Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?öhret ?le ?lgili Güzel Ve Özlü Sözler

Ba?kalar?n?n ?öhretinin enkaz? üzerine ?öhret kuran adamdan nefret ederim. John Gray

Baz? kimselerin medh ü senas?, do?u ile bat?y? doldurdu?u halde, Allah kat?nda sivrisine?in kanad? kadar de?er ta??maz. Hadis-i ?erif

Dininde ve dünyas?nda parmak ile gösterilmek, kötülük olarak kula yeter. Allah Teala'n? koruduklar? müstesna. Hadis-i ?erif

Erken me?hur olmu? bir isim kadar a??r yük olamaz. Voltaire

?an ve ?öhret: bu iki ihtiras ihtiyarl?k bilmez. Plutarkhos

?öhret, ancak küçük dozlarla al?nd???nda faydal? bir zehirdir. Balzac

?öhret, rüzgara benzer; her zaman ayn? yöne do?ru esmez. Dante

?öhret, uzaktan güne? gibi parlak ve ?s?t?c?; yakla?t?n?z m? bir da? tepesi kadar so?uktur. Balzac

?öhretin pe?inde ko?maya tenezzül etmeyenleri, ?öhret kendisi takip eder. Shelley

#1177

 
© 2015
AŞK