Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Sözler

anLat ! yüré?imé DamLat Gözya?ini . aLma ahimi , anla parmak ucumDa aci ! Bu kaçinci suskunLu?um , TébéssümLér yaLanci , Kanatti?in yétér artiK açma yarami .

K?yMeT BiLméYén KaLBé SévGim HaRaM, YoLuNu BéKLéYip GéLméYéNé Yaz?KLaR, SévDim DéyiPTé aLDaTaNa LanéT, BéNi SonSuzA KaDaR SévéNé Bu CaN?m KuRBan oLSun...!

BiziM Kavu?mam?Z Bize Ba?L?d?r. HeR Yoku?uN Sonu DüzE Ba?l?d?r. Her BahaR?n SoNu Güze Ba?L?d?r. Hayat?m Verdi?in Söze BA?L?d?r..ihtimâLLêrim Zâyif..

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

PantoLonum Yama Limd SaLLama Ard?mda Tarama YaKarIm $?m$eq q?B? ÇakarIm KaBadayI dinLmm qIrtLagIna TaKarIm Ben Buyum Ben Suyum Öz v Öz BurSa Cocuquyum...AdreSim? SorArSAN?Z ;qAyr? m$ur Smt? dLiqAnL? Cads? avarLr MahaLLes? Bi$koPatLLar SokaqI no :9 vd YoqUzBeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi, beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz..Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben. Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben. Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!!!

Akl?ma yar gelir fele?im ?a?ar, öyle bir hasretki içimden Ta?ar, Bu gönül En fazla 3 Gece ya?ar, EceLe B?rakma gel al Can?m?, kimseye B?rakma Sen al Can?m?...

Öyle bir a?k isterim ki hiç ya?anmam?? olsun, Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemi? olsun, Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemi? olsun..

Hani a$kLar MutLu SoNLa BiTerDi HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLan ! Hani $anS?m Bir Gün GeRi DönerDi HepSi Bir 0yuNMu$ HepSi Bir YaLan ! NeReDe SaY?S?z YeMin VeReNim neReDe YoLuma GüLLer SeReNim Hani YaR NeReDe CanDan SeVeNim HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLaN

Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m !

Bir silah?m olsayd? bir silah?m; yoksullu?u ?aka??ndan, kaybetmeyi kalbinden, yaln?zl??? sensizli?i aln?ndan , aln?n?n tam ortas?ndan vururdum.... Bir kerecik söyle demi?tin söyleyememi?tim hani, i?te ?imdi söylüyorum SEN? SEV?YORUM!

A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen...

Biz Né Paran?n DéLisi, Ne $éréfsiz GöLgési, Né Kans?zLar?n Békçisi, Nédé SiLah?n Tétikçisi OLduk. Biz GönLümüzün éfé'si, OrtamLar?n DéLisi OLduk. Bu Saattén Sonra Géçici Hévés DéiL Hak édéné NéFés Oluruz..

GözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa kapatIRIm BiR daha a¢mam sözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa susaRIm BiR daha konu$mam vaRLIqIm s£ni RahatsIz £di¥oRsa öLüRüm BiR daha kaR$Ina ¢Ikmam s£vqim s£ni RahatsIz £di¥oRsa üzqünüm B£B£?iM Buna £nq£L OLamam

A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler.

Piyasada degiLim, PrensipLerim yoktur Ama Seviyesiz degiLim. Kurallar? Sevmem ama yersiz yere çignedigim qörüLmemistir. Kinci degiLim Ama unutmam. Sefkat gösteririm ama s?martmam. DaLga geçerim ama k?rmam. Ciddiye aL?r?m ama kap?Lmam. Huzur veririm Ama Söz vermem. Sahip olurum Ama AiT Olmam

Bak?yorumda HerkeSde Bi Hava Bi ÇaL?m. ?unu BiLin 'Herkes ART?ST olabilir..Ama YÖNETMEN benim, istedi?ime ROL verir, istedi?imede YOL veririm !!

Ben ?sterSem Ate?i KüL DikeNi GüL GeCeyi Gün £deRim. Ben ?steRSem, Ba?? BeDendeN KaLBi YeRindeN AgaC? KöküNden SökeRim. Ben ?sterSem, MeSkeni ALem ALemi KraL KraL? SoytaR? £deRim. Ben ?sterSem, Zaman? AL?r Güne?i Bat?R?R K?yaMeti KoPaR?R GideRim...

