Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitem ?iirleri

Sitem ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sevgiliye sitem için ünlü ve amatör ?airlerin yazm?? oldu?u sitem ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Arkada?l?k nedir bilir misin?
insan arkadas oldugu zaman
ona guvendigi zaman
o sevgiyi hissettigi zaman
neler olur bilir misin?
her seyi onunla paylastigin zaman
hatta onunla kalbini paylastiginda
sana herseyi haykirdimda
nasil sevindigimi bilir misin?
arkadas sevgini unuttugu zaman
yalanla darbeyi vurdugun zaman
ne oldugunu bilir misin?
sen arkadaslik nedir bilir misin?
————-
Gururum kalmad?..
Sana sevdalanal? gururum kalmad?
A?k?na ay?racak sevdam kalmad?
Damar?mdan akacak bir gram kan kalmad?
Gururum kalmad? sana sevdalanal?
Türlü oyunlar yapt?m yüzüme bakas?n diye
A?z?mla kus tuttum , alk??layas?n diye
Kap?nda k?tmir oldum a??k olas?n diye
Gururum kalmad? sana sevdalanal?
?imdi ellerimi tut diye yalvar?yorsun
Gözlerime bak diye hayk?r?yorsun
Benimle evlenir misin? Diye say?kl?yorsun
Sana sevdam bitti diyorum beni anlam?yorsun.
————-
?stemiyorum seni
Sen kurumu? bir gülün yapraklar?
Sen bitmeyen bugünün yar?n?
karanl?klar içinde kaybolan bir an?
istemiyorum seni , dönme geri art?k...
diz cöküp yalvaray?mm? bir kez daha sana?
Ne olur birdaha yüzüme öylece bakma
Y?llar?m? harcad?m ben a?k?m?za
?stemiyorum seni , dönme geri art?k
A?k?m?za sahip c?kmal?yd?n
Y?llard?r beni hiç aramad?n..
Beni resimlerinle ba?ba?a b?rakt?n.
?stemiyorum seni, dönme geri art?k
————-
VEFASIZ
GÖZLER?M ZAMANSIZ YA?LA DOLDU
BEDEN?M ARTIK YA?AMAKTAN YORULDU
ANILARIM SARARDI GEÇL???M SOLDU
BU BEDEN? BENDEN EDEN O VEFASIZ OLDU
BU YÜRE??M ACILARDAN SANCI TUTSADA
BEDEN SONUNDA TOPRAK OLSADA
YAKINLARIM PUSU KURUP
DÜ?MANLARIM KUR?UN SIKSADA
BU CANIMI CANDAN EDEN O VEFASIZ OLDU
B?L?RM?S?N AH?RETTE HERKESE HESAP SORULUR
CANI TATLI GELSEDE SONU TOPRAK OLUR
UNUTMA OLURMU M?ZANLAR KURULUR
D?LER?M ALLAHTAN SEN?N G?B? VEFASIZLARIN
SONU CEHENNEM ATE?? OLUR..
————-
B?TANEM
BEN SEN?NLE HAYATA BA?LANMI?TIM
YANIMDA OLMAN NEFES ALMAN
DUYGULARIN EN GÜZEL?YD?
O ELA GÖZLER?N BANA
?HT?YAÇ DUYDU?UM ?LAÇ G?B?YD?
VARLI?IN BEDEN?ME CAN VERM??T?
YIKTI ??MD? ZAMANSIZ G?D???N
HAN? BANA SÖZ VERM??T?N B?TANEM
G?D?YORUM GER? DÖNÜCEM DEM??T?N...
K?M ?NANIR BE B?TANEM
DÖNERKEN KAZA YAPTI?INA
KAZA YAPIPTA CAN VERD???NE
BU NASIL YAZGI BÖYLE
?NANMIYORUM KADER?ME
?NANAMIYORUM BÖYLES?NE..
??MD? N?YE G?TT?N H?Ç DÖNMEDEN
SEN? SON KEZ OLSUN GÖRMEDEN
BAK BENDE G?DECE??M UZAKLARA
AMA SEN?N YANINA..
ASLA DÖNMEYECE??M BURALARA
BEN ?NANMADIM B?TANEM
K?MSEN?N LAFINA
SEN? ÖLDÜ D?YENLER?N OKUYACAM CANINA
B?RGÜN HABER GEL?RSE SANA
SAKIN B?TANEM ?NANMA
BEYN?MDEN YED???M KUR?UNA
BEYN?MDEN YED???M KUR?UNA.
————-
ÇOK A?LADIM
Kaç gecemi sensiz sabahlad?m
Yar dedim sana gönül ba?lad?m
Belki yeri geldi kahr oldum
Ama yinede senin için çok a?lad?m
Yaprak oldum dal?mdan kopar?ld?m
?imdi çaresiz ve yaln?z kald?m
Belki kendi can?mdan can ald?m
Ama bitanem senin için
Senin için çok a?lad?m.
————-
EY YALANCI
HAN? SEN HEP BEN?MD?N
HAN? G?TMEYECEK H?Ç B?TMEYECEKT?N
