Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ükrü Erba? Sözleri

Herkes türküsünü elbet kendi sesiyle söyler! ?nsan?n dili boynuna kement olur mu?

Bunal?yoruz çocuk, bunal?yoruz. Biçim veremedi?imiz ?eylerin biçimini al?yoruz...

Dünya sinema perdesi de?il ki. Dü?lerin de bir s?n?r? olmal?, insan?n gerçe?i ile çevrili.

Uzun sustum, ey durmadan konu?anlar. Geçmedi ü?ümem, Ben bir a?k?n kar ya????ndan geliyorum.

Senden ba?ka kimseyi aramad?m gitti?im yerlerden...

Eskiden her konuda konu?urdum istekle Bir geni? gülümsemeyle dinliyorum ?imdi...

Hayat dolduruyor her bo?lu?u kendince Bir ba?ka ba?lang?çla Tutu?mak üzere yeniden Pembe üflemeleriyle bir ince solu?un So?uyor ac?lar bile.

Tenin tenime bu kadar sinmi?ken, ömrüm azala azala önümden akarken, gitti?in gerçek bu kadar herkese benzerken..Senin korkular?n?, benim inceli?imi doldurup yüre?ime, b?rakt???n...

Her ?eyi iyi yan?ndan görmeyi kim ö?retti bize? Ac?y? görmeyen insan, umutsuzlu?u ya?amayan, iliklerine dek kederin i?leyip yaralamad??? bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Gö?ü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu?

#1258

 
© 2015
AŞK