E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana. Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!

||Mézâr|| oLâcak Bana Bu Dört Duwar, ||YokLu?un|| Kadar Gér¢ék Bu ||éCéL|| , YokLu?un kadar Gér¢ék i¢imdé ||aC?|| , azâr azâr ||öLüyorum|| . BiLmiyorSun.. |

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler..

K?yMeT BiLméYén KaLBé SévGim HaRaM, YoLuNu BéKLéYip GéLméYéNé Yaz?KLaR, SévDim DéyiPTé aLDaTaNa LanéT, BéNi SonSuzA KaDaR SévéNé Bu CaN?m KuRBan oLSun...!

SéN hiÇ öLüMün GölGéSinDé özGürLü?ü Ya?aD?n M??

KahPéSiNé, iBnéSinE Kur?un Ya?D?rD?n M??

hiÇBir GariBin ElinDén TuTupTa KaDéRé RésT ÇéKTin Mi?

DinLé CiCi K?Z DinLé

Sén SoSYéTéNiN CiLaL? Ta?LaR?nDa Dans EdErKéN

BéN iSé ParÇaLanM?? VüCuDuM

Da??Lm?? ÇéNéMLé, ZuLaMDa SiGaraM

SuSKun SiLaH?mLa GéLméYéN ÖzGürLü?ümE RésT ÇeKTim...!

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar!

BeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi, beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!!!

Öyle bir a?k isterim ki hiç ya?anmam?? olsun, Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemi? olsun, Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemi? olsun

Bir silah?m olsayd? bir silah?m; yoksullu?u ?aka??ndan, kaybetmeyi kalbinden, yaln?zl??? sensizli?i aln?ndan , aln?n?n tam ortas?ndan vururdumBir kerecik söyle demi?tin söyleyememi?tim hani, i?te ?imdi söylüyorum SEN? SEV?YORUM!

Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m !

A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen

A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler

Gözlerinde baharlar? beklerken içindeki k?? beni vurur; sen bilmezsin yüre?imden sevdana ne sular akmak ister durur!

Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun, ya?mur ya?d???nda ?emsiyeni aç?yorsun Rüzgâr? sevdi?ini söylüyorsun, rüzgâr esti?inde pencereni kapat?yorsun; korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun

Bin y?l ömrüm olsayd? bin y?l seni severdim, bin y?l seni sevseydim bin y?l daha isterdim

Gelip geçicidir dediler, çocuksun unutursun dediler, bo?una üzme kendini kimleri seveceksin dediler ama yan?ld?lar Benim ilk ve tek a?k?m sendin ve öyle kalacaks?n!

E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara Bir cana hasret, bilmezler

Benim bütün dualar?m seninle Sen bir ömür boyu mesut olas?n diyeYalvar?r?m gündüz gece, hayalin gözlerimde, benim olas?n diye

Uzakl?k küçük sevgileri öldürür, büyükleri ise yüceltir T?pk? rüzgâr?n mumu söndürüp ate?i alevlendirdi?i gibi

ьія і?¿Ñ•?°?¿? f?°Ñketmeуe 1 dk, t?°?¿?m?°Ñƒ?° 1 ѕ?°?°t, ?°?¿L?°m?°Ñƒ?° 1 gύ?¿, ѕeψmeуe 1 ђ?°ft?° уeteя ama, υ?¿Ï…Ï„m?°Ñƒ?° ьїя σmύя уetmezZ

-Bu son aLdaN???m soN y?k?L???m oLacak GeLseN de bo? art?q geLmeseNde, beN yokum !

-ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olamaz unutmaki sevmek daima beraber olmak deqil sensizken ble seninle olabilmektir

içinDen qeLeni söyLe kaL?Rsa yaz?qK oLuRr

EY TÜRK GENÇL??? B?R?NC? VAZ?FEN SEVMEK!?K?NC? VAZ?FEN SEV?LMEK!ÜÇÜNÇÜ VAZ?FEN A?K PAZARINDAN KAZIK YEMEDEN TÜ?MEK!!!

YALNIZ BiR KALBiN TEK BiR ANAHTARI VARDIR MASUM BiR GULUMSEME NE OLUR GULUMSE! BANA DEGIL KENDINE CUNKU BUNU EN COK SEN HAKEDIYORSUN!

