Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitem Mesajlar?

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olman?n ölüm oldugunu göstereyim...

Hayatta Dört Yanlis yaptim; Dogmak, Yasamak, Büyümek ve Umutlara Sarilmak, Bir Tek Seyi Dogru Yaptim O da SENI SEVMEK Ama Unutmusum Güzelim Dört Yanlis Bir Dogruyu Götürdü....

TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER. AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!

DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDU. O GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGIL...SENI GORUP UTANSIN DIYE!...

SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI. INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum.

Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e a??kt?r.

Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kan?p gülü b?raksa da gül binlerce y?ld?za kan?p güne?i aldatmazm??.

Uzun sat?rlar yazd?m ac?lar üstüne k?sa sat?rlarda kald? mutluluk, onu da parantezlere b?rakt?k , noktalar koymad?k virgüllerle anlatamad?klar?m?z? ünlemle bitirdik. Yazd?klar?m?z? soru i?aretlerimize b?rakt?k , mesela dedik kurdu?umuz hayallere umut dedik. ?htimallere sevda dedik boynumuzu uzatt?k sevda ipliklerine.

Bana geleceksen her ?eyinle benim olarak gel.

Bir emanet gibi geldikten sonra,

Yan?mda olman?n ne anlam? kal?r ki

Bir Çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi,

Ya?ama dair sebepler bulmak için ya??yorum...

E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam;

Ölmek için bir sebep bulmu?um demektir

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle...

a?k dedi?in koskoca bir yalanm?? dost bildi?im me?erse ömrümü çalanm?s

Seni Sevdim Delice, her Gece Soruyorum Kendime Ya Biterse Diye, Bitsede Sewgin Sayg? DuyarIm Gönlüne, üzüLürüm Sana Böyle Sevgili Bulamazsin Bu tarihte!!!

Dostumuzu Sevdik Y?lan Oldu Bize, Arkada??m?z Dedik Yan BaktI Sevgilimize, Bu Sözlerim gelsin Dost Bildiklerime, Yalanlar? Oynam???z Bu Alemde...

Okdara Çok Seviyorumki Seni Ne Onzur Kald? Ne Gurur, Ey Sevgili Bu Sitemlerim Sana Gülme Bu Garip Sevdaya...

A?lar?m Dost Oldu?um gecelerime, Sayende Geceler? Buldum Kendimde, Seni Dü?ünüp içiyorum her Gece, Duy Sesimi Sevgili Bitsin Bu i?kence...

YaraL? kalbim Seninle Düzelir Yine Sevgilim, a$k Denilen Duyguyu Seninle iÇerim, Bu SözlerimLe Kendimi teselli Ederim Sevgilim...

Dünya Dönüyor Yine , Sevgimiz parçalandI her parças? Bir yerde, kalbimin At??lar? kesiliyor Seni görünce, Gururum Ayaklar?n?n Alt?nda Sevdim Seni Delice...

ya$ Dolu Gözlerim Senin Yüzünden, Çok A??r Geldi 2 kelimen, Seni Seviyorum gerçekten, yeter Art?k üzme beni Lütfennn!!!

Sana Bakt?kça Görüyorum Sevgiyi, a$Ik Sanm?$tIm Seni Eyy yalanc? Sevgili, OynadIn benimLe Çocuk Gibi, Sensiz kalma öLüm Gibi...

Oyun Gibi Ba?laD?k, Gerçek Sevdalara Yol Ald?k, 1 Sineman?n 2 Karelik Görütüsü OLmu?uz, Yalan Dolan üstüne A?k Kurmu?uz...

hayatImIn En So?uk A?ustos Ay?nI Ya?attIn Bana! B?rakIp Gitti?in Günden Beri Yazlar?m K?? Oldu Ebedii...

Gözlerine iLk bakt???mda Sevgini Elini iLk Tuttu??mda Titremeyi Seni iLk Öptü?ümde Ate?i hissetim, ?imdi neden Kaç?yorsun Sevgili?

Sözlerin ?eker Gibi Geldi hayat?ma Renklendi hayatIm, Sözlerin Zehir Gibi gecti Karartt? DünyamI!!!

Bu Sitemim Sana De?iL Sevgili Seni Böyle Çaresiz Atana Hayata, Kalbini Dinle Kimi Seviyorsan Ona Git Kalbinle, Sahte A?k Oyunlar?n? B?rak geride..

Git Ba?ka Sevgili Bul Oynat Elinde, Bizim kaderimiz Aldat?Lmakm?? Yine, Bu Sözlerin Senin Gibi Hay?rs?z Sevgiliye, B?rak Git Döndü?ün yere...

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek, gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli de?il, y?llarca vazgeçememek marifet!

