Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sonland?rmaya Kafi

A?k?n ya?? var m?d?r acaba

A??k olmak için gerekir mi çaba

A??k kendini verir rak?ya ?araba

A?k çözülmesi zor bir bulmaca

A?k nedir nas?ld?r bilmiyorum

Dünyaya geldim art?k gidiyorum

A?k hakk?nda yapamam bir yorum

A?k ki?iye göre de?i?en bir durum

A?k fakir için zor zengin için kolayd?r

Benim gibi fakirin a??k olmas? olayd?r

En uzun a??k olma süresi kaç ayd?r

Her insan?n gönlünde a?ka yer vard?r

A?k?n herkese göre farkl?d?r tarifi

Fazla a??k olmaz insan?n arifi

A?k hastal?klar?n belki de en hafifi

Ölüm denen gerçek a?k? sonland?rmaya kafi

#2009

 
© 2015
AŞK