Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sms A?k Sözleri

Sms A?k Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik Sms A?k Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Sms A?k Sözünüz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Sms A?k Sözleri:
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
» Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..
» Bir rüzgar eserse oralara, sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na, cevab?n? sevgimden ?sland???n ya?murlarla yolla.
» A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?
» Ben kimseyi böyle delice k?skanmad?m, hiçkimseye böyle yürekten ba?lanmad?m, ben kimse için bir gün oturup a?lamad?m. Yanl?zca senin için A?k?m.
» Seni Çok Özledim. Seni Her Özledi?imde Kalbime Bir Y?ld?z Çizdim. Seni Ne Kadar Özledi?imi Bilmek ?stermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!
» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!
» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..
» Seni Cok Özledim. Seni Her Özledigimde Kalbime Bir Yildiz Cizdim. Seni Ne Kadar Özledigimi Bilmek Istermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!
» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..
» Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...
» ?steyipte sahip olamad???m her ?eyin yerine seni koydu?um zaman anlad?m ki, ben her ?eye sahipmi?im çünkü sen her ?eyden ve herkesten de?erlisin!!!!
» Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..
» Umutlar?m Y?k?ld? Senden Sonra Ya?amay? Haram Gördüm Kendime!!! Bu Dünyadan Kurtulmak ?stediysemde Kaç Defa Sensiz Gidemedim Ölüme...
» Senin sevgini doldurdum gönül kadehime, senin sevgini içece?im. Senin hayallerini çizdim gözlerime, hep seni seyredece?i. ?lkdefa seni sevdim ölene kadarda seni SEVECE??M...
» Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman tak?l?yorsa uzaklara, kulaklar?n ç?nlarsa zamans?z, bilki bir yerlerde ÖZLENM??S?NDiR!!!!!
» YA?AMAK ÖZLEMS?Z, ÖZLEM SEVG?S?Z, SEVG?DE SENS?Z OLMAZ.UNUTMA SEVMEK DA?MA BERABER OLMAK DE??L.SENS?ZKEN B?LE SEN?NLE OLAB?LMEKT?R.
» Sen güllere özenme güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin. Bir gülü? kadar özgür özgürlük kadar vaz geçilmezsin gülüm sen her ?eye de?ersin..
» kimsin sen? ya?amak isteyipte ya?ayamad???m umutlar?ms?n.. y?llard?r bekledi?imsin belki de... kimsin sen? sen benim sevdi?imsin.. sevdi?imi söyleyebildi?imsin..
Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin, senli günlerle takas ediyorum.Yoklu?un diye bir ?ey yok bende, ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok seviyorum....
» Günden güne yok olmaktay?m.. Bütün ???klar? att?m bir kenara anlam?yor musun.... GÖKYÜZÜ GÜNE? OLSADA SENS?Z Y?NE KARANLIKTAYIM.... Seni seviyorum........ Gözlerime bakabilirmisin....
» Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m !
» Günü gece olsun diye ya??yorum, Çünkü gece hayallerime geliyorsun, Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin, Hayallerimde ve kalbimdesin, terkedip gitmi? olsanda, unutsanda, UNUTMUYACA?IM...
» Varm? daha a??r yük, hasreti çekmek kadar. ya?ama sebebimsin, ekmek kadar su kadar. Ayr?l???n, hasretin her ?eyin bir hazz? var. seni anmak da güzel seni özlemek kadar.
» Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..
» Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen layiksin.. Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..
» Hasret kap?mda nöbetler tutuyor.. Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor.. Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..
» Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim, günayd?n benim Her$eyim..
» Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!
» DudakLar?n'Da A$k?N Yank?S? var SevDan'a Kap?*** BiR KaLBiM var.. Beni Sana Ba?LayaN BüyüK üMiTLeRim var.. Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!
» ?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.
» Korkma!Sak?n sevmekten korkma.Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..
» Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..
» Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...
» Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!
» ?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masum, gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.
» Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
» Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...
» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!
» Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z, beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar.Umut iklimine seni yazs?nlar!
» Y?llar Sonra Dü? K?r?kl?klar? ?le Geldin Ve Dü?lerle Gidiyorsun.. Asl?nda Ben Sana Türkçeyi Konu?maya Mecbur Oldu?um Kadar?ndan Fazla Mecbur Oldum
» Deniz kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez. Seni ölene dek sevece?im.
» kalbimi k?rmak denize yaz? yazmaya benzer, k?r?*** kalbimi düzeltmek ise gece güne?e dokunmak kadar zordur.sen denize yaz? yazd?n simdi gece günesin dogmas?n? bekleeeeeeeee
» Gül nedir ki? Solup gider. Gün nedir ki? Gelip gider. Ate? nedir ki? Söner biter. Ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter.
» Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
» A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ula??lmayacak kadar derin, unutulmayacak kadar yak?n seninle ya?anacak kadar özeldir.
» BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERDE B?TT???N? B?L?RS?N, ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLAN SEVG?M?, GÖRMESEMDE B?L?YORUM SONUNU SONSUZA DEK B?TMEYECEK.

#2946

 
© 2015
AŞK