Adini kalbime askla kazimistim bosver aldirma belki bir gün silerimGüzel bir rüyayi gerçek sanmistim Seni sevdigim için özür dilerim

Haritalara bakiyorum evin yok Sözcüklere bakiyorum adin yok Kendime bakiyorum seni görüyorum, çünkü benden baska yerin yok

Beklemek güzeldir güzelim Dönecekse eger beklenen Özlemek güzeldir güzelim Özlüyorsa eger özlenen

mutlu olmayi biliyosan sevmeyide biliceksin, eger gercekden seviyosan ugrunda ömrünü vereceksin

SeN ÇöLdE Ya?aCaK Ya?mUr KaDaR De?eRLiDaL?NdA AçM?? ÇiÇeK KaDaR GüZeLs?nKaYBeDiLmEyEcEk KaDaR ÖnEmLi, KaYbEd?liNcE de BuLuNmaYaCaK KaDaR ÖzELsiN!

Her Seven ?simsiz Bir Kahramand?r ve ?nsan Sevebildi?i Kadar ?nsand?r!!

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim

Sevdi?ini elde edemezsen, elde etti?ini sevmeye çal??

Al hadi hançeri eline vur hadi s?rt?ma ac?ma can?m nas?l olsa kahpelik son modaa !!!

Ben sana "SEVMEY?" ö?retemedim, Sende bana "UNUTMAYI"ö?retemedin

SeN GüzeL BiR K?zS?N LiseLi, BeN isE Ac?Ma DuYguSu oLmaYaN BiR SeRSeRi, SeNiN eLinde EsKiSi GiBi kaLEm ka??T, BeniM VucüDuMda jiLeT izLeRi

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r

Dikmen merkez ak?ll? olsun herkes Çat?l?r ka?lar kesilir ba?lar en büyük a?klar(semtin ismi) ba?larr

Gururn ba?lad??? yerde Sevgi son bulur

a?k fransada trajedi , ?ngilterede Komedi , Almanyada Dram , TÜRK?YEDE HARAM

Çekeriz emaneti bozar?z adaleti Mahallemizden geçilmez elimizden su içilmez biz (semtin ismi) bize RACON kesilmez

Sevgiler sahte , insanlar kahpe , hayat?n?z plan , Alay?n?z yalan !!!

Alay?na ?syan Kral?na Tek Kur?un !!!

Alem oyuncu olmu? sokaklar Sahne Sevdi?im Bi k?z vard? O da Olmu? Kahpe!!!

K?z diye özen göstereninGüzel diye ka?ar sevenin Para olsa için dostunu satan?n Kral Olsa taht?n? mafya olsa mekan?n? ******* !!!

Sevgime ihanet eden sevgiliyi Kur?una Dizerken Titrerse Ellerim O titreyen Ellerimi Kesmezsem ?erefsizim !!!

Biz belimize Silah? Silahla vurulmak ?çin KoyDuKK !!!

a?lad???m? kimseye söyleme anne onlar beni kral biliyr k?zd?mm? dünyay? y?kar biliyor, a?lad???m? kimseye söyleme anne onlar beni 1 k?z için bu kadar dü?ece?imi bilmiyorlar

barda iki bardak tekilaya kulakta bir küpeye sat?l?p unutulmu?lu?u var bu yüre?in!!!

buda benden delisormu? deliye sen hiç a??k oldunmu diye deli gülmü? deliye ben neden delirdimki diye

çek silah?n? daya s?rt?ma titrersem namerdim sen vurdun da ben ölmedim mi

yam sustururuz ya kan kustururuz ezanla ba?lar selayla biteranlayana de?il alay?na gider

ded?mya guzel?m ?ste ben buyum oz ve oz garaj alt? cocuyum rak? sarp ?cer?m d?sko dans b?lmem m?n? etekler g?yd?r?p mersederslerde gezd?remem eler?ne oje gozler?ne surme cekt?remem ded?mya guzel?m ?ste ben buyum b?r daha ben? ararsan ?lk adres?mdel? kanl?lar caddes? ceb? del?kler k?ratanes? eyer orda yoksam ?k?nce adres?m bel? bursa e t?p? kapal? ceza cev?

Oku zalim oku!!!! TeSb?H ELdE EmAnEt BeLdE SeVdA YüReKtE OLmAL?TeSb?h? SaLLaMaY? EmAnEt? KuLLaNmAyI SeVdAnI YüReKtE Ya?aMaY?, BiLm?yOsAnn Ta??Ma O YüReGiiii

Ben ?sterSem Ate?i KüL DikeNi GüL GeCeyi Gün £deRim. Ben ?steRSem, Ba?? BeDendeN KaLBi YeRindeN AgaC? KöküNden SökeRim.

