Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Site Tan?t?m? - ?lginç Bilgiler

?nternet ortam?nda birçok ilginç bilgi ad? alt?nda saçma sapan bilgiler hatta bilgi de?eri olmayan yalan yanl?? ?eyler dolanmaktad?r. Sosyal medyan?n gün geçtikçe büyümesine paralel olarak para kazanma h?rs?na kurban olan webmasterlar internet ortam?nda engellenemez bir kirlilik olu?turmaktad?r. Para u?runa insanlara yalan yanl?? bilgiler verip yanl?? yönlendirmektedir. Benimde 1 tane ilginç bilgiler sitem var ve insanlar ald?klar? bilgilerden genelde ?ikayetçi. Çünkü baz? bilgilerin do?rulu?u kan?tlanmam?? olmas?na ra?men internet sitelerinde çeli?kili ifadelerle insanlara bilgi diye sunulmaktad?r. Dolay?s?yla bu kirlili?e ister istemez bizlerde alet oluyoruz. Bende ilginç bilgiler sitesi olarak bugünden itibaren sitemdeki çeli?kili bilgileri temizlemeye karar verdim. Gerekirse bilgilerin do?rulu?unu ara?t?raca??m. www. ilgincbilgiler. org olarak kullan?c?lar? memnun etmek istiyoruz. Buradan sonra olarak webmaster arkada?lara sesleniyorum. Para u?runa insanlar? kand?rman?n bir anlam? yok. Özellikle facebook üzerinden sallama bilgilerle insanlar? kand?rmay?n. Büyük kitleler sayfan?z? be?eniyor ve buna paralel olarak verdi?iniz yanl?? bilgiler herkes taraf?ndan ister istemez ö?reniliyor. Buna bir dur diyelim.

#1885

 
© 2015
AŞK