Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tecrübe ?le ?lgili Sözler

Acaba dünyada ba?kalar?n?n tecrübelerinden istifade edecek kadar ak?ll? bir insan var m?d?r? Voltaire

Geçirilen en kötü tecrübeler, en faydal? olanlard?r. Thomas Wilder

Her?eyi kaybetseniz bile tecrübeleriniz size kal?r. Macaulay

?nsanlar?n kazand?klar? tecrübeler, ölçü ile yap?lan giysilere benzer, kim kazanm??sa yaln?z ona uyarlar. Carlo Levi

Tecrübe bir gözlüktür, onlar?n sayesinde ikinci defa daha iyi görürüz. ?bsen

Tecrübe, bir insan?n ba??ndan geçenler de?il, ba??ndan geçenlerin b?rakt??? izlerdir. A. Huxley

Tecrübe çok zalim bir ö?retmendir. ?nsan? önce s?navdan geçirir, sonra dersini ö?retir. Spuitems

Tecrübeler en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur. Cariyle

Tecrübe herkesin kendi hatalar?na verdi?i add?r. Oscar Wilde

Tecrübe okulunda ö?renim ücreti yüksektir; ama ak?ls?zlara bir ?eyler ö?retebilen ba?ka okul da yoktur. J. Swift

#1173

 
© 2015
AŞK