Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Siyah Gözlerine Benide Götür ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan siyah gözlerine benide götür ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Siyah gözlerine benide götür ?iiri:
Siyah gözlerine benide götür
Daha dokunmadan kurudu irem
çöllere bir türlü ya?am?yorum
yeni bir ko?unun ba?lang?c?nda
biraz deprem sonras?
biraz ?ehir hülyas?
bir kalp yang?n?ndan geriye kalan
siyah gözlerine beni de götür
art?k bu yerlere s??am?yorum.
Pembe uçurtmalar yollad???ndan beri
sarard? tiryaki menek?eleri
sonbahar?n tozlu kafeslerinde
sevgi turnalar? yakal?yorum
turnalar gidiyor;ben kal?yorum
avareyim, asudeyim, yorgunum
bilmiyorum neden sana vurgunum
Erzurum gar?nda banklar üstünde
uyku tutmuyor karanl?klar?
yitik dü?lerimi koval?yorum
gölgeler gidiyor;ben kal?yorum.
Binbir türlü kokuyorsa yaylalar
siyah gözlerine beni de götür
bahar?n koynundan kopar?p sana
ipek bir mendile sard???m yüre?imle
?ehzade gülleri gönderiyorum
umutlar kal?yor;ben gidiyorum.
Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini
kaptanlar? sorgulayan
yan?ndan geçen küheylanlar?n
korku tufan?na yakaland???
siyah gözlerine beni de götür
güne? ülkesinden gelen yi?itler
benzeri olmayan bir dünya kursun
cellat, ayr?l???n boynunu vursun.
Usul usul intizar? çürüten
bu hercai diken, bu ç?lg?n arzu
sürüklüyor imkans?z mu?tular?n
e?i?ine gönül vadilerini
bir a?açtan dü?en yapraklar gibi
dü?üyorum tanyerine
ya topla yaral? k?rlang?çlar?
ya da bu vefas?z ?ark?y? bitir
özgürlü?e giden tutsaklar gibi
siyah gözlerine beni de götür...

#3055

 
© 2015
AŞK