Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tebrik Mesajlar?

Haz?r tebrik mesajlar? k?sa örnekleri sayfas? -
Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber yasaman?z? dilerim... Mutluluklar?
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.
Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Yasam boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!
Sana esinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...
Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yasay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...
Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir yasam dile?iyle...
Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birlesen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, yasam boyu birlikteli?e ad?m att???n?z su andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayati tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!
E?er yan?n?zda olsayd?m size simsimi sar?l?r, yasam boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Omur boyu mutluluklar sizin olsun!
Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler yasayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman"?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n! Mutluluklar?
Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz... Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Omur boyu mutluluklar dilerim?
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? yasay?n! Birlesen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Bir bütün olmak için birlesen elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. ömür boyu mutluluklar?
Nikâh?n?za gelemiyorum. Ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n. Mutluluklar dilerim.
Ya?ant?n?z? birle?tirmek yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim. su andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Yasam boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep nece içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve Kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...
Bir ask gülümsemeyle baslar, öpücükle devam eder ve bir nikâhla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, ask?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!
Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak sevgi dolu geçsin. Hayat boyu mutlu, huzurlu ve de bol çocuklu yasaman?z dile?imle. Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n. Gözleriniz hep birbirini aras?n. Mutluluklar...
Birlesen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Bir hayati tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle... Mutluluklar!
Zaman çok k?sa, yasam boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar?
Her günümü her an bitecekmi?çesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... ömür boyu mutluluklar?
Nikâh?n?za gelemiyorum ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Umar?m her ?ey gönlünüzce olur?
Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir omur boyu mutluluklar dilerim?

#2787

 
© 2015
AŞK