Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Güzel Sözler

Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim simdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan..Kalbim hep seninle...

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, Dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazs?n.

Bir k?r çiçe?inin taç yapra??na umut yaz?yorum. Nice so?uk gecelere direniyor da, bir sözünle k?r?l?r diye korkuyorum...

Hayallere dal?p gitmem ben, Çünkü tek hayalim sensin benim! Hiçbir?ey isteyemem ben Çünkü bir tek istedi?im sensin benim.

A?k?nla sarar?p solacak kadar, Sevginle bahtiyar olacak kadar U?runa can?m? verecek kadar seviyorum desem inan?rm?s?n ?

Belki hat?ralar unutulup gidecek, Belki bu sevgier yok olup eriyecek, Ama ?unu unutma, Bu kalp sonsuza dek seni sevecek...

Gecenin karanl???nda, güne?in ?????nda, Suyun damlas?nda, selin co?kusunda, Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma...

B?rakma beni sevdi?im gidi?ine dayanamam, Hasret gözya?lar?mla kendimi avutamam, Dönerim dersin ama kadere inanamam, B?rakt???n an?larla sensiz ya?ayamam...

Kucaklamaya kollar?n?n yetmeyece?i bir a?aç , bir tohumla ba?lar ; En uzun yolculuklar bir ad?mla ba?lar; Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle ba?lar.

Seni unutmak zor anlatmaksa imkans?z, Sen unutuldukca hat?rlanan, Anlatt?kca bitmeyensin mele?im..

Bir Çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi, Ya?ama dair sebepler bulmak için ya??yorum... E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam; Ölmek için bir sebep bulmu?um demektir.

Seni seviyorum kelimesini sana benden ba?ka kimse söylemesin, Yaln?z bana sakla dudaklar?n? seni benden ba?ka kimse öpmesin, Ne olurdu her seven sevilse sanki, bu dünyada a?ktan güzel ne var ki, Gel kollar?ma öyle sar?l ki kimsenin çözmeye gücü yetmesin.

Seni unutmak zor anlatmaksa imkans?z, Sen unutuldukca hat?rlanan, Anlatt?kca bitmeyensin mele?im..

Seni uzaktan sevmeyi, bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, gözya?lar?mla gülmeyi Ve kavu?mak için sabretmeyi, Her ?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla...

Duygular vard?r anlat?lamayan..sevgiler vard?r kelimelere s??mayan... Bak??lar vard?r insan? ömür boyu a?latan...yollar vard?r a??lmas? güç olan. Kalpler vard?r ac?larla parçalanan, ve insanlar vard?r hiç unutulmayan. Sanma beni sevipte b?rakanlardan. Benim sevgim mezara kadar olanlardan...

Bir Çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi, Ya?ama dair sebepler bulmak için ya??yorum... E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam; Ölmek için bir sebep bulmu?um demektir

Bir yudum zehir olsan, bir an bile dü?ünmeden seni içerdim, S?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için.

Sevgilim bilki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin, nede y?ld?zl? ak?amlar?!... özlemin bir nehir olmu? YARAR G?DER ?Ç?MDEK? DA?LARI

Seni seviyorum kelimesini sana benden ba?ka kimse söylemesin, Yaln?z bana sakla dudaklar?n? seni benden ba?ka kimse öpmesin, Ne olurdu her seven sevilse sanki, bu dünyada a?ktan güzel ne var ki, Gel kollar?ma öyle sar?l ki kimsenin çözmeye gücü yetmesin.

Seni niyemi seviyorum geçmi?in içinde kaybolmu? beni Yeniden hayata döndürdü?ün için çok ama çok seviyorum. Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i Seni ona kavu?tursun.

Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r.

Sen benim gözlerimde saf bir gerçek, Yüre?ime bahar getiren bir çiçeksin. Sen bedenimdeki yumu?ak kudret, Gönül bahçemde uçu?an bir kelebeksin..

Ben sana mecburum bilemezsin, ad?n? m?h gibi tutuyorum akl?mda ?çimi seninle ?s?t?yorum bir ya?amak dü?ünsem "sus" deyip ad?nla ba?l?yorum.

Sevgili binlerce insan aras?ndan gönül gözüyle görüp ayr? bir kimlik verdi?imizdi Her sözü büyü olan, dokundu?u her?eyi kutsalla?t?ran muhte?em insand?.

Yan?ndayken içimi saran ate?, sen yokken hayalinle canlan?r. Gözlerimdeki par?lt? senin sevginin eseri, Ve benim varl???m yanl?z senin eserin.

Seni yüre?imden atabilsem atam?yorum, Seni gözlerimden silebilsem silemiyorum

Sensizlik ac?s?n? çekemiyorum, Dönersen diye ko?tum camlara Ama yoksun yine yok..

