Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sivil Savunma Günü ?le ?lgili Güzel Sözler

28 ?ubat Sivil Savunmayla ilgili Güzel Sözler K?sa - Sayfam?zda sizlere herkes ve özel insanlar için çok önemli olan bir konu hakk?nda 28 ?ubat sivil savunma günü ile ilgili özlü sözler k?sa yay?nlayaca??z.
" Felaket ba?a gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri dü?ünmek laz?md?r, geldikten sonra dövünmenin yarar? yoktur. " M.Kemal ATATÜRK
Sava?ta ve bar??ta yang?n, sel, deprem ve benzeri do?al afetlerden kendinizi ve ailenizi nas?l koruyaca??n?z? sivil savunma ö?retir.
Sivil savunmas?z yurt savunmas? olmaz.
Sivil savunma öz savunmam?zd?r. sivil savunma hakk?nda güzel sözler
Yang?nlar?n önlemini alma, söndürme külfetinden daha kolay ve ucuzdur.

#2495

 
© 2015
AŞK