Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Günayd?n Mesajlar? 2015

Bugünün sabah güne?i yüzüme vurdukça sanki sen bak?yormu?sun gibi geliyor bana güne? bile gözlerini k?skan?yor sevgilim bunu unutma Günayd?n A?kImMMmMMm

Her Sabaha Ad?nla uyanmak sanki yeniden do?mak gibi sevgilim Günayd?nlar Birtanem benim

Sadece Bu Sabah De?il Her Sabah Koynumda resminle uyan?yorum hayata Bebe?im Seni böylede sevdim, Günayd?n birtanem

Ya?amay? Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen ya?ams?n sen benim için yeni bir günsün bebe?im Günayd?n her?eyimmm

Sabah?n Bütün Güzel renkleri Odana dolsun, hayat?n tatl?, Günün ayd?n olsun sevgilim

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n.... CANÖZÜM

Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....

Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....

Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n

Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im

Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n

Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n

Günayd?n sevgilerin en güzeli..günayd?n günümün güne?i..günayd?n kalbimi esir alan sevgili..günayd?n dü?lerimin kayna??..günayd?n sevincim ve kaderim..günayd?n her?eyim..

Günayd?n Bebegim Bugunde Herzamanki gibi muhtac?m sana

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n....

Hayat?ma renk katan , her gece sabah? bana özleten biricik a?k?m Günayd?n

Her günün Ayr? Bir güzelli?i Olsun yan?nda güne Gülerek Ba?la Sevgilim, Bugünde Seni K?skans?n her?eyim Günayd?n.

Merhaba Hayata Merhaba! Uyand?m A?k?m?n Ad?yla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yaln?z B?rakma Günayd?n A?k?m Sanada

Güne? kadar Ayd?nl?k, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zaman? Günayd?n Sevgilim.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açt?m hayata, Senin Ad?nla Bakt?m Evdeki her e?yaya, Ad?n? An?p Dinledi?im ?ark?larda Hep San vars?n bebe?im ya?arcas?na Günayd?n Birtanem.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki her?ey istedip?in gibi gitsin bebe?im Günayd?n.

Sabah?n Kor Güne?i Vursun Surat?na öpsün güne? seni benim yerime usulca, gözlerini açt???nda ben olay?m gözlerinde ben olay?m odan?n her yerinde günayd?n sevgilim.

Güzelli?in Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyan?n en muhte?em eseri bugün seninle rüyalar?m? süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günayd?n Sevgilim.

Bir Rüyan?n Gerçe?e Dönü?tü?ü En Tatl? halisin Sevgilim Günayd?n.

Beyaz papatyalar aras?nda bir gülsün sen. öylesine güzel öylesine canl?s?n ki;dokunursam yapraklar?n solar sand?m. onun için sana bu kadar yak?nken, hep sessiz ve sensiz kald?m.... günayd?n balpete?im...

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#782

 
© 2015
AŞK