Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitemli Mesajlar

En Güzel Sitemli Mesajlar Sevgiliye Sayfas? - Bu sayfam?zda arkada?a dosta k?rg?nl???n?z? siteminizi ifade edebilecek yada yak?nlar?n?zdan herhangi birisine olan belli bir sebepten dolay? üzüntünüzü gösterece?iniz k?sa sitemli mesajlar 2014 bulunmaktad?r.

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun... sevgiliye sitemli mesajlar

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur. dosta sitemli mesajlar

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak... sitemli mesajlar arkada?a

Günese bakarsan gölgeleri göremezsin

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle...

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez..

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

De?er verdi?in insan sana De?er vermiyorsa, b?rak kendi de?eriyle kals?n

UNUTMA!! nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa, tadaca??n bensizlikte benim eserim olmayacak..

A?k kad?nlar?n kalbinde, erkeklerin cebinde gezer.

Gönül penceresini aç?k b?rakt?m kimi cam?n? k?rd? kimi çerçevesini .

Seni sevdi?im kadar, güne?i sevseydim, güne? bile halime ac?r ak?amlar? batmazd?.

Ben seni öküz gibi sevmi?tim. Ama sen beni öküz yerine bile koymad?n.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?imdi güne?in do?mas?n? bekle...

Hayatta hiçbir?ey a?lamaya de?mez. De?en zaten a?latmaz. A?larken ba??n? dik tut ki gözya?lar?n seni a?latan kadar alçaltmas?n

Ke?ke yanl?zl???m kadar yan?mda olsan, yanl?zl???mla payla?t?klar?m? seninle payla?sam, keske senin ad?n yanl?zl?k olsa ve ben hep yanl?z olsam...

Bir insana gereginden çok deger verirsen o insan? kaybedersin!!!!!!!!

Nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa bir gün ya?ayaca??n bensizlik benim eserim olmayacak.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Dünyan? tersine döndürece?im, senide can?ndan bezdirece?im, yakt???n ate?i söndürece?im , hesab?m bitmedi daha seninle.

qittin... arKanda qözü ya?L? Bi a??q B?Raq?p qittin... BitiRdin ve qittin... qittin ve Bn Bittim !!!

gül solmay? yaprak sonbahar? bende senden ayr?l??? istemiyorum bebe?im.Seni hep sevdim hep sevece?im gerekirse bu can? u?runa feda edece?im...

yi?idi gül a?lat?r gam öldürür. sen beni diri diri topra?a gömdün..

Hep, "Beni kimse sevmiyor" derdin, Usulcac?k sokulup yüre?ine "Ben" demek isterdim.

Sevmeye engel de?iL mesafeLer.. Geçici Bu ayr?L?k.... Bir rüya farzet.. Sonunda zafer bizim oLacak SaBreT..

*Ay?k oL panik yapma rahat oL Baq daLgana 3 günLük dünya ne sana kaL?r ne Bana ..!!!

*dönü?ü yoq geLemem art?q geLipde seni BuLamam art?q B?raq Bu sevda BöyLe kaLs?n kadere isyan edemem art?q

*SevmeyeNiyetLiysen?yiDüsünmelisin, AgLamay?Ögrenip GüLmeyi BiLmeLisin, AskKumarGibidirDikkatEtmeLisin, Oynad??? nZar DeiLBiLmeLisin

*$izofrence ya?—- yoLda$ oLsun Bu nefret doLu keLimeLerim.Bir tokat oLsun..!!!

*herkesin Biras faiLi oLduqu meÇhuL Bir Cinayetim $imdi...!

MustiC bu Damardaki tokSin Beni Her gördü?ün Yerde tiSKin Bu Aram?zda A?k ba?lamadan Bitsin...

*e?er intikam alabilseydim seni affederdim

*Bizi Bizden Ba?ka kimse iLgilendirmez kimsede BizimLe ilgilenmesin gerekmez

*kendin kadar akL?mdas?n

*ç?k??lar hep daralm?? ruhum dar sokaklarda

*BiR ÖmüR boYu sEn?nlEyim dEsEn De iStEmeM aRtiK.
ÇüNkÜ sEn rüzGarin co?TurdUgU birtoz bulutusun, bugün bana esersin ...yarin ele

*Wedala??rken Üzülmü? Gibi Tutma Ellerimi Ac?yarak Kendine Dew Aynas?nda Degil Boy Aynas?nda Bi Bak!!!!!!

*Nereden bileceksin silaH?M?N ?arJöRüne mermi DiYe SeNi KoYup DeFalArCa KaLbiMe S?Kt???M????:

*Hayat?m?n gerçek öyküLerine ayr?Lan Bi fiLmin soundTrack'indeyim

*kaLBin kadar konu?...!!!

*Bu gün ben sensiz isem inanki yar?n sende bensiz kalacaks?n

* senin içinde Ben Bitmi? oLsayd?m Benim içimde sen ya$?yor oLmazd?n...!!:

*A?KMI DED?N KAR?ILIKSIZ O K???N?N YANLIZLI?IDIR YANLIZLI?INDA YA?ATTI?I DÜ?ÜNCELER? G?ZL? ARZULARIDIR BENCE...

*_Tam_kar$?ya_geçerken_B?rakt???n_O_el_Ben!m_|||

*ikimizde $a$k?n?z göte geLdi a$k?m?z

*hiç onca kalabal???n içinde yanL?z kaLd?nm?

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!

#2451

 
© 2015
AŞK