Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sms Mesajlar?

Sms mesajlar? k?sa sayfas? -
Hiç zorlanmam??t?m kalbimden gelen sesi kelimelere çevirmekte, içimdeki duygulara hakim olam?yorum nedense, sana söylemek istedi?im bir söz var ama, korkum engel oluyor sözlerime.
Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.
Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
D?KKAT D?KKAT, kalbi y?k?lm?? bir SEVDA hastas? için acilen taze kana ihtiyaç vard?r.Bu mesaj? okuyan acilen cevap vermezse HASTAMIZI kaybedece?iz.Aranan kan grubu rh(ASk).Bu kan grubuna sahip olanlar acilen 'seni seviyorum' hastahanesine ba? vurmalar? önemle rica olunur.?rtibat hatt?:www.askim.com.tr
baz?lar?na göre adam?z baz?lar?na göre yalan?z sen merak etme tatl?m adam?na göre adam?z
merhaba ben geldim ama ben s?radan bir mesaj de?ilim yazan taraf?ndan sevgi yüklendim ve buraya gelene kadar da can?m ç?kt? belim a?r?yor çabuk al ?u yükünü seni çok seviyormu? bol bol tembihledi...
merhaba gece bekcisinden uzaklarda olan ama kalbimde ya?ayan özleminle yan?p kavrulan bu karanl?k gecelerin arkada?? olan bu ki?iden msj ki?iye gelsin merhaba
bu mesaj? al?rsan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap vermezsen bensiz yapam?yorsun cevap verirsen bana a??ks?n bakal?m ?imdi ne yapacaks?n
LOL?POP Ç?KOLATAYA DEM??K?:KAHRETS?N YA B?Z NE KADAR TATLIYIZ.Ç?KOLATA CEVAP VERM??, SEN B?Z? TATLI MI SANIYOSUN ASIL ?U MESAJI OKUYANI GÖR
Bir tebessüm kadar güzel. Bir nefes kadar önemlisin..
Ne hasta bekler sabah? ne taze ölüyü mezar nede ?eytan bir günah? seni bekledi?im kadar...
E?er birgün kader seni benim kollar?mdan al?p birba?kas?n?n kollar?na atarsa seni dans ettirecek müzik benim ölüm mar??m olacakt?r...
yüzümde tebessüm gözlerimde ???k kalbimde güne?tin ?imdi gittin bo?az?mda dü?üm oldun
Her aynaya bakt???nda beni hat?rla gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa gözlerimdir sak?n unutma.. unutma e?er bir gün avucuna bir yaprak dü?erse ellerimdir sak?n b?rakma..
Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.
Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.
Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa...

#2788

 
© 2015
AŞK