Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Mesajlar

Sevgiliye Süper Mesajlar 2014 K?sa Sayfas? -
Sevgilinize arkada??n?za yada ailenizden birilerine yollayabilece?iniz en güzel harika süper mesajlar bu sayfam?zda dostlar.
Ne zaman ayr?l?k saati gelse içimdeki güllerin boynu bükük bir zaman kal?r?m öylece Neden sonra gitti?ini anlar?m içimde güller a?lar ben a?lar?m
Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için Uzan?rs?n yeti?emezsin yeti?irsin dokunamazs?n dokunursun vazgeçemezsin vazgeçersin ama unutamazsin
- Kafesinden Saliverdim Minik Bir Kusu Bulutlara Kanat Cirparken Buldugu Huzuru Uykuda Bul Melegim...
- Seni Unutmak Olmek Demektirbir Gun Uyuyupta Uyanamazsam Bilki Unuttum Seni...
- Seni Yildizlara Benzetiyorum Onlar Kadar Etkileyicicekici Ve Guzelsin Ama Aranizda Tek Fark Var Onlar Milyonlarca Sen Birtanesin
- Utanirim Soyleyemem Yasadigim Yalnizligi Kelimeler Yetmiyor Ki Bu Mu Sevda Dedikleri
- Unutmaki Sen Unuttuklarini Unutsanda Unuttuklarin Seni Unutmak Icin Ugrassada Unutamazlar. Cunku Sen Unuttuklarinda Unutulmaz Izler Birakmissindir...
- Sevgimiz Yavas Yavas Suzulen Cisil Yagmur Gibi Ama Irmaklari Tasiran Cinsten...
- Sagir Bir Ressam Gulun Kristal Bir Zemin Uzerine Dustugunde Cikardigi Sesi Cizebilirse Ben De Seni Unutup Bir Baskasini Sevecegim...
- Mecnun Leyla'ya Ne Kadar Sevdalandiysadabenim Sana Olan Askimin Yaninda Bir Mum'un Atesi Gibi Kalir. Cunku Bende Senin Icin Yanan Kocaman Bir Yanardag Var Sevgilim!
Küçük kelebe?in tül kanatlar?n?n p?r?lt?l? tozlar? parmak uçlar?ma kar??t? Onlar oradan ne zaman uçarlar sen yüregimden o zaman?
Do?ru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ben sana onuncu köyden sesleniyorum Seni çok ama çok seviyorum
A?k?n gözya?lar? denize düstü?ünde sahile ?u imzay? atar: Seni seviyorum
E?er geceler seni düsündü?üm kadar uzun olsaydi asla sabah olmazdi
Sen bana bakma ben senin bakt???n yerde olurum
Gözlerinde do?mak yanaklar?nda ya?amak dudaklar?nda ölmek icin Gözya??n olmak isterdim
A?k?m? da?lara yazacakt?m ama a?k?mdan büyük da? bulamad?m
Senin olan herseyi sensizligi bile seni hat?rlatt??? için seviyorum
?çti?im sigaram gibiydin aran?zda tek bir fark vard? sigaram? ben bitirdim beni de sen
Ba??n? gö?süme yaslad???n zaman tek dü?man?m ak?p giden zamand?r
En sonunda bir gün seni gözlerime hapsedip sevgimle bo?aca??m sonra seni kalbime gömüp Azraile hadi al can?m? diyece?im sensiz bu dünyayi asla terketmeyecegim
Kalbimde 3 çiçek yetistirdim Sevmek sevilmek ve beklemek Sen bunlardan ikisini kopard?n Bana sadece biri kald? beklemek
A??rd?r sevmelerim her yürek tas?yamaz büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz
Güzelsin ?irinsin ?ahanesin Çektigim çileme tek bahanesin Melek mi seytan mi bilmem ki nesin Tuzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesen de olur
Eller bana kalpsizsin diyor do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar Seni Seviyorum A?k?m
Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve düsünüyorum a??k olman?n rezilli?ini ?nan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini
Nas?l doldurduysan hayat?m? varli??nla ben de yazmak isterim ad?m? defalarca dudaklarimla dudaklarina
Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n
Tahammülüm kalmad? seni böyle severken sensizli?e!
Beni vur kulumu uzak da?lara savur ama ellere verme!
