Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitemli Sözler

Sevgiliye Sitemli Sözler 2014 K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere tan?d???n?z hatta ve hatta sizi tan?mayan ama sizin tan?d???n?z sizi aldatm?? aldatan yada k?rm?? olan ki?ilere gönderebilece?iniz çok güzel ve yeni karde?e, dosta hatta arkada?a sitemli sözler sevgiliye k?sa haz?rlamaya çal??t?k.
Gerçek ?u ki, Herkes Beni ?ncitecek. Yapman Gereken Tek ?ey, Ac? Çekmeye De?er Birini Bulmak
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?.. sitemli sözler twitter
Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m... sitemli sözler facebook
Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun... sitemli sözler k?sa
Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez.
Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.
Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..
Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.
Bir A?k? Ya?amak için ilk ba?ta benim gibi Sevmeyi ö?renmelisin, Bo? Zamana De?il Dolu geçecek Zamanlar? hak Etmelisin!
Zamana Kap?l?p Gitmek yerine Seninle Hayat? Oldu?um yerde ya?amaya'da Raz?y?m yeterki Gül...
Ya?ad???m Dakikalara Bakarak De?il, kalbimin At??lar?ndaki heycanla Sevdim Seni, Sen Anlamasanda!
Ke?ke Sözlerinle De?ilde Yapt?klar?nla Beni Mutlu Etseydin, Sadece Sözler Bazen yetersiz kal?yor...
Yaln?zl???m De?il Sadece ya?ad?klar?m beni so?utuyor Hayattan, Ve Sen Sevgili Mutlu olursun belki...
Mutlulu?u Sözlerle De?il Bana Bak??lar?nla Bulmak isterim, Y?ld?z? An?msatan Gözlerin Sönük Bak?yor Nedense bana..
Ba?kas?na De?il Sana Sevdal?y?m, Sözlerine De?il Gözlerine yand???m, Sensin benim Bu hayattaki Tek Amac?m, B?rak inad? gel bitir Bu Darg?nl???..
Cümle Alem Biliyor Seni Sevdi?i Sen hala Ku?kular içinde Yüzdürüyorsun Sevgimizi..
Ad?m Att???m Sürece De?il, Kalbim Att??? Sürece Sevece?im Seni Sen Anlamasanda!!!
Bir Su gibiydin, Gittin Bo? Bardaklara Doldun, Ben Seni beklerken Sen Bir içim Su Oldun Gittin Ba?kalar?na hayat verdin...
Unutulmak için ya?amad?m Bu Sevday? ve An?lar?, Unutturmak için Çekmedim Bu Vefas?z Sevday?!!!
Hayata Emin Ad?mlarla Yürümek istiyorum, Sadece yan?mda Dur ve Gül Bana, Böyle Uzak Durma Bana ve Sana Verece?im Hayata!!!
Sitem Etsemde Sana Anlamazs?n beni yâr, A?lasamda Gidiceksin Bir Gün Bende Biticeksin, Seni Seviyorum Desemde Sende Kendine iyi Bak Diyeceksin..
Yaln?zl?k Sonum Olmu?, Yalan A?klar Hep beni Vurmu?, ?imdi iki Sözle Bu A?k?n Ad?da Yalan Olmu?...
Ne Dersen Evet Dedim Hay?r? Sildim Gözümden, ?imdi Kalkm??s?n Trip yap?yorsun Ne yaparsam yapay?m beni Anlam?yorsun, Seviyorum Diyorum Hala M?zm?zlan?yorsun..
Kiminin Derdi Kiminin Sevgisi, Hep beni Ezdi Sevgilimin Çilesi.
Güne? Gözlükleriyle De?il, Numaral? Gözlükle Bakmak ?sterdim A?k?m?za, A?k?m?z kaç Numara Merak Ediyorum..
Seni Anlayan Bir Ben Var?m, Beni Anlayansa Bir yaln?zl???m ve ?ark?lar?m var...
Dertlerim için de?il, Sevdi?im için Hayk?r?yorum Sana B?rakma Beni Tut Ellerimi, Gör Bendeki gerçek Sevgiyi!!!
