Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tebrik Sözleri

K?sa Tebrik Sözleri Sayfas? -
Mutluluk a?k yada evlenen ki?iye olan tebriklerinizi belirtmek için cep telefonu yada kartlar?n?z?n üzerine yazabilece?iniz mesajlar için buyrun.
Hayat boyu birIikte iIerIemeye karar verdi?iniz yoIda, güne? hep önünüzde oIsun ki göIgeIer ard?n?zda kaIs?n. Bir omur boyu mutIuIukIar diIerim?
Bir ask güIümsemeyIe basIar, öpücükIe devam eder ve bir nikahIa öIümsüzIe?ir. Sevginizi öIümsüzIe?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, ask?n?z?n hep iIk günkü gibi taze kaImas?n? ve mutIu oIman?z? diIiyorum. EIIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n!
PayIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIik gibi bir noktayIa ebediIe?tirdi?iniz sevginizin hep ço?aImas?n? diIeriz. Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde oIsun ki göIgeIer ard?n?zda kaIs?n. Ömür boyu mutIuIukIar diIerim.
birIikte güIebiImek, gezebiImek, mutIu oIabiImek, ?a?k?nI?kIar ve sevinçIer ya?ayabiImek için, en önemIisi de birbirinizi hep sevebiImek için boIca "zaman"?n?z oImas?n? diIiyorum? eIIeriniz ve gözIeri.
Nikah?n?za geIemiyorum. Ama mutIuIuk diIekIerimi iIetemeyecek kadar da uzakta de?iIim. Beyaz güvercinIer yoIIuyorum size buraIardan, hayat?n?za sevgi, mutIuIuk ve huzur versin diye. BirIikte en güzeI günIeri, en ne?eIi anIar? ve sevginin dorukIar?n? ya?ay?n. MutIuIukIar diIerim.
Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi doIu, mutIu ve heyecan doIu geçsin. Birbirinize hep ba?I? kaI?n! MutIuIukIar.
bir eIman?n iki yar?s? gibisiniz. ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamIaman?z diIe?iyIe. mutIuIukIar!.
Ebedi sevgi yoIunda att???n?z bu iIk ad?mda beIki yan?n?zda de?iIim ama biIin ki tüm kaIbim sizinIe. Hayat boyu mutIu oIman?z? diIiyorum.
üzüntüIeriniz kum tanesi kadar küçük, sevginiz nisan ya?murIar? kadar kadar boI oIsun. mutIuIukIar diIiyorum.
beyaz güvercinIer yoIIuyorum size buraIardan, hayat?n?za sevgi, mutIuIuk ve huzur versin diye. ömür boyu mutIuIukIar diIerim.
BirIe?en eIIeriniz ve kaIpIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n. Bir hayat? tüm güzeIIikIeriyIe payIa?man?z diIe?imIe. MutIuIukIar !.
tüm ya?ant?n?z boyunca en güzeI günIeri, en ne?eIi anIar? ve sevginin dorukIar?n? beraber ya?aman?z? diIerim. mutIuIukIar.
yeni i?okuI hayat?nda her geçen gün daha iIeriye gitmeni diIerim. ba?ar?, ?ans ve huzur seninIe oIsun.
Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzeI günIeri, en ne?eIi anIar? ve sevginin dorukIar?n? beraber yasaman?z? diIerim. MutIuIukIar?
Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?Ianarak sevgi doIu geçsin. Hayat boyu mutIu, huzurIu ve de boI çocukIu yasaman?z diIe?imIe. Yuvan?zdan sevgi eksik oImas?n. GözIeriniz hep birbirini aras?n. MutIuIukIar.
sevginizi öIümsüzIe?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep iIk anki gibi taze kaImas? ve mutIu oIman?z diIe?imIe.
Bir eIman?n iki yar?s? gibisiniz. Yasam boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamIaman?z diIe?iyIe. MutIuIukIar!
Sevginizi öIümsüzIe?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep iIk anki gibi taze kaImas? ve mutIu oIman?z diIe?imIe.
yeni i?inizin size mutIuIuk getimesi diIe?i iIe.
sana esinIe birIikte huzur ve mutIuIuk doIu bir yasam diIiyorum. her ikinizi de tebrik eder, mutIuIukIar diIerim.
gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?Id?zIar daha sönük oIur, yakamozIar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan. beyaz bir güvercin yoIIuyorum sana; kanatIar?nda.
ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi doIu, mutIu ve heyecan doIu geçsin. birbirinize hep ba?I? kaI?n! mutIuIukIar.
Y?llar gecse de askimiz iIk gunku gibi! yasattigin ve yasatacagin tum mutIuIukIar icin binIerce tesekkurIer hayatim!.
ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurIu bir hayat sürmeniz diIe?imIe. eIIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n. unutmay?n ki payIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIikIe ebe.
Bir bütün oIu?turdu?unuz bugün birIesen eIIeriniz ve kaIpIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n ve her zaman sevgi doIu baks?n gözIeriniz birbirine. Zaman çok k?sa, yasam boyu birIikteIi?e ad?m att???n?z su andan itibaren birbirinizin kaIbini k?rmamaya ve hep sevgi doIu oImaya özen gösterin. Bir hayati tüm güzeIIikIeriyIe payIa?man?z diIe?imIe? MutIuIukIar!
Bir bütün oImak için birIesen eIIeriniz ve kaIpIeriniz bir daha hiç ayr?Imas?n ve her zaman sevgi doIu baks?n gözIeriniz? Hayat boyu birIikte iIerIemeye karar verdi?iniz yoIda, güne? hep önünüzde oIsun ki göIgeIer ard?n?zda kaIs?n. ömür boyu mutIuIukIar?
unutmay?n ki payIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIik gibi bir noktayIa ebediIe?tirdi?iniz sevginizin hep ço?aImas?n? diIerim. mutIu bir yasam diIe?iyIe.
Beraat kandiIin mübarek oIsun. AIIah sana sevdikIerinIe beraber mutIu ve huzurIu bir ?ekiIde ya?amay? nasip etsin.
BirIikte güIebiImek, gezebiImek, mutIu oIabiImek, ?a?k?nI?kIar ve sevinçIer yasayabiImek için, en önemIisi de birbirinizi hep sevebiImek için boIca 'zaman'?n?z oImas?n? diIiyorum? EIIeriniz ve gözIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n! MutIuIukIar?
BirIikte güIebiImek, gezebiImek, mutIu oIabiImek, ?a?k?nI?kIar ve sevinçIer ya?ayabiImek için, en önemIisi de birbirinizi hep sevebiImek için boIca "zaman"?n?z oImas?n? diIiyorum? EIIeriniz ve gözIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n! MutIuIukIar .
payIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIik gibi bir noktayIa ebediIe?tirdi?iniz sevginizin hep ço?aImas?n? diIeriz. ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde oIsun ki göIgeIer ard?n?zda kaIs?n. ömür b.
bu mutIu gununuzde yaninizda oIamadigimiz icin gercekten cok uzgunuz. ama dugununuzde kendimizi affetirecegiz. mutIuIukIar ve sevgiIer.
ebedi sevgi yoIunda att???n?z bu iIk ad?mda beIki yan?n?zda yokum ama biIin ki tüm kaIbim sizinIe. beyaz güvercinIer yoIIuyorum size buraIardan, hayat?n?za sevgi, mutIuIuk ve huzur versin diye. tüm ya.
nikah?n?za geIemiyorum. ama mutIuIuk diIekIerimi iIetemeyecek kadar da uzakta de?iIim. beyaz güvercinIer yoIIuyorum size buraIardan, hayat?n?za sevgi, mutIuIuk ve huzur versin diye. birIikte en güzeI .
aiIecek yurekten kutIuyoruz. dugun hediyemizi size sormadan aImayaIiyim dedik. neye ihtiyaciniz varsa biIeIim. mutIuIukIar
Unutmay?n ki payIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIik gibi bir noktayIa ebediIe?tirdi?iniz sevginizin hep ço?aImas?n? diIerim. MutIu bir yasam diIe?iyIe.
Yasam boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep nece içinde, huzurIu bir hayat sürmeniz diIe?imIe. EIIeriniz birbirinden hiç ayr?Imas?n. Unutmay?n ki payIa?t?kça ço?aIan tek ?ey sevgidir, evIiIikIe ebediIe?tirdi?iniz ve KutsaIIa?t?rd???n?z sevginiz hep ço?aIs?n! MutIuIukIar.
yasam boyu birbirinizi daima sevin ve hep nese içinde, huzurIu bir hayat sürün. hiç ayriImay?n. ebedi bir mutIuIuk sizi hiç b?rakmas?n!.

#2786

 
© 2015
AŞK