Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tekerlemeler Ve Bilmeceler

Tekerlemeler sözlüklerde "a??zda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, e?sesli kelimelerle kurulu konu?ma" anlamlar?na gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi baz? edebi türler içinde veya ba??ms?z olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

Genelde çocuklar taraf?ndan çok ilgi görürler. Bilmeceler ve tekerlemeler çocuklar?n s?kça vakit geçirmek için internette arad??? kelimelerdendir.

Tekerlemeler çokluk çocuk folklorunda ho?ça vakit geçirmek, konu?ma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda e? ve ebe seçmek için bu yola ba?vurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar al?rlar. En çok çocuk oyunlar?nda, masallar?n ba?, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre de?i?ik isimle de söylenirler. Do?u Anadolu'da dö?eme, Güney Anadolu'da say??ma denir. Tekerlemeler yöreye göre de isim olarak de?i?kenlik gösterebiliyor. Türk edebiyat?nda ilk tekerleme örneklerine 11. yüzy?ldan itibaren rastlan?r. Tekerleme baz? önemli kitaplarda da yer al?r.

Not: Site tan?t?m?d?r ?iir ya da güzel sözlerle alakas? yoktur.

#1900

 
© 2015
AŞK