HAN? DÜNYANIN YÜKÜNÜ VERSELER YOK DEMEYECEKT?N
NEREDE O SÖZLER?N EY YALANCI!...
BERABER ALMI?TIK HAYATIN YOLUNU
DÜ?ÜNMED?K B?R AN B?LE SONUNU
GEL GÖR K? BU MUTLULUK OYUNU
B?TT? ??TE DE??L M? EY YALANCI!...
DUALAR ETM??T?K EL AÇIP SEMEYA
BERABER DALARDIK O GÜZEL RÜYAYA
B?R ÖMÜR SEN?NLE B?RL?KTE OLMAYA
YEM?NLER ETMED?K M? EY YALANCI!...
??MD? SORUYORUM KEND? KEND?ME
EN ACI S?TEMLER GEL?YOR D?L?ME
OTURUP A?LASAM GAR?P HAL?ME
YETER M? B?LM?YORUM EY YALANCI!..
SONU BELL?YD? MADEM NEDEN BA?LADIN
SEVDA ATE??NDE BEN? CANLI HA?LADIN
TERKED?P DE BEN? N?YE BO?LADIN
YETMED? M? ETT?KLER?N EY YALANCI!...
SANA BEN B?R ÖMÜR VERD?M YETMED?
DA?LARINA KAR OLUP YA?DIM ?STEMED?
MUTLU B?R GÜNÜ HEP ÇOK GÖRDÜN GÖNLÜME
B?R KURU CAN BORCUM KALDI YETMEZ M? EY YALANCI!
————-
ZORUMA G?D?YOR
?STED?M K?MSE BANA DE?ER VERM?YOR
G?DEN? ÇA?IRDIM GER? GELM?YOR
ARDIMA BAKTI?IM SIRTIMDAN VURUYOR
YED???M KUR?UNLAR ALLAHIM ZORUMA G?D?YOR
ÖNCELER? YA?AMAK ZORUMA G?DERD?
??MD? ALDI?IM NEFES?N
TA?IDI?IM BU BEDEN?N
HESABINI VERMEK ZORUMA G?D?YOR
BU YALAN DÜNYANIN B?RGÜN ELBET
HESABINI SORACA?IM.
————-
Nankör
Hani "pazara kadar" de?il
"Mezara kadard?" a?k?m?z
Gel gör ki
"Pazartesine" kadar bile sürmedi
Senin gibi nankörden
Ba?ka ne beklenirdi?
Ahmet Selçuk ilkan
————-
Yine Kendimleyim ??te
Daha kaç gece sensiz haz?rlanaca??m sabaha?
Kaç gece sensiz dü?lerimi yarg?layaca??m?
Daha kaç saat olmad???n?, olamayaca??n? benli?ime hayk?raca??m?
Kaç saat sensizlikle sen aras?nda kaybolaca??m?
Gecelerin saatlerin hükmü yokki bende.
Sen ben olmu?sun bu bedende.
Sabah seninle uyan?p güne,
Ve yine seninle veda ediyorum geceye...
Varm??s?n gibi ya??yorum yoklu?unu!
Ve hayalinle dolduruyorum bo?lu?unu.
Koca bir dünya yarat?yorum kendime.
Ba?tan sona sen!
Her yerde her?eyde sen!
Seni çal?yor bütün ?ark?lar,
Ve bütün ?iirler sana yaz?l?yor.
Çiçekler senin için aç?yor,
Ve kelebekler senin için ömrünü uzat?yor...
Sen gelmesende olur,
Olmasanda olur.
Bak ben seninleyim zaten
Ne farkeder ki hayal yada gerçek
Bana do?ru, sana ise
Her?ey yalan gelecek.
————-
Vefas?z Yar Hallerimi Bilmedin
Sana gönül verip, sevdim seveli
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
A?k?nla pervane olup gezeli
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
Divaneler gibi yak?p yand?rd?n
A?k?n dolusunu verip kand?rd?n
Mecnun edip sahralarda gezdirdin
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
Gezerim gurbette y?llar bitmiyor
Bu çileler dertler benden gitmiyor
Elimi uzatt?m nazl? yare yetmiyor
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
Hasret ate?iyle ba?r?m? yakt?n
Bir Leyla misali h???mla bakt?n
Y?ld?z olup sanki gönüle akt?n
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
Divaneler gibi yan?p öldü?üm
A?k?n ile yan?p küle döndü?üm
Kerem gibi pe?i s?ra gezdi?im
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
Koyun kuzusunu arar mele?ir
Seven sevdi?ini bulur ula??r
Arar gönül yari mecnun dola??r
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.
BAKAR?`de hasretinle yan?yor
Gördü?ü güzeli seni san?yor
Ferhat gibi da??-ta?? geziyor
Vefas?z yar hallerimi bilmedin.

#2982

 
© 2015
AŞK