo?altt?m ?imdi Sadece Senin için var?m bebe?im..

Sen hayat?mda tek ba??na iktidara Gelmi? tek Sevgisin Bütün organlar?m Seninle Mutlu huzurlu Sensin benim Ba?kan?m Seninle hayat?m Mutlu Ba?kan?m

Seninle Ayr?l?nca Bombo? geliyor Dünya bana Zevk Alm?yorum yemek yemiyorum, Sevginle Doyuyorum Senin Dü?ününce, Seni Dü?ününce Seviyorum hayat? A?k?m.

Senin için ne Söz Ezberledim ne ?ark? Ezberledim, Senin için ne Sözler Yazd?m ne ?ark?lar Besteledim ne ?iirlerde Ad?na Maniler yazd?m, Seni kendime Yazd?m yazacak yer Ar?yorum Seviyorum Seni Bebe?im..

Bukadar ?irin olmak Zorundam?s?n, Beni benden Almak Ho?unam? gidiyor? o zaman Al Seninim Bir Sende At?yor Kalbim Seninle Ya??yorum Sevgi Çiçe?im.

Bu Sözlerin hepsini Sana Kar?? yazd?m bebe?im Seni Dü?ünerek geliyor Akl?ma içimdeki Sözlerim gözlerinden ilham al?yorum dudaklar?nla yazmaya ba?l?yorum, sözlerinle anlam kazand?r?yorum yaz?lar?ma bebe?im..

Sana Verdi?im bütün Sözler benim yeminimdir, Sen benim gelinimsin Sen Benim helalimsin Sen benim Biricik bebe?imsin Yabangülüm.

ALLAH'?ma dua ediyorum seni kar??ma ç?kartt??? için dualar?mda a?l?yorum senin için, seni nekadar seviyorum bunu daha çok anlaman için prensesim..

Sen Dualar?mdaki tek insans?n sen gelece?ime emin ad?mlarla gitti?im tek umutlar?ms?n sen benim gelece?e haz?rlan???ms?n Sen Benim Ya?ad???m en büyük Anlar?ms?n.

Gülmek Sana Yak???yor Sevgilim gülerken yüzünde güller aç?yor açan güller söz oluyor kalbime doluyor sözlerinle büyülüyorsun beni inan çok seviyorum seni.

Sen ALLAH'?m?n bir Arma?an?s?n bana Bu hayatta Kimseye yâr Etmem Seni Sen benimsin Bu Deli o?landa Senin..

Seninle ya?amak hayat? Sevmek Benim için Birtanecik Sevgilim. Hayat Senin Sayende Seviliyor.

Ye?il hayat?m?n Sevgi Tomurcuklar?s?n Sayende çiçek Aç?yorum Sayende Nefes Al?yorum her?eyim benim..

S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r.

O?lumun ad?n? mafya koydum, art?k bir mafya babas?y?m.

Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.

S?k s?k ameliyat olun, içiniz aç?l?r.

Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygudur.

Yazilidan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.

Siddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n.

Ölüm korkusu sürekli de?il mezarda biten geçici bir duygudur.

Son gülen sen olacaks?n, çünkü geç anl?yorsun.

Siddete kar?? sava? aç?n! ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n.

Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m.

Son gülen sen olacaks?n, çünkü geç anl?yorsun.

Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.

Gençli?im ac? veriyordu ameliyatla ald?rd?m

Bir soru sorabilir miyim bayan, ne kadar güzelsiniz?

Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.

Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.

ilahi Azrail, sen adami öldürürsün.

Bende ?eytan tüyü yok. Epilasyonla ald?rd?m.

Selam. Ben Aydan ?ener. Ben de dünyadan Neil Armstrong.

Bir soru sorabilir miyim bayan, ne kadar güzelsiniz?

Be?binkere söyledim; abartmay? b?rak.

Araba benim, benim uzerime araba, ama ben onun uzerindeydim o gün.

Bu tüp bebek hatali; hep gaz kaçiriyor

Mademki yoklugumda mutlusun o halde yokluk benim bu a?k için burundugum son kimlik olsun!

Asla bekleme seni beklemegeni ve seni üzeni sende üz!!

Gercek DOSTLAR y?ld?zlar gibidir karanl?k cöktügünde ilk onlar gözükür!!

Eger sevdigin seni aldatm??sa bu onun sucu eger seni 2 defa aldatm??sa o senin sucundur!

Hayat?m?n en güzel ?eylerinden birisi seni sevmek!!!

Seni öyle cok seviyorumki rabbim seni ve senin gibilerini cennete koysun(amin)

Kalbime cok k?z?yorum benim içimde ve bana aitken senin için at?yor!!!

#226

 
© 2015
AŞK