Ya?an ya?murun ard?ndan do?an güne?in güzelli?i gibi isterdim seni kollar?ma al?p ölmeyi
Biliyorum günün birinde ne kadar büyük bir hata yapt??ini anlayacaks?n Ama maalesef sen geldi?inde sevgimi haketmi? biriyle olman?n mutlulu?unu tad?yor olaca??m
Affetmek en büyük intikamd?r
Sevilmeye lay?k olan ancak sevmesini bilendir
Sen çölde açan bir gül olsayd?n inan seni soldurmamak için gözya?lar?mla sulard?m
Hiç kimsenin ya?murun bile böyle küçük elleri yoktur
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor Bir ku? olup gitsem a?sam ?u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam
Hani o gün beni anlayan sen gitmi?tin ya seni ba?kalar?nda arad?m ama yoktu beni senin kadar anlayan yine de üzülme çünkü ben seni sensiz de sevebiliyorum
A?ka meyli olmayan kanats?z ku? gibidir Vah ona!
Güzelsin ?irinsin ?ahanesin Çekti?im çileye tek bahanesin Melek mi ?eytan m? bilmem ki nesin
Tuzaktan tuza?a atsan da olur Ben seni seviyorum Sen sevmesen de olur
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hakedemeyece?i kadar özelsin
Bir gün güne? do?may? ay batmay? unutursa ben de seni unutaca??m
Bugün seni dünden çok yar?ndan az sevece?im
Seni günde bir defa dü?ünüyorum o da 24 saatime maloluyor
Sanma ki ismini bir ba?kas? silecek seninle ba?lad?m seninle bitecek
Bu ak?am içimde tuhaf bir s?k?nt? var dünyada sanki bir ben kalm??im sanki herkes nerde keder varsa b?rakm?? ben nerde bulduysam toplami? alm??im önümde sö?üt a?ac? herzamanki haliyle çaresiz havuz ?u rahat insanlar susmu? sessiz bir ya?mur gibi ba?lad? bende konu?mak ihtiyac?
Ben seni unutmak için sevmedim ama ne için sevdi?imi unuttum
En güzel yar?nlar senin olsun sen buna lay?ks?n ömrün mutluklarla dolsun e?er gün gelir de sen beni unutursan inan ki Tatl?m can?n sa?olsun
Durmus saat b?le gunde ?k? kez dogruyu goster?r (v?len?n)
ask cok renkl? b?r c?cekt?r ama yet?st?g? yer korkunc ucurumlar?n kenar?d?r(stendhal)
sacma b?r zaman?n k?y?s?nda kurulmus yasamdan ne fayda bekleneb?l?r k? gec olmadan g?tmel? s?yr?lmal? makams?z umutlarla yanyana guzel b?r yasam tas?nmal? berrakl?klara
Tas? delen suyun gucu deg?l damlalar?n surekl?l?g?d?r
Askverd?g?n?ze p?sman olmad?g?n?z sevg?n?zd?r
?nsan?n ?nsana verb?leceg? en olumsuz hed?yed?r sevg?
Bas?m d?ye ogunmey?n ne gel?rse basa gel?r d?z duserse toprak ustune bas duserse tasa gel?r
?nsanlar d?kenler aras?nda gulu gorup sev?necekler?ne, guller aras?nda d?kenler? gorup s?kayet ederler
Den?zler yolculuga cag?r?r dururda ben? g?tmem, dusunerek ger? doneceg?m gunu ben buyuk ruzgarlar? sever?m buyuk olsun ask?m da, ozlem?m de heps?, her sey ve mahzun
A?k?m var da?lar bilemez sevgim var kimsenin akli alamaz bir de sen vars?n ya Birtanem dünyada kimse böyle sevemez
Bir ilk gibi yasayaca??m içimde kalan son sevgi parças?n? seninle Sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde
A?k Gülü dikeniyle avuçlamaya benzer Ellerin kan içinde kal?r ama dikenlerin hesab?n? gülden soramazsin
Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana Ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana E?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana
Bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel ki sana sensiz yasaman?n sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim
Gözlerin gözlerime de?di?inde felaketim olurdu a?lard?m

#2733

 
© 2015
AŞK