Her sabah uyan?p yüzünü güne?e verdi?inde, Gücünü alamazs?n s?cak sevgilerden, Unutma sak?n bir sevgi bin sevgi do?urur ve O sevgilerden yepyeni bir dünya kurulur..

Ben Topra??m suyum sensin, ben yapra??m dal?m sensin ?lkbahar?m yaz?m sensin sensiz hayat çekilmiyor.

» BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERDE B?TT???N? B?L?RS?N ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLAN SEVG?M? GÖRMESEMDE B?L?YORUM SONUNU SONSUZA DEK B?TMEYECEK.

» Bazen anlatmak zor geldi korktum bazen cesurdum sen yoktun ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.

» Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor Hayat?m Desem Hayat K?sa Gülüm Desem Oda Soluyor Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..

» Bir rüzgar eserse oralara sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na cevab?n? sevgimden ?sland???n ya?murlarla yolla.

» A?k?na döksem gözya?lar?m? elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem bir gün gelecek sevecek misin?

» Ben kimseyi böyle delice k?skanmad?m hiçkimseye böyle yürekten ba?lanmad?m ben kimse için bir gün oturup a?lamad?m. Yanl?zca senin için A?k?m.

» Seni Çok Özledim. Seni Her Özledi?imde Kalbime Bir Y?ld?z Çizdim. Seni Ne Kadar Özledi?imi Bilmek ?stermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

» Seni Cok Özledim. Seni Her Özledigimde Kalbime Bir Yildiz Cizdim. Seni Ne Kadar Özledigimi Bilmek Istermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

» Ne zaman sa??r bir ressam kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizersei?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...

» ?steyipte sahip olamad???m her ?eyin yerine seni koydu?um zaman anlad?m ki ben her ?eye sahipmi?im çünkü sen her ?eyden ve herkesten de?erlisin!!!!

» Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..

» Umutlar?m Y?k?ld? Senden Sonra Ya?amay? Haram Gördüm Kendime!!! Bu Dünyadan Kurtulmak ?stediysemde Kaç Defa Sensiz Gidemedim Ölüme...

» Senin sevgini doldurdum gönül kadehime senin sevgini içece?im. Senin hayallerini çizdim gözlerime hep seni seyredece?i. ?lkdefa seni sevdim ölene kadarda seni SEVECE??M...

» Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?yorsa uzaklara kulaklar?n ç?nlarsa zamans?z bilki bir yerlerde ÖZLENM??S?NDiR!!!!!

» YA?AMAK ÖZLEMS?ZÖZLEM SEVG?S?ZSEVG?DE SENS?Z OLMAZ. UNUTMA SEVMEK DA?MA BERABER OLMAK DE??L. SENS?ZKEN B?LE SEN?NLE OLAB?LMEKT?R.

» Sen güllere özenme güller sana özensin üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin. Bir gülü? kadar özgür özgürlük kadar vaz geçilmezsin gülüm sen her ?eye de?ersin..

» kimsin sen? ya?amak isteyipte ya?ayamad???m umutlar?ms?n..y?llard?r bekledi?imsin belki de... kimsin sen? sen benim sevdi?imsin..sevdi?imi söyleyebildi?imsin..

» Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

» Kalbimdeki a?ka dudaklar?mdaki gülü?e akan gözya?lar?ma yaln?zca sen layiksin..Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..

» Hasret kap?mda nöbetler tutuyor..Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor..Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..

» Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim günayd?n benim Her$eyim..

» Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

» DudakLar?n'Da A$k?N Yank?S? var SevDan'a Kap?*** BiR KaLBiM var..Beni Sana Ba?LayaN BüyüK üMiTLeRim var..Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!

» ?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.

» Korkma!Sak?n sevmekten korkma. Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..

» Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..

» Ne zaman sa??r bir ressam kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizersei?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...

» Yaln?zl?k gecelerin umut bekleyenlerin hayal çaresizlerin ya?mur sokaklar?n tebessüm dudaklar?n?n sen ise yaln?z Benimsin!

» ?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masumgün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.

» Hepsi Gidici Sen Kal?c? Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

» Küçüktüm adam olmad? dediler adam oldum sevmedi dediler sevdim u?runa ölmedi dediler Öldüm i? i?ten geçti dediler...

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar. Umut iklimine seni yazs?nlar!

» Y?llar Sonra Dü? K?r?kl?klar? ?le Geldin Ve Dü?lerle Gidiyorsun..Asl?nda Ben Sana Türkçeyi Konu?maya Mecbur Oldu?um Kadar?ndan Fazla Mecbur Oldum

» Deniz kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez. Seni ölene dek sevece?im.

» kalbimi k?rmak denize yaz? yazmaya benzer k?r?*** kalbimi düzeltmek ise gece güne?e dokunmak kadar zordur. sen denize yaz? yazd?n simdi gece günesin dogmas?n? bekleeeeeeeee

» Gül nedir ki? Solup gider. Gün nedir ki? Gelip gider. Ate? nedir ki? Söner biter. Ama sana olan sevgim sonsuzdur ancak mezarda biter.