Ne Yalan? Ne Dolan? Sevmem Kaç?p Giden A?klar? Ya, yan?mda Ol Ya da Yalanlar?n ol!!!
A?k? Severek Çileyi ise Çekerek Ö?rendim Sevgilim...
Hayat Ac?mas?z, Ac? ise A?ks?z Çekilmez Sevgilim..
Bir Geminin içinde Sadece Seni bekleyen A?k Yolcusuyum, Sen Ne Kadar inat Etsende bu gemi Sensiz Yola Ç?kmayacak Sevgilim...
Ne Kadar Hayata Ba?lansada Ellerim Bir Sözünle Kopar Giderim, Sen Beni Dü?ünme, Ben Ac?larada Sar?l?r?m Sevgilim...
Gördü?üm Bütün Güzellikler Bir Sözünle Anlams?z hale Gelir Bence Hayat?ma Anlam Katan Sözlerin Hayat?mda ki Güzellikleri Bitirmesin Bebe?im, Bir Sözünle K?r?l?r Serçe Kalbim.
Çok Sevdim Seni, Çok istedim Tut Ellerimi, Sen yalanlara Kap?l?p Gittin usulca Ne Sevgi Kald? kalbimde Ne de derman B?rakt?n Hayat?mda Helal Olsun Sana!
Bugünü Yenir Bir Umutla ya?amak istiyorum yan?nda, Lütfen Eskisi Gibi Olal?m Darg?nl?k Olmas?n Bu A?k'ta Sevgilim, B?rakal?m Çocuklu?u Ya?ayal?m Mutlulu?u Her?eyim.
Gecelerimi Süsleyen Hayalindi, So?uk Odama S?cakl??? getiren O Narin Sesindi, Ufak bir Kavgm?z Depremler Yaratt? Aram?zda Benmiydim Acaba Hiç Sevmeyen Bu Hayatta!!!
Kalbimi K?rmak Kolay Olabilir Ama Tamir Etmek Baya Zaman?n? Ol?cakt?r!
K?r?lan Kalbim De?il Bana Vermi? Oldu?un Sözlerindir!
Sabahlar?ma Güne? Gibi Do?an Sendin ?imdi ise Sadece Gecelerimde Bir Rüzgar Gibisin!!!
A?z?ndan Ç?kan Cümlelere De?il, Kar??nda Duran insana Sayg?n Olsun ilk Ba?ta...
Gözlerine Gülerek bakmak isterken, Gözya?lar?mla Tan??t?m Elveda Demeden!
Her Etti?imiz Kavgada Ömrümden Bir Gün Gidiyor Bunu UNutma...
Bakt???m ilk gözler, Att???m ilk Ad?m, S?cakl???n? Hissetti?im ilk Nefesim Olucaks?n, Sen Ne Kadar Parçalasanda Beni, Ben Senin Gölgen Olaca??m B?rakmayaca??m Seni!!!
Gecelerim Art?k Sabahlar?mdan Daha Huzur verici Oldu Bana, Gecenin Sessizli?i Dert Oldu Ac?lar?ma, Geceler Bile Feryad Etti Sana Olan A?k?ma..
Kelebek Ömrü kadar K?sa Olan bu Hayatta Tut Ellerimi Darg?nl?klar içinde B?rakma, Hep Geri Ad?m Atan Oldum ilerleyemedim Hayat?mda.
Tarihi Yazmak ikimizin elinde k?r inad? haydi gel benimle, belki sende seversin günün birinde...
Ne Hikayelere katlanacak Duygular?m Var, Ne de Sözlerini Çekecek Gururum Var!
Yar?n Ölmeyece?imizin Garantisi Varm? ? Bu Ölümlü Dünyada Sevmek Günah m?? Sevgilim...
Küserek Sorunlar? De?il, OLmayan Tats?zl?klar? Ya?ar?z içimizde Unutma Bunu Sevgilim...
Umutlar?mla Sevdim Seni, Ac?lar?mla Bar??t?rd?n beni tebrik Ederim Seni Vicdans?z Sevgili.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!
Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.
Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle...
Korkum Sevmek De?il; Korkum Sev ipte Ayr?lmak Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim......!
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur
Sahte gülü?ünle beni aldatt?n.. Cinsiyetin kad?n senden ne beklenir.. Bana m?? Asla maddiyata tapt?n Kendini mi? Asla ?ehvetini satt?n Sen öyle bir mikropsun ki, cemiyete zarar kellen yok gövden neye yarar, kulaklar?mda hala o civelek sesin itiraf et kahpe de?il ya nesin!!!

#2462

 
© 2015
AŞK