Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Sözler

Beni öyle bir yalana inand?r ki, ömrümce sürsün do?rulu?u.

Kime Yâr dediysek ; O Yâr açt? Yaray?..Belli ki Gerçek Sevenimiz Yoktur , Yaradandan Gayr?..

Göz nereye bakar, gönül oraya akar..Gönül nereye akar, ayak oraya ko?ar.

Hayatta neyi seçersen seç, akl?n hep seçmeyece?inde kalacak... Asl?nda zaman ayn? olacak, sadece hikayesi de?i?ecek...

Annesinden dayak yedi halde yine de 'Anne' diye a?layan çocuktur>A?K.

Ald???m her NEFES: seni yüre?ime beni ÖLÜM'e zincirliyor...

Saate bak?yorum AKREP ^ > ?NT?HARA GEL?YOR...

Umdu?umuz Gibi oLsayd? Hayat , Sand???m?z Gibi Ya?ard?k..BuLdu?umuzLa Yetinseydik , KaybettikLerimize A?Lamazd?k...!

" Ne Kadar Yeni Safya Açarsan Aç: ^ > Yazan Kalemin Rengi ?nsan?n Kendisidir..."

Çocukken Dü?erdik Yerlere Kanard? Sa??m?z Solumuz, Büyüdükte Ne Oldu Dü?meden Kan?yor Hergün SOLUMUZ...

Benden Sana VerebiLecek 2 ?eч kaLd? qeriчe ; heLaL ediLmeчen bi hak ve Birde ho?cakaL

?nsanlara ASLA Yaralar?n? Gösterme... SAna Vurmak ?Stediklerinde ?LK Ordan VururLar Bunu UNUTMA..

Kalbini Söksen Ne Fayda?? Sen O'na öLürsün O Ba?kas?na!!..

içteki güzellik yüze yans?r yüzdeki güzellik içten de?ildir.

her?ey incelikten insan kal?nl?ktan k?r?l?r...

Ya?mur iyilerin üzerine de ya?ar, kötülerinde..(K?z?lderili Atasözü)

Sana ?ki Yol B?rakt?m Ey Kalbim ; Ya Benimle Kal?p Ondan Vazgeçeceksin...Ya da Onu Seveceksin, Ben Senden VAZGEÇECE??M !

?imdi,

Söndü ???k/Sustu duda??mdaki sen çalan ?sl?k..

Sen, Dünya ahret ac?ms?n art?k

DEM?R TAVA GELD? KÖMÜR B?TT?, , , , AKIL BA?A GELD? ÖMÜR B?TT?

Sesini özlemedim. Yüzünü de... Ellerini de...Yan?mdaki varl???n? hele hiç !..Daha yazam?yorum... Uzayan burnum, kalemime çarp?yor. B?rak?yorum...

Yeni Buldu?un Arkada?lar? Kaleme, Eskileri Silgiye Vurma. Kalemin Ucu Kalbine Batarsa, Silginin Yumu?ak ?efkatine Muhtaç Olursun

Bazen bir kelebe?in ömrü kadard?r hayat...Ne k?rmaya gelir ne de k?r?lmaya.

Belki ilk etapta yanl?? insanlarla tan??masayd?k, do?ru insan? buldu?umuzda, onun de?erini anlayamazd?k....

A?K nasip i?idir, hesap i?i de?il!. A?K

aday??t?r, aray?? de?il!.

Sen adanm??san ve yanm??san bu u?urda, a?k seni

bulmaya gelir...

E?er inceldi?i yerden kopmas?na izin vermezsen , Gün gelir en sa?lam yerinden kopar..Can?n yanar...

Seviyorum dedi?imde götü kalkana de?il, yan?ndan k?z geçerken kafas?n? kald?rmayana hastay???m

Büyüyünce anlars?n dedikleri hiçbir ?eyi anlamad?m hala. Bi an önce anlasam iyi olur, daha ne kadar büyüyebilirim bilmiyorum.

Kimse sinirli bir k?zdan daha h?zl? mesaj yazamaz.

Umar?m birini çok seversin,

O da sadece can? s?k?ld???nda konu?ur seninle..

Bir de sevgilinin öne gelen saçlar?n? arkaya at?p, yava?ca yanaktan öpmesi gibi bir gerçek var..

Mutluyken dinledigin sark?n?n ritmine, mutsuzken sözlerine dikkat edersin.

S?rf sevgilisi ü?üyor diye ona atk?, bere ören k?zlar, dü?ünceli k?zlard?r, içinde kötülük olmaz onlar?n, lütfen çok seviniz.

Babam?z?n prensesi olarak büyüdük biz. Elin k?ç? k?r?k o?lu gelip a?latamaz hiçbirimizi.

#1687

 
© 2015
AŞK