» Yaln?z?m yaln?zl???m beni dinlemekte yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

» A?k günah olmayacak kadar masum köle olmayacak kadar özgür ula??lmayacak kadar derin unutulmayacak kadar yak?n seninle ya?anacak kadar özeldir.

Sevmek sesini duymakt?, sevmek gözüne bakmakt?, sevmek elini tutmakt?, sevmek seni ya?amakt?, Asla unutmamacas?na...

Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda, Sesin yüzümü rüzgarla bulsun, Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Gelsin beni en koyu zulamda bulsun, Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun.

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, Bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi, Bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, ??te o an? senle ya?ad?m senle sevdim.

A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...

Ya?amak özlemsiz özlem Sevgisiz Sevgi Sensiz Olmaz Unutma Ki Sevmek Herzaman Beraber Olmak Deyil Sensizken Bile Seninle Olabilmektir Sen Seviliyorsun

Bir gün ölece?imi biliyorum beni gömenlere söyle ki, ellerimi açmas?nlar. Çünkü elerimin içinde ellerinin s?cakl???n? götürece?im..

?imdi uzak bir kenttesin ya ya?mur ya??yorsa. !! dü?üyor mu yüre?ine tane tane...? sen istiyorsan gelirim serilirim k?y?lar?na.

Kapat?yorum gözlerimi karanl??a do?ru bak?yorum, seni görüyorum karanl?kta, aç?yorum gözlerimi birden kayboluyorsun, i?te o zaman ben gidiyorum karanl??a do?ru, sessiz ve sensiz..

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sewgiler. yüre?ine sus dersin, belki sözünü dinler. giden gitsin ald?rma , yang?nlarda söner. sak?n bakma arkana, krallar önde gider.

Sevdan ne yaln?z bir yükseli? demektir nede y?ld?zlar gibi parlay?p sönmektir. ölmezli?i dü?ünmek bence bo?una emektir. sevdan seni sevip bir daha geri dönmemektir...

çokmudur insan sevgiliye bir ömür verse ya?arken ba??nda bulunman mukaderse sevgilim bekliyorum mezar?mda gözlerinden bir damla ya? dü?erse.....güzelli?ini sevmedim kalbini sevdim sen anlamasan da

Sen istedi?in kadar sakla, Gündüze sar biriktirdi?in geceleri Ben beni sevmedi?ini Güne?ten ö?rendim! Ve sen Benim seni sevdi?imi Biri seni sevince anlayacaks?n!

Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!

Bütün resimler sana benziyor hayret bütün aynalarda sen vars?n simdi sigarams?n dudaklar?mda biraz sonra bir ka??t ve aksam içti?im içki olacaks?n..

SEVG?M SINIRSIZ AMA ANLAYAB?LENE, DOSTLU?UM SONSUZ AMA PAYLA?AB?LENE, SEN HAR?KASIN AMA BEN?M OLDU?UN SÜRECE...

A?k?m?z? Ben mi Yazd?m Senin Gönül Defterine ?imdi Soruyorsun Bunlar Do?rumu Diye Bana Sorma Bana Sorma Bundan Sonra

Bir gün s?yr?laca??z olup bitenlerin aras?ndan. An?lar kalacak. An?lar eritecek içimizi. Belki de kavu?aca??z ?MKANSIZIM sonsuza kadar

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün.

Bir romand?n okuyupta bitiremedi?im, bir hayaldin yalvar?pta hükmedemedi?im bir sendin merhaba deyip elveda diyemedi?im tek bildi?im var oda SEN? ÖZLED???M

Büyük a?klar engeller kar??s?nda yok olup gitmeyen, bir o kadar büyüyerek bir ç?? halini a?an a?klard?r. Benim a?k?mda bunlardan biri, yüre?im ve sen bir bütünsün bunu unutma.....

Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n..Karanl??a bak yüzümü göreceksin..Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..

Ne haz var senden ayr?, Ne bir tat senden öte. Bir yüzünü görmek bile, de?er binbir zahmete. Verece?in her ac? gönülden kabulümdür. ! Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete...

Bi bak???n manas? hiç bir sözde yok..! Bi bak?? bazen zehir bazen ?ifa verir. Bi bak?? bi bak??? asl?ndan emin eder. Unutma bitanem sevenler daima gözleriyle yemin eder.

?ki k?y? gibiyiz..Bizi ay?ran deniz asl?nda tek ba??m?z..Senin üstünden geçen bulut, benim ya?murum. ?ki k?y?y?z hep, biraz uzak ama sonsuza dek birarada..

