Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Söz ?le ?lgili Güzel Sözler

Bela insan?n sözü üzerine gelir. Hadis-i ?erif

Bir güzel söz söyleme sanat? varsa bir de güzel anlama ve dinleme sanat? vard?r. Epiktetos

Do?ru sözü kimse sevmez. Cheov

Do?rulu?unu tam bilmedi?in bir sözü söyleme. Sadi

Esenlik ve huzur on k?s?m ise, dokuzu susmakt?r. Hz. Ömer (r. a)

Eskiler, daha sonradan gelecek olanlara, söylenmedik bir söz b?rakmad?lar. Beydeba

Güzel konu?man?n s?rr?, lüzumsuz sözleri terk etmektir. Hz. Abubekir (r. a)

Güzel söz, sadakad?r. Hadis-i ?erif

Güzel sözler petekten damla damla s?zan bala benzer, insan?n ruhuna tat verir. Hz. Süleyman a. s.

Her bildi?ini söyleme, her söyledi?ini bil. Clavdius

Her söyledi?in do?ru olmal?, fakat her do?ruyu söylemek do?ru de?ildir. Bediuzzaman

?ki ?ey insan? çileden ç?kar?r: Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Sadi

?nce sözler keskin k?l?ca benzer. Kalkan?n yoksa geri dur. Mevlana

?nsan yaln?z sözle insand?r ve yaln?z sözle ba?lan?r?z birbirimize. Montaigne

Konu?mak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanatt?r. Nehai

Kötü söz söyleyenin a?z?n?n kibarl?kla kapatmak gerekir. La Rochefoucauld

Kuru ka??k a?za, kuru söz kula?a yak??maz. Ka?garl? Mahmut

Küçük adamlar?n a?z?ndan ç?kan bütün sözler saçmad?r; e?er bunlar? söyleyen büyük bir adam olsayd? nefis sözler olurdu. Moliere

Marifet, konu?maktan çok sükutta bulunur. Darani

Ne söyleyeyim diye ba?ta dü?ünmek; niçin söyledim diye sonunda pi?man olmaktan iyidir. Sadi

Söylemedi?in sözü söyleyebilirsin fakat, söyledi?ini gizleyemezsin. Feridüddin Attar

Söz ola kestire ba??, Söz ola kestire sava??, Söz ola a?ulu a??, Bal ile ya? eder bir söz. Yunus Emre

Söz vermek borçlanmak demektir. Hadis-i ?erif

Söz söylemeyi ö?renmek, k?l?ç kullanmay? ö?renmekten zordur. Ahmed ?b?ihi

Sözün gümü? ise sükutun alt?nd?r. Hz. Süleyman a. s.

Sözünü tesir edece?ini bildi?in zaman söyle. Sadi

Susmak, ki?inin kötü söz söylemesini engelleyerek onu kibar k?lar. William Faulkner

Susmak, insan? ele vermeyen sad?k bir arkada?t?r. Konfiçyus

Tatl? söz söyleyen, kötü söz i?itmez. Firdevsi

Tek bir kelime, bize, kar??m?zdakinin ak?ll? m?, aptal m? oldu?unu gösterir. Konfiçyus

Ya hay?r söyle, ya sus. Hadis-i ?erif

#1180

 
© 2015
AŞK