Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

So?uk

Geride kalan her?ey so?uk ve ç?ld?rm??

Bu imkans?zl?g?m?z?n en kötü kabusu

?imdi anlad?m sevgi tek gecelik gibi bo?tu

Pi?manl?g?n hat safhas? sen yine yoksun

Yalan ç?kt? masumluk düzeyindeki hat?ra

?nan art?k sensizlik çok da fazla

Kim sever böyle seni çocukca ve masumca

Git ?imdi o kad?n?n gözlerinde a?k? ara

Anlad???m kadar? hiç bir?ey hala

Bir anda ç?kmak hayat?mdan çok kolay ya

Kötü bir gün ve ben döndüm geçmi? y?llara

Seninle geçen 1 güne a??kt?m elveda !

Bu kez yaz?lanlar ho?ta degil ad?n dahi fazla

Ag?r s?g ve sessiz bu korkumdan

Zaten üzülmü?tüm hayal dahi kuramad?g?mdan

?imdi fark?nday?m ben ölümün , sen onun kollar?nda

Art?k kald? sadece yaln?zl?g?m

Uykular?m? linç etmekle mutlulugu buldun

Sigaraya ba?lad?m sonram?zda yok olurum

Kimse yok hala ben tek ba??may?m ve susuzum

Uykuya açl???m ve susuzlu?um sana

Görmeseydim daha kolay olurdu vedan

?stedi?im sensin de?il mutlu bir dünya

Yazmasayd?m intihar ederdim çoktan

Hayat?m? sigaraya baglamak daha kolay

Masam?n üstündeki tüm ka??tlar senin

Resmini yazd?m , ismini çizdim ne oldu ?

Çocuklu?umu unuttum ve karanl?k benim oldu

Her adam tutmaz elinde o kadar güzel bir dünyay?

Saat i?lemiyor art?k zaman?m? kim çald? ?

Öfkeden deliye döndüm geri verin o an?

Ve ad? var sadece bendeki basit bi an?

Mutsuzluk mu senin benden intikam?n

Rüyayd? bu ve kand?rd?m kendimi gülmek sorun

Hastal?kla bo?u?mam zorla?t? yazd?klar?m ondan

Seni yaz?yorum bak mutlu musun ?u an ?

#1895

 
© 2015
AŞK