Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?u Sonsuz Ko?u ?iiri

Bu sayfam?zda 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Ceyhun Atuf Kansu taraf?ndan yaz?lm?? olan ?u sonsuz ko?u ?iirini yay?nlaca??z. ?iir hakk?ndaki görü?lerinizi a?a??daki yorum bölümünden bizlere ula?t?rmay? unutmay?n?z.Buyrun:
?U SONSUZ KO?U
Samsun'a ayak basm?? Kahraman bugün,
Çay?r, çimen ye?ermi? zafer yolunda
Davul zurna sesinde ?ahlan?r dü?ün,
Gönlüm co?up öter bir bahar dal?nda.
Ata'n?n rüyas?na gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtay?z... O uyusun,
Sevincimiz co?turur O'nun gönlünü.
Nas?l ç?km?? bir sabah Samsun'dan yola,
Da?lardan da?lara o zafer türküsü,
?ahlan?p bayrak çekmi? her eski kola,
Taze bir bahar açm?? yurdun gözünü.
Al bayra??n Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta alt?n bir ça?a do?ru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
?u karl? da?lardaki bayra?a do?ru.
On dokuz May?s'?n hür ba??na çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay'?, gül ay'?,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
?u sonsuz ko?uya bak, sarm?? yaylay?.

#3123

 
© 2015
AŞK