Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Taziye Sözleri

En güzel taziye sözleri k?sa taziye örnekleri sayfas? - Sayfam?zda ölen birisinin arkas?ndan söylenecek olan belki biraz farkl? ve yeni cenaze taziye sözleri mesajlar? sizlerle olacakt?r. Yani k?saca vefat eden birinin ard?ndan söylenen taziye sözleri burada dostlar. Ayr?ca burada yine sevgiliye taziye sözleri de bulabilirsiniz.
Cennetin güzellikleri ruhumuza i?lesin, ALLAH korkusunu kalbimizden silmeyelim, iman? hayat felsesi Olarak Bilelim, dünyan?n sonunda Ahiret oldu?unu unutmayal?m. Cümlemizin ba?? sa?olsun. Rabbim geride kalanlara hay?rl? uzun ömürler nasip etsin.

Dünyadaki bu geçici hayata elveda deyip ölüme merhaba diyen ruhlara hep birlikte dua edelim. Ruhu ?ad, mekan? Cennet Olsun, hepimizin Ba?? Sa?olsun.
Rabbim Mekan?n? cennet Eylesin. Dualar?m?z? Kabul Etsin, Ac?n?z? Sizinle payla??yoruz. ALLAH c.c sizlere ve bizlere güç versin.
Rahmetli ac?y? kederi geride b?rakt?. O asl?nda ölmedi yeni bir hayata ba?lad?. Allah c.c merhuma Cennet kap?lar?n? açs?n, varsa günahlar?n? aff-? Ma?firet etsin. Ac?n?z? payl??or ve dua ediyoruz. Ba??m?z sa?olsun...
Ölüm uzak de?il, ölüm çok yak?n. Rabbim ömrümüzü ve ölümümüzü hay?rl? etsin. Allah c.c Rahmet eylesin.
Ölüm hakt?r, her insana ummad??? bir anda gelecek. Her can sonunda Rabbine kavu?acak. ?man?m?z? kuvvetli tutal?m, duada bulu?al?m, ölümü unutmayal?m, ac?y? payla?al?m. Ba??m?z sa? olsun.
?çimizdeki yara üzüntüyle geçmez. Ac?m?z? dua ile hafifletelim. Rabbimize dua edelim, mekan? cennet eyliyelim, ba??n?z sa?olsun, ac?m?z Bir Olsun.
Hayat?n ac? gerçekleri, mümin/mümine ruhlarda hafiflesin. Ac?n?z? içten payla??yoruz, ruhuna dua ediyoruz. Ba??n?z sa?olsun.
Dualar?m?z birlikte olsun, dile?imiz bir olsun. Kabri gül bahçesi, Mekan? cennet Olsun Ba??m?z Sa?olsun.
Rabbim ruhunu cennetle müjdelesin. ?nna Lillah ve ?nna ?leyhi Raciun. Allah'tan geldik, yine O'na dönece?iz.
Sözün bitti?i yerdeyiz. Sevaplar? günahlar?ndan çok olsun, Kabiri Pür-ü Nur, mekan? cennet olsun ba??n?z Sa?olsun.
-Yüce Rabbimden merhum/merhumenin tüm günahlar?n? affetmesini ve en güzel cennet nimetlerini nasip etmesini niyaz ederim. Ba??n?z sa?olsun.
-Hakk?n Rahmetine Kavu?an Merhum/Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet , kederli ailesine sab?rlar diliyorum/uz. Makam? âli, Mekan? Cennet olsun. Ba??n?z sa?olsun.
-Hayat bir çiçek gibi aç?p sonra solarken, zaman su gibi ak?p gidiyor ve o ac?l? gün geldi?inde üzüntüler hakim geliyor. Merhum/Merhumeye ' e Allahtan rahmet sizlere de sab?rlar dileriz. Mekan? cennet, günahlar? af olsun.
Topraktan geldik Topra?a Gidece?iz, Ya?ad???m?z Hayat?n hesab?n? Toprakda Verece?iz, Ac?n?z? Yürekten Payla??yoruz, Dualar?m?z? Kalpten Ediyoruz, ba??n?z Sa?olsun.
-"Bismillahi ve ala milleti rasülih. Allahümme yessir aleyhi emrahu ve sehhil aleyhi ma ba'dehü ve es'idhu bi likaike vec'al ma harace ileyhi hayran mimma harace anhu".
Anlam?: "Allah'?n ismiyle ve Resulullah'?n dini üzerinde olsun. Allah'?m, onun i?ini kolayla?t?r, bundan sonras?n? ona kolay eyle, onu seni görmekle mutlu eyle. Dünyadan kendisi için ç?kan?, kendisinin ç?kt??? ?eylerden hay?rl? eyle".
-?nsan do?ar büyür ya?ar ve ölür, önemli olan Ya?ad??? Süre içindeki Görevlerini hakk? ile yapmas?d?r. Dualar?m?z Muhteremle Olsun Ba??m?z Sa?olsun
-Hayat?n Ac? gerçekleri Gelir bir gün Vurur Ummad???m?z Bir Anda, Ac?n?z? içten Payla??yoruz Ruhuna Dua Ediyoruz Ba??n?z Sa?olsun
-Hayat?m?z? idame ettirmekte oldu?umuz fani dünyada Kötü gününüzde yan?n?zda Oldu?umuzu Unutmay?n?z, Ba??n?z Sa?olsun ALLAH Yard?mc?n?z Olsun.
-xxxx Bey/Han?m xxxxxx 'in vefat?n? yeni duyduk ve çok üzüldük.Allah rahmet eylesin mekan? cennet olsun sizlerede Allahtan sab?rlar dileriz.
-Bir Gün gelir biter Bu can da, Bir gün gelir Gülen Gözlerimiz A?lar bir Anda, herzaman Dua Edelim Kalbimizi temizleyelim Ölümü Hayat?m?zda Hissedelim. Ba??n?z Sa?olsun
-Hayata Elveda Deyip ölüme Merhaba Diyen Ruhlara edelim hep birlikte dua ruhlar? ?ad mekanlar? cennet Olsun, hepimizin Ba?? Sa?olsun
-Ac?y? kederi B?rakt? Bu Dünyada. Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce Mevla. Ac?n?z? Gözya?lar?m?zla Payla??yoruz. Ba??n?z Sa?olsun
-Ölüm her insana gelecek ummad??? Bir Anda, iman?m?z? Kuvvetli Tutal?m Edelim hep ALLAH a dua, Ya?anm?? Güzel Günlerin hat?rna ölümü unutmayal?m, ac?y? payla?al?m. Ba??n?z Sa?olsun.
-Rabbim cennetle müjdelesin ruhlar?m?z?, hatalar?m?z? Dualar?m?zla Affetsin, Dualar?m?z? kabul eylesin mekan?m?z? Cennetle Müjdelesin Ba??m?z Sa?olsun.
-Vefat Eden De?erli Merhumun/merhumenin Ac?l? Kederli Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz
-Güzel Günde nas?l berabersek Kötü gününüzde de her zaman yan?n?zday?z, Ba??n?z Sa?olsun
-Sevaplar? Günahlar?ndan Çok Olsun mekan? cennet olsun ba??n?z Sa?olsun.

#2288

 
© 2015
AŞK