Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitem Mesajlar?

Haz?r sevgiliye sitem mesajlar? k?sa dosta sayfas? - Öyle ?eyler oluyor ki insan kar?ma hatta kocaya bile sitemini dile getirmek için ba?ka yollara ba?vurmak zorunda kalabiliyor. ??te be?enece?inizi dü?ündü?ümüz arkada?a duygusal sitem mesajlar? facebook twitter sayfalar?n?z içinde kullanabilirsiniz.
Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olman?n ölüm oldugunu göstereyim...
Hayatta Dört Yanlis yaptim; Dogmak, Yasamak, Büyümek ve Umutlara Sarilmak, Bir Tek Seyi Dogru Yaptim O da SENI SEVMEK Ama Unutmusum Güzelim Dört Yanlis Bir Dogruyu Götürdü....
TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER. AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!
DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDU.O GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGIL...SENI GORUP UTANSIN DIYE!...
SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI. INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!
Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum.
Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e a??kt?r.
Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kan?p gülü b?raksa da gül binlerce y?ld?za kan?p güne?i aldatmazm??.
Uzun sat?rlar yazd?m ac?lar üstüne k?sa sat?rlarda kald? mutluluk, onu da parantezlere b?rakt?k , noktalar koymad?k virgüllerle anlatamad?klar?m?z? ünlemle bitirdik.Yazd?klar?m?z? soru i?aretlerimize b?rakt?k , mesela dedik kurdu?umuz hayallere umut dedik.?htimallere sevda dedik boynumuzu uzatt?k sevda ipliklerine.
Bana geleceksen her ?eyinle benim olarak gel.
Bir emanet gibi geldikten sonra,
Yan?mda olman?n ne anlam? kal?r ki
Bir Çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi,
Ya?ama dair sebepler bulmak için ya??yorum...
E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam;
Ölmek için bir sebep bulmu?um demektir
Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak� Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak� Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak�
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..
Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...
Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...
Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...
Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.
Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!
Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?.
Bir davetiye verdiler bugun elime, okuda gör dediler seni seveni. Okudum a?lad?m, inanamadim.. Senindi o davetiye, benim ismim yerine baska isim yaz?lm??, altina bekliyoruz diye imza at?lm??, üstüne bekliyoruz diye Kalp kaz?lm??, DAYANAMAM gelirsem ben o dü?üne.. Gözya?lar?m benden olsun sana hediye..!!!!
Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam.
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..
Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!
Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.
Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

#2219

 
© 2015
AŞK