Dünyada hiç kimse için a?lamaya de?mez, de?ende a?latmaz zaten, e?er bir gün a?larsan ba??n? dik tut ki göz ya?lar?n a?lad???n insan kadar alçalmas?n..

Ya sözlerin akl?mda, yada akl?m ad?nda. Ya hayalin kar??mda, yada sesin kula??mda. Ya ben ç?ld?r?yorum, yada çok özlüyorum. Ya özlemek çok güzel, yada özlenen çok özel....

Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gece uyumadan hep seni dü?ünmek, öyle zor ki gözlerine bak?pta seni seviyorum diyememek...

Gam yemezdim sevgilim a?k?n ile ölürsem, yine seni severdim ?u dünyaya gelirsem, e?er gözlerinde ba?ka bir hayal görürsem, ben o zaman sevgilim ben o zaman ÖLÜRÜM

Seni saçaklarda titreyen bir serçenin kanat ç?rpas? kadar masum ve bir annenin duas? kadar içten seviyorum B?TANEM. Seni çok ama çok SEV?YORUM...

Güne? alev alev yan?p parlasa bile unutmayaca??m seni kül olana kadar. Beni k?r?p incitsen bile dost bilece?im seni sonuna kadar

GüLmek Için Mutlu Olmay? Bekleme, Belki Mutluluk GüLü?üNde Sakl?d?r, sak?n A?lay?m Deme Bilki Biryerlerde Senin Bir Tek GüLü?üN Için Ya??yan Vard?r....

Sana Yükledi?im Anlamlar? Senmi?sin Gibi Dü?ünme..ALDANIRSIN... Sen O Anlamlarla Sadece Bende Vars?n..BEN SEV?YORSAN SEN BAHANES?N ! ! !

Birine Verilecek De?er, u?runa Feda Edilebileceklerle ÖlçüLebiliyorsa Aç Gözlerini Etraf?na Bak. gördü?üN Her?Eyi Feda Edebilirim. ama Sak?n Aynaya Bakma...

Ne varsa arad???m bil ki sende bulmu?um, senden önce yoktum seninle var olmu?um, sende bütün ümitler sende bütün hayaller, beni sende arama ben zaten sen ölmü?üm..

GÖZLER?NE BAKTI?IM AN DÜNYANIN YARISI YOK OLUYOR SEN?NLE GEÇEN HER AN, SENS?Z GEÇENLER? ZORLA?TIRIYOR... HER ?EY?MS?N....

Seni tan?d???mda hayat?m anlam kazand?. Sen varsan her ?ey tamam, sen yoksan her ?ey yalan..

A?k?ms?n, Güzelimsin Yüre?imdeki Tek Dile?imsin, Tutunacak Tek Dal?m Sen A??m, Yar?nlar?m Sen Helalimsin...

istemem sevmeni art?k unutulsun bu fas?l...Küllenir gün gelecek, yoksa bu ate? benide.... Çok zamandan berridir özledi?im buydu as?l...göremezsin ben uzaklarda iken gölgemide...elveda a?k?m

Bir gül olmak isterdim neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücüdunun derinliklerine girip, Bir daha oradan ç?kmamak için..Seni Seviyorum..

Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...

Bir telefon bekliyorum, sevgilim diye ba?layan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen...

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

Hayatta iki kör tan?yorum; 1. 'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. 'si beni göremeyen sen...

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd? ve sen bana, seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inanki bir tanem her gün ya?mur ya?ard?...

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim...

Gülmek için mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r, sak?n a?layay?m deme! Belki bir yerlerde senin bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r...

Bir gül olmak isterdim, dal?mdan koptu?um an yaln?z senin için kopay?m ve yaln?z senin avuçlar?nda solay?m diye bir tanem...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en ya?mur damlalar?n? tutmaya çal??, tutabildiklerin senin sevgin tutamad?klar?nsa benim sana olan sevgimdir...

A?lay???mm terk edip gidi?ine de?il. Ben, sensizken, senden diye sensizli?ini de sevmi?tim. Sen, seninle, seni de sensizli?ini de al?p gittin...

Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n...

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüp de kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar...

Sonbahara inat a?aç hala ye?ermekte, geceye inat gün hala a?armakta, ben ise kadere inat hala seni sevmekteyim. ?nat bu ya, mah?ere kadar "seni sevece?im"...

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et, çünkü a?k sessiz, sevgi dilsizdir...

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o, yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...

Gayem zat-? alinizi taciz etmek de?il, efkar-? umumiyede muhabbet kurmakt?r. Cevab? müspetiniz kalb-i hazalimi tamir-i temin edece?inden, desti muhabbetinize talibim...

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi, ?eytan m? bilmem ki nesin...

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkumu kalbime de?il, güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m...

Allah'?m can?m? bir sonbahar günü al ki, o vefas?z getirecek bir gül bile bulamas?n...

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak...

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?

 

#1461

 
© 2015
AŞK