Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitemli Sözler

Korkum Sevmek De?il; Korkum

Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe

Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden

öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi,

vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da

alacaks?n sevgilim......!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad???

yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun

dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi

dediler, me?erse de?mezmi?..Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n.

Vefas?z A?k?m...

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a

koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya??

DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden.

Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er

unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin

mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem

yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden

ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat

an?lardan, ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay

dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha

seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi

daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam

kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da

tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen. !!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma

bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m

?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah

damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan

mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan

kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya

yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle...

#186

 
© 2015
AŞK