Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitem Dolu Sözler

Sitemli Sitem Dolu Sözler Sayfas? -

Sensiz ne kadar bensizim kimse biLmior !! Al?p ba??m? gitsem diorum, gitti?im her yerde hasretin terketmior ..

SeninLe ben bu öykünün kaybeden iki kahraman?y?z.. SnnLe ben dünya denen cehennemde iki garip yaLanc?y?z !..

Bu a$k gerçe?in gözünün içine baka baka güLümsemekte ac?lara !!

Yan?lg?lar?m? yüzüme vurmay?n, içimdeki çocu?un masal saatine denk geldi A?K... Anlad?m dedim ya.. Daha fazla SORMAYIN !

Ay deiL mewsim deiL '1 Ömür' Geçti Sensiz.. Ke?ke böyLe sewmeseydim, a?L?orum çaresiz..!

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince

Beni seven sever, sevmeyen s.ktir olup gider benim dünyam her türLü döner....

Ooofff n yaptm bn sna, nicin boguosn Yalan A$k?nla..Can yakmaksa, yaktin iste.. ?ntikamsa, aldin iste..Bitirmekse tükendim biLe

Y.O.K Art?k Sana Ait TeK Zerre Bünyemde..Sen koca Bir H?Ç oldun Ben'de, etti?in TeK cümle ile..!

A$k'La SakLanBaç oYnuorm !! En iisi içimdn 9'a kadar saymaK we onu oLdu?u Yerde Unutmak...!

A$k Yar? yoLda kaLd? NeyLeyim ?! Korkmuorum Ben Buyum, BöyLeyiM !!!.

"...hem gidenedir bu ?iir hem gelecek olana o da biraz oyalan?r gider nas?l olsa..


DÖNMESEYD?N KE?KE GER? G?T HANG? CEHENNEMDEN GELD?YSEN, SEVM??T?N TAB? B? ARALAR ?T...

BA?KA K?MSEY? SEVEMEYECEK BEN?M ONU
SEVMED???M G?B?, BA?KA K?MSEY? GÖREMEYECEK BEN?M ONU GÖRMEK
?STEMED???M G?B?, B?LEMED???M G?B? ANLAMADIM, SEVMED???N
G?B? SALLAMADIM..

YALAN SÖYLEY?P KATLETMED?M K?MSEN?N ?Ç?NDE K?
DUYGULARI, DUYMAk ?STEMEM ALKI?LARI TEMMUZ AYINDA YA?AR
KI?LARI ??KENCELER?M? SENDE ÇEK K?MSE DUYMAYACAK
HAYKIRI?LARINI...

Belki ben degilim arad?g?m sand?g?n.. Belki
ben degilim tan?d?g?m sand?g?n... Benimde kendime göre
savaslar?m, bar?slar?m, kay?plar?m, kazançlar?m var...

Bundan sonras?n? ben devr al?yorum, size
küfür ediyorum, hadi bana k?z?n bana atlay?n extasiyi.
at?pta patlay?n, ve sonras?nda gazinin de taa.... maziminde taa.....

Ba?ka ellere s?ms?k? sar?l art?k sildim seni
!Git ve bitir bu i?kenceyi !Seni sana b?rakt?m ! YA?MUR
DÜ?TÜ GÖZLER?ME...!

#2603

 
© 2015
AŞK