Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tedbir ?le ?lgili Sözler

Ak?ll? insan bütün yumurtalar?n? ayn? sepete koymaz. Cervantes

Camdan evde oturanlar ba?kalar?na ta? atmamal?d?rlar. George Herbert

Çok kez söndürülmü? görünen bir ate? küllerin aras?nda uyumaktad?r. Pierre Cornaille

Deveni ba?la ondan sonra tevekkül et. Hadis-i ?erif

En iyi z?rh hedeften uzak durmakt?r. Horace

Gündüz kandilini haz?rlamayan, gece karanl??a raz? demektir. Cenap ?ehabettin

Ku? olmayan?n, uçurumlar üzerine yuva kurmamas? gerekir. Nietzche

Uza?? dü?ünmeyen adam, ac?y? yan? ba??nda bulur. Konfüçyüs

#1172

 
© 2015
AŞK