Bir yolcu u?urlad?m ya?l? gözlerle arkas?ndan ba??rd?m git güle güle o an dudaklar?ndan dönece?im tüm gücümle hayk?rd?m bekleyece?im

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sevgiler, ba?r?na ta? basars?n ac?lar diner, ald?rma giden gitsin yang?nlar söner, sak?n arkana bakma, çünkü babalar önde gider.

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Sen bu mesaj? okurken ben ileti raporunu alm??, çok uzaklarda olmu? olucam. Döncem ben ssana

De?er verdi?in insan sana De?er vermiyorsa, b?rak kendi de?eriyle kals?n

UNUTMA!! nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa, tadaca??n bensizlikte benim eserim olmayacak..

Sahte gülü?ünle beni aldatt?n..Cinsiyetin kad?n senden ne beklenir..Bana m?? Asla maddiyata tapt?n Kendini mi? Asla ?ehvetini satt?n Sen öyle bir mikropsun ki, cemiyete zarar kellen yok gövden neye yarar, kulaklar?mda hala o civelek sesin itiraf et kahpe de?il ya nesin!!!

Yüre?imde müebbet a?k?n emaneti. Gönlüm k?rg?n ve yaral?. Seni unuttum sanma bu gönül hala sana sevdal? ama bu yürek seni aramayacak kadar delikanl?..

A?k kad?nlar?n kalbinde, erkeklerin cebinde gezer.

Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle ya?amay? aldat?lman?n ac?s?n? sevdi?inin ba?kas?n?n olmas?n? senin yerine ba?kas?na A?KIM demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini...

Gönül penceresini aç?k b?rakt?m kimi cam?n? k?rd? kimi çerçevesini .

Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olman?n ölüm oldugunu göstereyim...

Hayatta Dört Yanlis yaptim; Dogmak, Yasamak, Büyümek ve Umutlara Sarilmak, Bir Tek Seyi Dogru Yaptim O da SENI SEVMEK Ama Unutmusum Güzelim Dört Yanlis Bir Dogruyu Götürdü....

TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER. AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!

DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDU. O GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGIL...SENI GORUP UTANSIN DIYE!...

SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI. INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..

Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?.

Seni sevdi?im kadar, güne?i sevseydim, güne? bile halime ac?r ak?amlar? batmazd?.

Bir davetiye verdiler bugun elime, okuda gör dediler seni seveni. Okudum a?lad?m, inanamadim..Senindi o davetiye, benim ismim yerine baska isim yaz?lm??, altina bekliyoruz diye imza at?lm??, üstüne bekliyoruz diye Kalp kaz?lm??, DAYANAMAM gelirsem ben o dü?üne..Gözya?lar?m benden olsun sana hediye..!!!!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?.

Bir davetiye verdiler bugun elime, okuda gör dediler seni seveni. Okudum a?lad?m, inanamadim..Senindi o davetiye, benim ismim yerine baska isim yaz?lm??, altina bekliyoruz diye imza at?lm??, üstüne bekliyoruz diye Kalp kaz?lm??, DAYANAMAM gelirsem ben o dü?üne..Gözya?lar?m benden olsun sana hediye..!!!!

Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam.

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam.

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Ben seni öküz gibi sevmi?tim. Ama sen beni öküz yerine bile koymad?n.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle...

Hayatta hiçbir?ey a?lamaya de?mez. De?en zaten a?latmaz. A?larken ba??n? dik tut ki gözya?lar?n seni a?latan kadar alçaltmas?n

Ke?ke yanl?zl???m kadar yan?mda olsan, yanl?zl???mla payla?t?klar?m? seninle payla?sam, keske senin ad?n yanl?zl?k olsa ve ben hep yanl?z olsam...

Bir insana gereginden çok deger verirsen o insan? kaybedersin!!!!!!!!

?nsanlar?n en kötü yüzünü gördü?ünde onlardan birisi odu?unu hiç dü?ündün mü? Peki ruhsuz bir insan?n asl?nda so?uk bir y?landan farks?z oldu?unu görünce için rahatl?yormu? E?er öyle ise ?ansl?s?n ama bunu göremiyorsan; o y?lan?n deli?inden ç?k?pta sana gülümsemesini bekleyen bir t?rt?l gibisindir. Asl?nda gerçek ?u; "O YILAN ÖMÜR BOYU SÜRÜNMEYE MAHKUMDUR AMA SEN B?RGÜN KANATLANIP MUTLULU?A UÇACAK B?R KELEBEK" ve gerçek mutluluk bu sadece...

Nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa bir gün ya?ayaca??n bensizlik benim eserim olmayacak.

Birgün gururunu yenip bana geri dönmek istersen sak?n dönme. Çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar..

Bir gece ay bana sordu. NEDEN seni a?latan biriyle berabersin. Aya bakt?m ve dedimki sen hiç gökyüzünden vazgeçebilirmisin...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Dünyan? tersine döndürece?im, senide can?ndan bezdirece?im, yakt???n ate?i söndürece?im , hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle. .

#96

 
© 2015
AŞK