Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Spor ?iirleri

Spor ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lan en güzel ve anlaml? spor ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Futbol Sava??
Yirmibe? adam, bir top üç kalas,
Yenende bayram, yenilende yas,
Argolar küfürler kendine has...
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Zincir, balta, sat?r, mu?ta, b?çak...
Sanki içerde sava? ç?kacak.
?nsan öldürür fanatik alçak.
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Maç zamanlar?nda durur hayat,
Kay?p i?, yüz milyonlarca saat.
Giderler gelirden fazla, kat kat...
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Üç be? ki?i spor yapar; futbol...
Milyonlar? delirtir tek bir gol.
Nice haneler söndü emin ol.
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
—————-
At Önlerine Topu
At önlerine toplar? at, at da iyice oynas?nlar,
Bu top oynamay?, meydan sava?? sans?nlar,
H?zlar?n? alamay?p kafalar?, gözleri yars?nlar,
At önlerine toplar? at, at da iyice oynas?nlar.
Adam güzel gol atm??, hazmedemiyorsun,
Futbolcular sahadalar sen de mi iniyorsun,
Ondan sonra ç?k?p özür, özür mü diliyorsun,
Adam güzel gol atm??, hazmedemiyorsun.
Ben de top oynard?m ele avuca s??mazd?m,
Bilmeden faul olsayd? defalar özür dilerdim,
Hakk?n? helal et karde?im karde?im derdim,
Adam güzel gol atm??, hazmedemiyorsun.
Spor dostluk, spor karde?lik, de?il kalle?lik,
Spor tan??ma, spor bili?me, spor kayna?ma,
Diyorum bey trübinde dansöz gibi oyna?ma,
Adam güzel gol atm??, hazmedemiyorsun.
—————-
Spor yap spor
ister ko? ister z?pla,
yuvarlak bir topla,
her gün biraz oyna,
daima spor yap spor.
oyna voleybol basketbol,
istersen hendbol futbol,
sagl?kl? bir adam ol,
derim spor yap spor.
yüz denizde havuzda,
kros yap ormanda,
çek mekik ?inav arada,
mutlu olursun sporla.
boks güre? halter,
tenis golf ne farkeder,
yap günde üç sefer,
erinme spor yap spor.
tekvando judo karate,
hareket var hepsinde,
sihhatli olursun hem zinde,
yaparsan spor yerinde.
gülle ok çekiç atma,
s?r?kla yüksek atlama,
vucutta olur rahatlama,
bunu kendine sporla sa?la,
koca göbekli dengesiz vucut,
kimse sana bakmaz bunu unut,
önüne konulan? hemen yut,
uzun ya?amak havada bulut.
ince zarif dengeli beden,
ho?lan?r seni her gören,
çoktur etrafinda seven,
spor yap bilmiyorsan ögren,
tavsiye ederim herkese,
kat?l?n sporlu failiyete,
yazar ?air be?ir demir de
i?tirak eder sporlu harekete.
—————-
Spor Olmu?
Oynad???m maçlar say?s?d?r üç
Galibiyet s?f?r malubiyet üç
Beraberlik bile olmaz birgün hiç
Anlad?m spor olmu? a?k hayat?m?z
Bir o güzel k?z?n hergün pe?inden
Bir bu ?irin k?z?n her an pe?inden
Tatl? k?zlar olmu? sanki me?inden
Anlad?m spor olmu? a?k hayat?m?z
Bu maçlar oluyor bir ba?ka umut
Çal?m atamazs?n sen onu unut
Sanki kalemizde me?inler skut
Anlad?m spor olmu? a?k hayat?m?z
Dostlar?m ben bu i?i bilmiyorum
Rakip ters geliyor ?a??r?yorum
Sizleride jubileme bekliyorum
Anlad?m spor olmu? a?k hayat?m?z
—————-
TARAFTARZEDE
Dikilmi? 3 taraftar zede.
Futbolizme, hizmette amade.
T?pk? ibrahimin babas?n?n, putuna benziyor.
Put satip, paras?n? yiyor.
Futbol,
insanlar? uyutan ,
spor ,
amac?ndan ç?kan.
Kumara döndü,
iyi gelir b?rakan.
Bal tutan.
Parma??n? yal?yor,
?eytana kullukta,
Demekki böyle oluyor.
—————-
SPOR
Çok ?ey oluyor spor yürüyor
?a?maz bir saat bir raket
Bir pedal geliyor
Tekerlek fark?
Yer yerinden oynuyor.
Ringde bir boksör
Kesilen soluklar
Dünya duruyor.
Milyonlara transfer k?rallar
Kapan?n elinde
Yelken judo eskrim
Bir basket uzun boy hap??rsa
Dünya biliyor.
Ligler kupalar say say
E?siz bir vole harika frikik
Bütün gazetelerde.
Haberleri dinlediniz spor!
Behçet Necatigil
—————-
Spor ile biray? Aç?n gençler aray?
Kumar sigara içki
Kalplerde açar yara
?nsan? uyu?turur
Alkol denen o bira
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Uzak dursun çocuk genç
Sak?n ha içmeyiniz
S?zarak kö?elerde
Sap?t?p geçmeyiniz
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Suyu ve o sütü iç
Devaml? s?hhat bulun
Huzur ve mutlulukla
Esenlik ile dolun
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
O büyük gazeteler
Man?etlerin yan?nda
Hele bira reklâm?
S?k?nt? var can?nda
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Etkiliyor gençleri
Bu i?e yöneltiyor
Anne baba dikkat et
O altlara itiyor
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Biz sahip ç?kmal?y?z
Çocuk ile gençlere
Bilin yaz?k oluyor
Yeti?en o dinçlere
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Yapmay?n o ilan?
Gençleri azd?rmay?n
O ellerde biralar
Sokakta gezdirmeyin
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Sa?lam nesil gerekir
Yurdu savunmak için
Sorup soru?turmal?
Nas?l neden ve niçin
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Ben sporcular?m?n
Güçlü atik çevi?i
Severim diyor Atam
Serdirmeyin o a??
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?
Ö?retmen Hasan söyler
Anlat?r ince ince
Sonra olur vakit geç
Durum ba?a gelince
Spor ile biray?
Aç?n gençler aray?

#2980

 
© 2015
AŞK