Ben ?sterSem, MeSkeni ALem ALemi KraL KraL? SoytaR? £deRim. Ben ?sterSem, Zaman? AL?r Güne?i Bat?R?R K?yaMeti KoPaR?R GideRim...

||Mézâr|| oLâcak Bana Bu Dört Duwar, ||YokLu?un|| Kadar Gér¢ék Bu ||éCéL|| , YokLu?un kadar Gér¢ék i¢imdé ||aC?|| , azâr azâr ||öLüyorum|| . BiLmiyorSun.. |

Bak?yorumda HerkeSde Bi Hava Bi ÇaL?m. ?unu BiLin 'Herkes ART?ST olabilir..Ama YÖNETMEN benim, istedi?ime ROL verir, istedi?imede YOL veririm !!

Bizler umutsuzlu?un oldu?u yerde, umudumuzu kayBetmeden yürümeyi Biliriz. Her yürüdü?ümüz yolda ÇAKILLAR, her durdu?umuz yerde ÇAKALLAR olsa ne yazar Ya ölümüne Severiz , yada tek kalemde Sileriz Tarihi Biz Yazd?k Tarihtende Biz Sileriz, VE BU U?URDA GEREK?RSE RAJON, GEREK?RSE KAFA KESER?Z

Biz Né Paran?n DéLisi, Ne $éréfsiz GöLgési, Né Kans?zLar?n Békçisi, Nédé SiLah?n Tétikçisi OLduk. Biz GönLümüzün éfé'si, OrtamLar?n DéLisi OLduk. Bu Saattén Sonra Géçici Hévés DéiL Hak édéné NéFés Oluruz..

GözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa kapatIRIm BiR daha a¢mam sözL£Rim s£ni RahatsIz £di¥oRsa susaRIm BiR daha konu$mam vaRLIqIm s£ni RahatsIz £di¥oRsa öLüRüm BiR daha kaR$Ina ¢Ikmam s£vqim s£ni RahatsIz £di¥oRsa üzqünüm B£B£?iM Buna £nq£L OLamam

Piyasada degiLim, PrensipLerim yoktur Ama Seviyesiz degiLim. Kurallar? Sevmem ama yersiz yere çignedigim qörüLmemistir. Kinci degiLim Ama unutmam. Sefkat gösteririm ama s?martmam. DaLga geçerim ama k?rmam. Ciddiye aL?r?m ama kap?Lmam. Huzur veririm Ama Söz vermem. Sahip olurum Ama AiT Olmam

aLI$ma Bana ne yapaCaqim BeLLi oLmaZ Bnm. Buqun varIm, yaRIn BiRden yOk oLurum..dOkunma Bana! kapanmami$ yaraLarLa doLuyum, 1 yarada sEn a¢ma..Sevme Beni! yOgun duYquLaRimda kayBoLurSun, tutu$tururum. iSteme Beni! yaSakLarLa bogu$ursun. EnqeLLerLe doLuyum. ¢özmeye CaLI$ma SakIn BoqulurSun!!!

anLat ! yüré?imé DamLat Gözya?ini . aLma ahimi , anla parmak ucumDa aci ! Bu kaçinci suskunLu?um , TébéssümLér yaLanci , Kanatti?in yétér artiK açma yarami .

BiziM Kavu?mam?Z Bize Ba?L?d?r. HeR Yoku?uN Sonu DüzE Ba?l?d?r. Her BahaR?n SoNu Güze Ba?L?d?r. Hayat?m Verdi?in Söze BA?L?d?r..ihtimâLLêrim Zâyif..

PantoLonum Yama Limd SaLLama Ard?mda Tarama YaKarIm $?m$eq q?B? ÇakarIm KaBadayI dinLmm qIrtLagIna TaKarIm Ben Buyum Ben Suyum Öz v Öz BurSa Cocuquyum...AdreSim? SorArSAN?Z ;qAyr? m$ur Smt? dLiqAnL? Cads? avarLr MahaLLes? Bi$koPatLLar SokaqI no :9 vd YoqUz

Akl?ma yar gelir fele?im ?a?ar, öyle bir hasretki içimden Ta?ar, Bu gönül En fazla 3 Gece ya?ar, EceLe B?rakma gel al Can?m?, kimseye B?rakma Sen al Can?m?...

Hani a$kLar MutLu SoNLa BiTerDi HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLan ! Hani $anS?m Bir Gün GeRi DönerDi HepSi Bir 0yuNMu$ HepSi Bir YaLan ! NeReDe SaY?S?z YeMin VeReNim neReDe YoLuma GüLLer SeReNim Hani YaR NeReDe CanDan SeVeNim HepSi Bir 0yunmu$ HepSi Bir YaLaN .

#162

 
© 2015
AŞK