Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Skype Sözleri

Deliyi adam edemem ama adam? deli ederim!

Her insan?n eli aya?? birbirine dola?t??? zaman o zaman bilinki sevgilisi geliyomu?

Birgün ölmek için hergün neden ya???yoruz.

SeVq?LiM dErSiN SoNrA q?dEr Ba?kAS?N? SeVeRs?n.

Hayat? ya?an?r k?lan, hayaller ve onu rengarenk gök ku?a??na dönü?türen kalbinizdeki insan?n varl???d?r.

ZoR GeLiYoRsA Ya?aM, FiRaR EdEcEkSiN Pa?Am.

Hayat?n Anlamlar? belirsiz hatalar ise büs büyük.

Karard? GÖZÜM sevmektir belki ÇÖZÜM.

K?YmEt BiL, b?lMeYeNi SiL.

Kader bazen en hassas oldu?umuz yerden tekme atar.

Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez. *Beydeba*

?ki y?ld?z gibi parlayan gözlerine bak?p da, senin ruhunu tüm içtenli?iyle görebilenler anlar ki sen bir ömre bedelsin !!

A?k?m?z ?ekerden, sevgimiz tuzdan, evimiz ate?ten. Bir gün ne oldu biliyor musun?. Ya?mur ya?d?.

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor. sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor!

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

Ba?kalar?n?n bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi akl?m?zla ak?ll? olabiliriz. -Montaigne-

Yediremem sensizli?i kendime, yediremem çaresizli?i yüre?ime, sensizlik bana zulüm gelir, sen olmazsan ölüm nefesten önce gelir sevdi?im.

Zaman gece yar?s? ?slak gözlerim camda belki gelir diyorum, hani bir ?ark?m?z var ya onu söylüyorum ve seni ölesiye seviyorum

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulamayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n ve tek ba??na ya?anamayacak kadar özeldir.

Bulutlara yükledim özlemimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, Ya?murlar? ya?d?rd?m gözya?lar?mla, Küçücük melekler gönderdim, Seni öpmeye gelmediler mi?

zaman geçtikçe daha çok ba?lan?yorum sana, bir gün bir yerde bir ?ekilde yollar?m?z?n ayr?laca??n? bilsemde, nerede oldu?unu ö?renmesemde, ya?ayacaks?n hep içimde.

Dü?ünme zihnin i?i, hayal ise zevkidir. Dü?ünme yerine hayal etmek, zehiri be?inden ay?rt edememektir. *Victor Hugo

Ba?kalar?n? s?k s?k affedin, ama kendinizi asla. Publilius Syru?

Özlemle özlenmektesin, Sen, özlemlerin içinde en çok özlenensin. Özlenenlerin içinde en özelsin.

Ak?ll?lar, zay?f taraflar?n? bildiklerinden yan?lmayacaklar?n? ileri sürmezler. *Thomas Jefferson*

Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uças?m gelir, bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silisim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne ku? olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu Sevebilirim.

Hayat? ruhsuz ya?ayanlar hayata de?il kendine eziyet edenlerdir. Sevdi?in seni sevmese de, gözleri seni görmese de, kalbi senin olmasa da bil ki senin içinde birilerinde bunlar vard?r belki çok yak?n?nda belki de imkânsiz da

Hayat? ruhsuz ya?ayanlar hayata de?il kendine eziyet edenlerdir. Sevdi?in seni sevmese de, gözleri seni görmese de, kalbi senin olmasa da bil ki senin içinde birilerinde bunlar vard?r belki çok yak?n?nda belki de imkânsiz da

Sen güllere özenme güller sana özensin Üzme tatl? can?n? sen güllerden güzelsin Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin Gülüm sen her ?eye de?ersin .

?z?n VeRdE KaLb?m sEn? sEvSiN Be GüLüM. !

Akilzs?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r: Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar. -Goethe-

?z?n VeRdE KaLb?m sEn? sEvSiN Be GüLüM. !

Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, Hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, Tebessüm dudaklar?n, hüzün ellerin, Sen ise sadece benimsin b i r t a n e m !!

Bir telefon bekliyorum, sevgilim diye ba?layan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen.

#1678

 
© 2015
AŞK